Archive for juli 14th, 2010

juli 14, 2010

Israel omringer skip med hjelpesendinger

Israelske marineskip omringer og truer det libyske skipet med hjelpesendinger til Gazastripen, ifølge orga-nisasjonen som har sendt ut fartøyet.

– Åtte israelske krigsskip omringer det libyske hjelpeskipet og hindrer det i å fortsette ferden, sier Youssef Sawani, lederen for Gaddafi International Charity and Develop-ment Foundation, ifølge NRK.

Den første meldingen om at skipet angivelig var omringet, kom ved 0.30-tiden natt til onsdag norsk tid. Opplys-ningene ble imidlertid avvist av en talskvinne for det isra-elske forsvaret.

Israelske militære har gjort det klart at de forbereder seg på å stanse skipet, men hevder de foreløpig nøyer seg med å holde det under oppsikt.

Les mer

juli 14, 2010

– Iransk forsker på vei hjem

Den iranske atomforskeren som dukket opp i Wash-ington ett år etter at Iran mente han hadde blitt bortført av amerikanske agenter, er på vei hjem.

Forskeren Shahram Amiri skal fortelle alle detaljer om hans påståtte bortføring når han kommer hjem til Iran, melder Aftenposten.

– Bortføringen min er en kompleks historie, sa Amiri under et intervju med TV-kanalen Press TV.

– Når jeg kommer hjem, skal jeg snakke med media og fortelle dem om min prøvelse de siste 14 månedene – hendelser som har vært et mysterium for mange, fortalte han.

Fra amerikansk hold heter det at Amiri frivillig har bestemt seg for å dra hjem.

– Han har vært i USA av egen fri vilje, og han står selv-følgelig fritt til å reise, sier USAs utenriksminister Hillary Clinton.

Les mer

juli 14, 2010

Verdenspolitikk: Hvordan ser fremtidens internasjonale politiske klima ut?

juli 14, 2010

River palestinske boliger i Øst-Jerusalem

Boligen til en palestinsk familie i Øst-Jerusalem ble tirsdag revet av israelske myndigheter. Nedrivningen kan bidra til å øke splittelsen mellom israelerne og pal-estinerne.

En palestinsk familie ble beordret til å flytte ut av boligen i Beit Hanina i Øst-Jerusalem før en israelsk gravemaskin jevnet den med jorda. Ifølge israelske kommunale myndig-heter var boligen oppført uten tillatelse.

Samme dag ble to palestinske bolighus under oppføring og en fabrikk i Øst-Jerusalem revet av israelske myndig-heter.

Ifølge TV 2 Nyhetene innførte Israel en stans i slike rivninger i Jerusalem i november i fjor etter å ha blitt utsatt for sterkt press fra amerikansk hold. Det er ventet at tirsdagens rivninger vil bli møtt med inter-nasjonal fordømmelse.

Etter planen skal flere tusen bygninger rives som følge av manglende byggetillatelse. Lokale beboere påpeker på sin side at det er så godt som umulig for palestinere å få byggetillatelse.

Like provoserende er det for palestinerne at Israel nå har gitt grønt lys til byggingen av 32 nye boliger i en jødisk bosetning i Øst-Jerusalem.

juli 14, 2010

– Norge svikter de sivile i Afghanistan

Norge er for dårlig til å bidra til gjenoppbyggingen av det sivile samfunnet i Afghanistan. Det mener tidligere major.

Ove Røv er tidligere major og har fulgt den sivile opp-byggingen av Afghanistan på vegne av ISAF-ledelsen i Kabul.

Røv mener norske myndigheter gjør det alt for vanskelig for de militære styrkene å samarbeide med sivile hjelpe-organisasjoner.

– Det er en del tilfeller hvor jeg vet at det har vært problemer med å få folk til å fikse ødelagt infrastruktur. Man har hatt mulighet militært til å få det til, men man har nektet fordi det ikke har vært en oppgave for det militæret. Dermed har det stått ødelagt i månedsvis, sier Røv til NRK.

Røv beskriver et vanntett skille mellom den sivile og den militære innsatsen som fører til svært dårlig kommuni-kasjon mellom militære styrker og sivile hjelpeorganisa-sjoner.

Han mener den sivlie utviklingen kommer alt for sent og at dette er problemet til de norske styrkene i Afghanistan.

Les mer

juli 14, 2010

Verdens første multi-kulturelle by

I 1910 var 40 prosent av Odessas innbyggere jødiske. Hundre år etter er det bare tre prosent igjen.

– Franske bulevarder, greske gater og distriktet for fattige jøder. Da Odessa ble grunnlagt kom mange ulike nasjoner hit. Jøder levde over alt, det var ingen getto her, sier Mikhail Rashkovetskij, direktøren for det jødiske museet i Odessa til VG Nett.

Det lille museet i en bakgård i Odessa forteller i sine små rom jødenes historie i byen. For hundre år siden var de det dominerende folkeslaget her, med sine 200 000 utgjorde de over 40 prosent av befolkningen. I dag en de en forsvinnende liten minoritet.

Les mer

juli 14, 2010

Her er roboten som henter øl til deg

juli 14, 2010

Krigen mot terror: Forbereder tyskerne på dårlig nytt fra Afghanistan

Tysklands utenriksminister Guido Westerwelle (nr. 2 fra venstre) forlater en pressekonferanse om det tyske opp-draget i Afghanistan tirsdag. Westerwelle advarte om at flere tyske soldater kan miste livet i sommer.

Tysklands utenriksminister sier det tyske folket må være forberedt på flere «forferdelige nyheter» fra Afghanistan i sommer, ettersom den tilspissede sikker-hetssituasjonen kan medføre nye tap av soldater.

Guido Westerwelle kom med den dystre advarselen i en tale han holdt tirsdag, under et besøk til den tyske militærkontrollen for landets soldater i utenlandstjeneste, melder MSN Nyheter.

I forrige uke sa Westerwelle at Tyskland har som mål å overgi ansvaret for sikkerheten i minst en av provinsene som landets Afghanistan-operasjon har kontroll over, til afghanske myndigheter i løpet av 2011.

Under talen i Potsdam tirsdag advarte han om at de tyske soldatene nå er mer utsatt, ettersom kampene har blitt mer intense i områdene i nord der tyskerne holder til. I april ble sju tyske soldater drept i angrep i Nord-Afghanistan.

Tyskland har 5.350 soldater i Afghanistan, og det er bred politisk enighet om å fortsette oppdraget. I den tyske befolkningen er allikevel motstanden stor. Omkring 60 prosent av tyskerne ønsker at soldatene skal sendes hjem, ifølge nyhetsbyrået DPA.

juli 14, 2010

Nordmenn skeptiske til helsevesenet

Bare fire av ti nordmenn me-ner helsevesenet er til å stole på. Tre av ti er meget eller ganske bekymret for at hels-evesenet skal svikte når man selv eller ens nærmeste tren-ger behandling.

Bekymringen for at helseves-enet svikter når en trenger det, er vesentlig høyere enn bekymringen for innbrudd, bra-nn og identitetstyveri, og også høyere enn bekymringen for å bli skadd i bilulykker, skriver Dagens Næringsliv.

Til sammen er 29 prosent meget eller ganske bekymret for at helsevesenet skal svikte, mens 36 prosent er litt bekymret. 38 prosent er ikke bekymret.

Tallene viser også at én av fem nordmenn mener de har opplevd at helsevesenet faktisk ikke fungerer når de eller noen av deres nærmeste har trengt behandling.

Dette kommer fram i en undersøkelse foretatt av Syno-vate på oppdrag fra Gjensidige.

juli 14, 2010

Hydrogen tryggere enn sitt rykte

Framtidas brenselcellebiler med hydrogen i trykktank blir minst like trygge som dagens bensinbiler, hevder norsk forsker.

– Når folk tenker på hydrogen, tenker de på Hindenburg-katastrofen i 1937, der et luftskip fylt med hydrogen gikk opp i flammer, sier Prankul Middha til Forskning.no.

Han har nylig tatt doktorgraden på beregning av risiko ved bruk av hydrogen, for eksempel i brenselcellebiler.

Fortsatt er mye uklart rundt Hindenburg-katastrofen. Mye tyder på at det ikke var hydrogenet i ballong-kamrene som tok fyr i første omgang, men selve huden av brennbart materiale som dekket luftskipet.

At hydrogen er sterkt brennbart, er det likevel ingen tvil om. De fleste husker vel det lille ”bjeffet” fra åpningen av reagensrørene i kjemitimen, der hydrogen og oksygen reagerte med eksplosiv kraft i det som illevarslende nok heter knallgass.

Les mer

juli 14, 2010

– Forgiftet fanger som deltok i Gaza-konvoien med arsenikk

juli 14, 2010

Frankrike vedtok forbud mot burka

Den franske nasjonalforsamlingen vedtok tirsdag å godkjenne lovforslaget som gjør det forbudt å bruke plagg som burka og nikab på alle offentlige steder.

Forbudet mot burka og nikab (ansiktsdekkende hode-plagg) begrunnes formelt av regjeringen som en sikker-hetsfremmende lov, skriver ABC Nyheter.

Men de mange kritikerne har på sin side hevdet at loven bidrar til å stigmatisere franske muslimer.

Dersom loven blir endelig godkjent av senatet i sept-ember, vil de som bryter loven og ifører seg de forbudte hodeplaggene, kunne straffes med bøter på omkring 1.200 kroner.

For menn som tvinger koner, døtre eller søstre til å gå med burka eller nikab, venter det strengere straff. Slike overtredelser kan straffes med opptil 240.000 kroner og ett år i fengsel.

Før loven skal opp senatsavstemning, skal den nå gran-skes av Frankrikes konstitusjonelle råd. Landets øverste juridiske institusjon har allerede antydet at forbudet bryter med den franske grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Les mer

juli 14, 2010

Amerikansk maktelite i Longyearbyen

Det vakte oppsikt da et offisielt fly fra USA landet på flyplassen utenfor Longyearbyen i helgen. Det viste seg at det formelle oppdraget var å levere fra seg en variasjon av chili-frø til verdens eneste frø-hvelv.

Representanter fra den amerikanske kongressen kom til Svalbard for å sikre at enda mer av jordas frømateriale bevares. Siden åpningen av hvelvet i 2008, har ameri-kanske myndigheter bidratt med titusener av frø, melder TV 2 Nyhetene.

– Vi har tidligere sendt frø fra velkjente avlinger som mais, soyabønner og peanøtter, men nå har vi begynt å sende mer eksotiske varer også. Villjordbær og chili er to av dem, sier lederen for matvaregruppen, Senator Benjamin L. Cardin.

Amerikanerne hadde også med seg frø fra melon, squash, bønner og durra – en kornsort som tåler lange perioder med tørke og er sentral i dietten til 30 millioner mennesker i verden.

Les mer

juli 14, 2010

Kinesisk attraksjon: Fornøyelsespark eller menneskelig dyrehage?

«Kingdom of the Little People» er det nye stedet å være. Vel, hvis du er under 1,3 meter og sliter med å finne annet arbeid i Kina.

Sist september åpnet en fornøyelsespark i Yunnan-provinsen i Kina. Chen Mingjing kostet på seg 730 millioner kroner for å lage et eget «kongerike» for kort-vokste på 13 000 dekar, melder NRK.

De kortvokste som jobber i parken, bor på eiendommen. Alt er tilpasset deres størrelse med unntak av sitte-plassene foran den enorme scenen hvor et publikum ser på forestillingen de kortvokste setter opp to ganger om dagen.

– Å samle alle disse kortvokste er en type segregering og et tegn på at de behandler folk forskjellig, sier Gary Arhold, talsmann for Kortvokste i Amerika.

Kravene for å få jobbe i parken er at man må være over 79 centimeter og under 1.3 meter, et krav rundt 7000 mennesker i Kina innfrir.

Les mer

juli 14, 2010

– Norge i allianse med jøder og korsfarere

– Norge er en del av en allianse av jøder og korsfarere. Det er al-Qaidas syn på Norge, mener en av Norges fremste terror-eksperter.

Den norske terorreksperten Thomas Hegghammer skriver i en kommentar i den amerikanske avisen The Atlantic at det kan være vanskelig å vite hvorfor al-Qaida skal ha planlagt terror på norsk jord.

Sannsynligvis er det flere faktorer, som deltagelsen i Afghanistan og karikatur-tegningene som har ført til at vårt land har dukket opp på terorristenes radar, skriver den anerkjente terror-eksperten, ifølge Aftenposten.

– I al-Qaidas todelte verdenssyn er Norge en del av en allianse av jøder og korsfarere. Kanskje ikke et medlem med gullkort, men likevel, et medlem. Hvis du ikke støtter al-Qaida, støtter du USA, skriver Hegghammer.

Eksperten mener det likevel er mulig å trekke én konklusjon fra saken:

– Uansett hva som var motivasjonen for den angivelige angrepsplanen i Oslo, betyr dette at ingen steder er trygge lenger, konkluderer Heghammer.

juli 14, 2010

Gaza-konflikten: Israelske soldater og «refusenik»-er snakker ut