Archive for juli 11th, 2010

juli 11, 2010

B-mennesker mer intelligente

En studie har kommet frem til at de som er oppe utover natten er mer intelligente enn de som legger seg tidlig.

Satoshi Kanazawa, som er psykolog ved The London School of Economics og Political Science, sier at det er en egen del av hjernen som er utviklet til å ta seg av slike ting som retningssans, sosial omgang og andre urgamle oppgaver.

Generell intelligens ser på den annen side ut til å være en adskilt modul som er viet til stort sett kun relativt nye former og adferd, skriver Nordisk Tribun.

Dataene fra Kanazawas forsøk viser at mennesker med høyere intelligenskvotient (IQ) i overveiende grad også hadde verdier og preferanser som rett og slett ikke ville fungert for våre forfedre. Og en av disse er å snu døgnet til å være aktiv senere på kvelden og natten.

På grunn av at våre tidlige forfedre ikke hadde elektrisitet var den naturlige døgnrytmen å gå tidlig til sengs og å stå opp med solen. Vi er nå avhengige av den mer generelle intelligensen for å overstyre instinktet med å gå tidlig til sengs, så de som er utstyrt med høy IQ drøyer til langt utpå natten før de kryper til køys.

juli 11, 2010

Nord-Korea vil forhandle igjen

Nord-Korea skal være villig til å gjenoppta sekslands-forhandlingene om landets atomprogram.

En talsperson for utenriksdepartementet sa lørdag at Nord-Korea vil «anstrenge seg for å sluttføre en freds-avtale og for å nedruste via likestilte sekslandsfor-handlinger».

Ifølge Dagbladet strandet de internasjonale forhand-lingene om Nord-Koreas atomprogram i april i fjor, da nordkoreanerne forlot samtalene.

Uttalelsen fra Pyongyang kommer dagen etter at FNs sikkerhetsråd slo fast at Nord-Korea ikke skal holdes ansvarlig for senkingen av et sørkoreansk krigsskip i mars.

Både USA og Sør-Korea mener korvetten «Cheonan» sank som følge av et nordkoreanske torpedoangrep, en beskyl-dning Nord-Korea har avvist.

I uttalelsen Sikkerhetsrådet vedtok fredag, ble selve angrepet fordømt, men i teksten sto det ingen ting om at Nord-Korea sto bak.

Den nordkoreanske FN-ambassadøren Sin Son-ho omtalte FN-uttalelsen som en «stor diplomatisk seier».

juli 11, 2010

Sier nei til norsk ungdom i åkeren

Norsk ungdom er for trege om morgenen og for lite pliktoppfyllende. Jordbærbønder foretrekker utenland-ske plukkere.

Mange jordbærbønder i Telemark har dårlig inntrykk av arbeidsevnen og innstillingen til norsk ungdom, skriver Nationen.

– De er ikke fysisk og psykisk sterke nok. De må opp tidlig på morgenen, og jordbærplukking sliter på ryggen. Uten-landske arbeidere plukker det dobbelte av norske ung-dommer, sier jordbærbonde Petter Borgestad på Borge-stad gård i Skien.

Les mer

juli 11, 2010

Den største gategjengen i USA: Rystende dokumentar om amerikansk politi

juli 11, 2010

Terrorangrep i Pakistan: Over 100 døde etter selvmordsaksjon

Antallet døde etter fredagens selvmordsaksjon i Paki-stan har kommet opp i 102, ifølge myndighetene.

Oppjusteringen av antallet ofre fra 65 kom etter at letemannskaper fant flere lik under sammenraste byg-ningsmasser og etter at det ble rapportert flere dødsfall blant de skadde på sykehuset, ifølge VG Nett.

Angrepet skjedde fredag utenfor en offentlig bygning i byen Yakaghund i den stammestyrte regionen Mahmand. Byen ligger nær Pakistans grense til Afghanistan i et område som av USA er omtalt verdens farligste.

Det mistenkes at islamistiske opprørere står bak aksjonen.