Archive for juli 18th, 2010

juli 18, 2010

– Ikke likhet for loven, mener professor ved Politihøyskolen

Det er ikke likhet for lov-en i Norge. For de rike og mektige kan kriminalitet lønne seg. Det mener en professor ved Politihøy-skolen.

Professor Paul Larsson me-ner at hvitsnippforbrytere slipper for lett unna straff i forhold til andre kriminelle.

– Det er ikke likhet for loven i Norge. Det er jo et gammelt ordtak at hvis du ønsker å stjele penger er det bedre å starte en bank enn å rane den. Dette gjelder fortsatt. Hvis du har mulighet til å begå avansert økonomisk kriminalitet er det mye mindre sjanse for å bli tatt, sier Larsson.

Og ferske tall fra Politidirektoratet kan tyde på at professoren har sine ord i behold. Hittil i år utgjør økonomisk kriminalitet 2,6 prosent av alle anmeldte for-brytelser, mens for eksempel narkotikaforbrytelser utgjør 17,8 prosent.

Ifølge TV 2 Nyhetene er også Økokrim-sjef Tron Eirik Schea frustrert.

– Vi kan ikke ha en strafferettspleie hvor de som er sterkest og har mest ressurser slipper unna, sier han.

Professor Larsson mener at noe av problemet ligger i at det er få politimenn som liker å jobbe med økonomisk kriminalitet da slike saker ofte er svært kompliserte og «karrieredempende».

juli 18, 2010

Advarer mot økt heksejakt på albino-barn

Stadig flere barn blir beskyldt for svart magi i deler av Afrika. De risikerer å bli brent, slått og drept som straff.

En Unicef-rapport advarer mot heksejakten. Foreldreløse, gatebarn, albinoer og barn med ulike funksjonshemninger er i risikosonen. Noen av dem som blir beskyldt for hekseri er så unge som åtte år, viser rapporten, ifølge NRK.

I Nigeria bor den unge gutten Paul i et rehabili-teringssenter i regi av Unicef. Han ble brakt til kirken av sin stemor. Pastoren beskyldte ham for hekseri, og ste-moren kastet ham ut av huset.

– Jeg følte meg så uønsket. Ingen ville leke med meg eller snakke med meg, forteller Paul.

For 10-20 år siden var det mest voksne kvinner som ble beskyldt for å være heks i enkelte afrikanske land. Unicef hevder at heksejakten på barn, er et moderne fenomen. Det er flest gutter i alderen 8-14 som blir anklaget.

Ifølge Unicef-rapporten blir barna både brent, torturert, slått og drept som straff. Djevelutdrivere har helt bensin i barnas øyne og ører for å «fordrive de onde åndene». En av disse ble nylig arrestert i Nigeria etter å ha forlangt 200 kroner per utdrivelse.

Les mer

juli 18, 2010

73.000 WordPress-blogger fjernet av amerikanske myndigheter

Stikkord:
juli 18, 2010

Ni års krig har kostet 2.000 mrd.

De allierte i Afghanistan har til nå brukt ni ganger så mye pen-ger på militæret enn på gjenop-pbygging. Over 2.000 milliard-er kroner har gått til krutt og kuler.

Det viser beregninger den dans-ke avisen Politiken har foretatt på bakgrunn av opplysninger fra forsvarsdepartement til Danmar-k, Tyskland, Storbritannia og USA.

De allierte landene har til sammen brukt over 2.000 milliarder kroner på krutt, kuler og soldater i den ni år lange krigen.

Beløpet er ni ganger så stort som det beløpet verden har brukt på utviklingshjelp til Afghanistan i samme periode, skriver ABC Nyheter.

– De enorme militærutgiftene gir mening hvis de bidrar til å skape en ramme som gjør det mulig å bruke utviklings-hjelpen riktig. Men til tross for den massive militære innsatsen vi har sett, er de politiske framskrittene utrolig små, sier utviklingsekspert Richard Gowan fra European Council on Foreign Relations (ECFR) i London til avisen.

Gowan mener korrupsjon er et av de største utfor-dringene til at bistanden blir brukt riktig.

– Mange av pengene forsvinner på korrupsjon, dyre sikke-rhetsfirmaer og dårlige prosjekter, sier han.

For at krigen i Afghanistan skal bli vellykket mener den tyske eksperten i sikkerhetspolitikk Markus Kaim, at man må øke militærutgiftene ytterligere.

– Befolkningen i land som Danmark og Tyskland trenger å lære at det tar lang tid og koster mye å være i krig. Det er annerledes i USA, hvor folk nesten er likegyldige til hva det koster så lenge det blir en suksess, sier han til den danske avisen.

juli 18, 2010

USA gir 47 milliarder til Pakistan

USAs utenriksminister Hillary Clinton besøkte Pakistan søndag for å styrke båndene til sin viktige partner i krigen mot terror. Gulroten er en omfattende hjelpe-pakke.

Målet for Hillary Clintons besøk til Pakistans hovedstad Islamabad er å styrke båndene mellom landene og sikre en mer stabil støtte til krigen i Afghanistan, ifølge NRK.

Dette skal hun oppnå ved å få i gang strategiske samtaler med statsminister Yousuf Raza Gilani og president Asif Ali Zardari.

Og Clinton har med seg en stor gulrot til pakistanerne. Ifølge en amerikansk tjenestemann skal hun mandag legge fram en massiv hjelpepakke som skal bidra til bygge opp Pakistan.

Til sammen er pakken på nesten 47 milliarder kroner og inneholder prosjekter som skal utføres i løpet av en periode på fem år.

Les mer

juli 18, 2010

Turister kan bli utestengt fra hasj-kaféer i Nederland

Det er greit å forby utlendinger adgang til hasj-kaféer, mener EUs generaladvokat.

Nederland har hatt store prob-lemer med turister som kommer til landet for å røyke hasj og for å prøve andre narkotiske stoff-er. Derfor har byen Maastricht, som ligger rett ved grensen til Belgia og Tyskland, besluttet å forby utenlandske statsborgere adgang til hasj-kaféene, skriver Aftenposten.

Begrunnelsen for forbudet er at narkoturisme utgjør en reell og alvorlig trussel mot den offentlige orden, og at en utestegning av utlendinger fra kaféene som selger hasj er nødvendig for å beskytte beboerne.

Nå skal EU-domstolen avgjøre om forbudet er i strid med reglene om det indre marked og forbudet mot forskjells-behandling av EUs innbyggere.

EUs generaladvokat, Yves Bot, som har vurdert saken, mener at forbudet er lovlig.

Les mer

juli 18, 2010

«Papirsoldater» i Heimevernet

De har våpen og uniform hjemme, men titusenvis av norske soldater som er tilknyttet Heimevernet, kommer ikke lenger til å få bruk for utstyret.

På grunn av en vanskelig økonomi må Forsvaret gjøre nye endringer i organiseringen av Heimevernet. Mange soldat-er som er knyttet til Heimevernet kan ikke regne å bli innkalt til øvelser i det hele tatt, skriver Dagbladet.

Major Harald Aamoth i Heimevernsstaben bekrefter at Heimevernet, på grunn av vanskelig økonomi, innfører en førsteprioritet for 9.000 av de 45.000 HV-soldatene. 5.000 av dem tilhører Heimevernets gjeveste avdeling-er, kalt innsatsstyrker. De skal øve hvert år.

Heimevernet har ambisjoner om å trene ytterligere 9.000 hvert år, men noen garanti foreligger ikke. Resten av HV-soldatene vil sjelden eller aldri bli kalt ut for å øve. De blir dermed soldater kun på papiret.

juli 18, 2010

Geoengineering: PLAN B


juli 18, 2010

Likestiller islamister og nazister

– Radikal islam er like skad-elig som nazismen i sin tid var, sier Ola Borten Moe (Sp).

Senterpartiets innvandringsp-olitiske talsmann Ola Borten Moe er blitt beskyldt for blant annet populisme, Frp-etter-løping og småbrune tenden-ser hittil i juli. Bakgrunnen er et intervju med Adresse-avisen:

– Vi har ikke mye å lære av den arabiske verden. Vi kan med stor bravur, og uten å være brune, heise flagget og si at vårt samfunn er overlegent andre samfunnssy-stem, sa Borten Moe der.

Det førte til en lengre debatt i trøndermediene om temaet, skriver Nationen. I et intervju med Klassekampen utdyper han hva han mener med sitt forsvar av de norske verdiene, og hva han mente da han sa til Aftenposten denne uken at det kan være «gode, legitime grunner» til at radikale islamister som søker opphold i Norge blir forfulgt og er i livsfare i hjemlandet.

På et spørsmål om han mener at Norge er i krig med radikal islam, svarer han følgende:

– Jeg vil si det er omvendt. Sånn er i alle fall mitt verdensbilde. Jeg opplever at radikal islam represen-terer et samfunnssystem og en ideologi som bryter med alt av verdier og prinsipper som det norske samfunnet er bygget på. Det er like skadelig som nazismen i sin tid var.

Videre sammenligner han det å gi radikale islamister asyl i Norge i dag, med å gi opphold til tyske krigsforbrytere etter 2. verdenskrig fordi de sto i fare for å bli henrettet hvis de ble der de var.

Les mer