Archive for juli 22nd, 2010

juli 22, 2010

Arkeologer fant «ny» Stonehenge

Britiske arkeologer har funnet en ny «henge» noen hundre meter fra Stonehenge. Oppdagelsen beskrives som den mest spennende på 50 år.

Den nye «hengen» – et forhistorisk sirkelformet monu-ment – er funnet omtrent 900 meter fra den berømte steinformasjonen i Wiltshire i England, skriver Aftenpost-en

Monumentet består av en grøft som omkranser en min-dre sirkel av meterbrede hull. Arkeologene tror at det sto kraftige trestokker i disse hullene, og beskriver det som treutgaven av Stonehenge.

– Ut ifra formen gjetter vi at den ble bygget da Stone-henge var som mest kompleks. Det er det første sere-monielle monumentet av betydning som er funnet her de siste 50 årene, sier Vince Gaffney, som har ledet utgra-vingen.

Les mer

juli 22, 2010

Rekordforsøk på Gaza-stripen

Blant rester av en bombet flyplass i byen Rafah sør i Gaza, prøvde 7000 barn å sette ny Guinness-rekord i dag ved å dunke basketballer samtidig.

Dette måtte de gjøre i fem minutter for å slå den gamle rekorden satt i 2007, melder Dagbladet.

Hendelsen var del av FNs sommerleir for 250 000 barn på Gaza. Den lokale representanten for FN, John Ging, sier han forventer å få vite om et par dager om barna satte ny Guinness-rekord.

Det er ikke første gang de gjør forsøk på å sette rekorder. I fjor ble det forsøkt å fly 3000 drager samtidig. Den gang satte de rekord, og allerede neste uke skal de prøve å slå denne.

juli 22, 2010

Samler olje med bare hendene

Soldater og lokale fiskere samler olje med bare hend-ene i havnebyen Dalian i Kina. Enkelte ofrer nærmest livet for å stoppe utslippet.

Flere strender er nå stengt i den nordøstlige Liaoning-provinsen etter at to oljerørledninger eksploderte fredag, melder VG Nett.

Hundrevis av fiskebåter og fastboende er mobilisert sammen med hæren for å stanse spredningen av ut-slippet på rundt 1.500 tonn olje.

Et område på rundt 946 kvadratkilometer er rammet, og utslippet strekker seg rundt 90 kilometer langs kysten av Gulehavet, skriver avisen Shenyang Aftenblad.

Ifølge BBC dumpes det 30 tonn med såkalt oljespisende bakterier hver dag for å begrense skadene.

Les mer

juli 22, 2010

Hillary Clinton innrømmer at USA selv skapte sine fiender i Afghanistan

Al-Qaida, også kjent som al-CIAda, oppstod i 1980-årene blant utenlandske mujahedin som kjempet mot den sovjetiske okkupasjonen av Afghanistan.

Den mest kjente, og fryktede, mujahedinen var de forskj-ellige løselig allierte motstandsgruppene som kjempet mot den sovjetiske invasjonen av Afghanistan mellom 1979 og 1989, og som så kjempet mot hverandre i den følgende borgerkrigen.

Disse ble først og fremst finansiert, væpnet og opplært av USA (under presidentene Jimmy Carter og Ronald Reagan), Pakistan og Saudi-Arabia.

Reagan henviste til disse mujahedin som «frihetsfor-kjempere (…) som forsvarer prinsippene om uavhengighet og frihet som danner grunnlaget for global sikkerhet og stabilitet.»

I vestlig populærkultur er muja-hedinen framstilt positivt i filme-ne I skuddlinjen og Rambo III.

Afghanistans motstandsbeveg-else oppstod i kaos og i begyn-nelsen ble den finansiert lokalt av regionale krigsherrer. Etter-hvert som krigføringen ble mer sofistikert, økte støtten og ko-ordinasjon mellom regionene tiltok. Til slutt ble det inngått en allianse mellom syv mujahedingrupperinger, som dann-et den politiske blokken Islamic Unity of Afghanistan Muja-hedin.

Etter at Sovjetunionen trakk seg ut av Afghanistan i 1989, ble Mujahedin delt i to løselig allierte fraksjoner, Nordalliansen og Taliban, som deretter kjempet seg imellom om kontrollen i Afghanistan.

En av mujahedinene fra Nord-Alliansen, Hamid Karzai, ble satt inn som leder av den første interim-administrasjonen i 2001, ble satt inn som president i interim-regjeringen i 2002, og valgt ved Afghanstans første offisielle frie valg i 2004.

Les også: USAs nye terror-venner

juli 22, 2010

Kosovos uavhengighet er ikke i strid med folkeretten, mener domstolen i Haag

Det mener Den internasjonale domstolen i Haag.

Kosovos uavhengighet er ikke i strid med folkeretten, konklude-rer Den internasjonale domstol-en i Haag, ICJ. Landet har der-med vunnet en viktig diplomat-isk seier, skriver Dagbladet.

Avgjørelsen, som ikke er juridisk bindende for noen, vil trolig føre til at flere stater anerkjenner Kosovo som uavhengig stat, og vil gjøre det lettere for Kosovo å bli medlem av FN.

Kosovo utløste krass debatt verden over da de løsrev seg fra Serbia i 2008 etter en blodig krig med Serbia i 1998-1999 og nesten et tiår med internasjonal admini-strasjon.

69 land, blant dem Norge som ett av de første, hadde før torsdagens uttalelse anerkjent Kosovo som selvstendig stat, men avgjørelsen er en skikkelig nedtur for den serbiske regjeringen. Også Russland, Serbias allierte, er motstander av uavhengighetserklæringen og et viktig medlem i FNs sikkerhetsråd.

Les mer

juli 22, 2010

Mobiltelefoner ansvarlig for at milliarder av bier forsvinner og dør, ifølge ny studie

Ingen vet hvorfor milliarder av bier dør, men ifølge den indiske studien er det stråling fra mobiltelefoner som tar livet av biene.

Forskere ved Panjab-universitet mener at strålingen er en nøkkelfaktor i biemysteriet, melder VG Nett. Ifølge studi-ene forstyrrer dette bienes retningssans, og de anser dette som en medvirkende faktor til at bikuber over store deler av verden forsvinner.

Ifølge Veterinærinstituttet er det primært USA og land i Sør-Europa som er rammet av problemet. Nylig ble bie-mysteriet oppdaget i Danmark.

Forskerne har sammenlignet atferden og produktiviteten til bier i to forskjellige bikuber. I den ene bikuben ble bie-ne utsatt for stråling fra mobiltelefoner i 15 minutter hver dag i tre måneder. Det ble ikke den andre bikuben.

Les også: Norges Birøkterlag slår alarm: – Norge er ikke rustet mot biedøden

Størrelsen på bikuben som ble utsatt for stråling, ble vesentlig mindre. Dronningen la færre egg og biene stopp-et å produsere honning. I tillegg returnerte færre arbeids-bier til bikuben.

Økt bruk av elektronisk utstyr har ført til at samfunnet er blitt elektroforurenset. Bienes retningssant er blitt påvirket av dette, heter det i studien.

Les mer

juli 22, 2010

George Orwells «1984» (Film)

George Orwells fremtidsroman «1984» ble utgitt i 1949. Boken er en dyster spådom om hvordan frem-tiden kan bli, med et totalitært system der praktisk talt ingen individuelle rettigheter finnes.

Boken ble skrevet i skyggen av annen verdenskrig med inspirasjon fra blant annet det nasjonalsosialistiske Tyskland og Sovjetunionen. Boken er dermed like aktuell selv om årstallet for lengst er passert. Tittelen, 1984 har sin forklaring i at boken ble skrevet i 1948 og Orwell valgte å snu om på årstallet.

I et brev til Francis A. Henson, i United Automobile Workers, datert 16. juni 1949 (syv måneder før Orwell døde), slo Orwell fast følgende:

«Min nyutkomne roman 1984 er IKKE ment som et angrep på sosialisme eller det britiske arbeiderpartiet (som jeg er tilhenger av) men fremvisning av de perversjoner… som allerede har blitt virkelighet i kommunisme og fascisme. … Scenariet som boken er lagt til er Storbritannia for å understreke at de engelskespråklige raser fra naturens side ikke er bedre enn andre og at totalitarisme, hvis den ikke bekjempes, kan triumfere overalt.»

I sitt essay «Why I Write», har Orwell beskrevet seg som en «demokratisk sosialist». «Hver linje av seriøs tekst jeg har skrevet siden 1936 har blitt skrevet direkte eller indirekte, mot totalitarisme og for demokratisk sosialisme, slik jeg forstår den», skriver han i 1946.

juli 22, 2010

Nye problemer i Mexicogulfen: BP må innstille arbeidet på grunn av uvær

Et lavtrykkssystem på vei mot Mexicogulfen har allerede ført til at boringen av de to avlastnings-brønnene er innstilt. I tillegg vurderes det kontinuerlig å åpne oppsamlingshetten slik at oljen igjen strømmer fritt ut i havet.

Orkansesongen er i gang, og et kraftig lavtrykkssystem i Det karibiske hav skaper nå nye utfordringer for arbeidet med å få kontroll på brønnen i Mexicogulfen, skriver Aftenposten.

Uværet, som befinner seg utenfor Haiti, er ventet over de østlige delene av Mexicogulfen i løpet av helgen. Det vil trolig føre til høye bølger og kraftige tordenbyger over området der oljeutslippet er.

Ifølge meteorologer er det mellom 40 og 60 prosent sjanse for at uværet utvikler seg til en tropisk storm.

Les mer

juli 22, 2010

– USA og Sør-Korea truer verdensfreden

Under et møte om regional sikkerhet i Hanoi i Vietnam sa en nordkoreansk tjenestemann torsdag at den felles marineøvelsen er en alvorlig trussel mot sikkerheten i området.

– Dersom USA og Sør-Korea virkelig er interessert i at halv-øya skal bli fri for atomvåpen, må de gå foran og legge til rette for at sekslandssamtalene kan komme i gang igjen, sa Ri Tong-il fra den nordkoreanske delegasjonen.

Kommentaren kommer dagen etter at USAs utenriksmi-nister Hillary Clinton besøkte Sør-Korea, og den demilitari-serte sonen som deler den koreanske halvøya, melder MSN Nyheter.

Clinton varslet onsdag at USA iverksetter nye sank-sjoner mot Nord-Korea, i håp om at dette skal gjøre det vanskelig for regimet å sluse penger inn i atomvåpen-programmet og eksportere masseødeleggelsesvåpen til andre.

Samtidig oppfordret hun de nordkoreanske myndighetene til å innrømme at de sto bak senkingen av det sørkore-anske marinefartøyet Cheonan i mars. USA og Sør-Korea beskylder Nord-Korea for å stå bak, men myndighetene i Pyongyang nekter.

juli 22, 2010

Hårfarging skader immunforsvaret

Folk som farger håret med mørke kulører risikerer å bli syk i flere dager uten å vite hvorfor.

Kroppens immunforsvar reagerer som om den har influ-ensa. Det viser en ny undersøkelse fra Universitetet i København og Vitensenter for Allergi, ifølge TV 2 Nyhet-ene.

Forsøkene er foretatt på mus, men forsker Charlotte Menné Bonefeldt mener resultatene med stor sannsyn-lighet kan overføres til mennesker.

– Under alle omstendigheter synes vi at resultatet er alarmerende, sier hun til danske Politiken.

Les mer

juli 22, 2010

Tid for camping igjen

Noen gang hørt om «the Boho’s»? The Bohemian Grove? Hvis ikke, er det kanskje ikke så rart, for denne camperende maktklubben er lagt inn i filteret norsk presse har satt på all informasjon som de mener er ‘konspiratorisk’ og USA-fiendtlig – og som derfor må holdes skjult for deg.

Nå er tiden inne for en ny jamboree, og mønsteret er som alltid: kun for menn, hemmelige seremonier og høy maktfaktor.

The Bohemian Club ble stiftet i 1872 av journalister, men ble snart et samlingssted for makteliten i takt med at pressen ble overtatt av de samme menneskene.

Flere presidenter i USA har vært Bohos’, og de fleste presseinstitusjoner i USA, internasjonale finansinstitu-sjoner, samt flere internasjonale politikere, har deltatt.

Kriteriene er at du må være mann (kvinner har ikke adgang) og ha mange penger/stor innflytelse ELLER ha et stort potensiale/være på vei opp i samfunnet.

Reagan var Boho før han ble president, det samme var Nixon. Her er en TV-reportasje fra 1981:

Les mer om  The Bohemian Club her

juli 22, 2010

Avlyttingen ble stanset: Forsvarerne spør om spillet i kulissene

Politiets Sikkerhetstjeneste stanset telefonavlyttingen mot to av de terrorsiktede – mer enn to måneder før de ble arrestert.

Forsvarerne mener dette betyr at PST må ha bestemt seg for at de ikke var terrorister – før de plutselig ble terror-ister likevel.

VG kan i dag avsløre at PST avsluttet avlyttingen av Shawan Bujak og David Jakobsen i slutten av april. Dette kommer fram i en rettslig begjæring fra PST, som ble utarbeidet i forbindelse med pågripelsene.

Flere av forsvarsadvokatene spør nå hvilket spill som har foregått i kulissene i terrorsaken.

– Jeg kan ikke tolke dette på annen måte enn at PST bestemte seg for å henlegge saken mot disse to, sier David Jakobsens advokat, Rene Ibsen, til VG.

Les mer

juli 22, 2010

Banker gjennom direktiv etter direktiv: Norge har fått på plass 99,6 prosent av 1734 EU-direktiver

Etter at Norge lenge var EUs somlepave, banker den rødgrønne regjering-en nå gjennom nye lover og regler fra Brussel i rekordtempo.

Samtidig som motstanden mot norsk EU-medlemskap er historisk høy, setter Norge ny rekord i å tilpasse seg nye EU-regler og gjøre som EU vil. Tall som Aftenposten har hentet inn fra EFTAs over-våkingsorgan ESA, viser at Norge har fått på plass 99,6 prosent av 1734 EU-direktiver. Kun syv direktiver er ennå ikke innført.

Regjeringen med nei-partiene SV og Sp er i ferd med å bli ett av de flinkeste landene i Europa til å tilpasse seg EU-direktiver. Hvilken plass Norge endelig får, blir først kjent når EU-kommisjonen publiserer sin rangering i september.

– Norge gjør det veldig bra. Norge gjennomfører nesten alle direktiver til rett tid, og har aldri hatt så få direktiver som ikke er innført, fremholder ESA-president Per Sande-rud overfor Aftenposten.

Les mer

Stikkord:
juli 22, 2010

– Vi går mot én europeisk orden

I Europa kobles de nasjonale forvaltningene stadig mer sammen med EUs forvaltningsapparat. Det fører til at nasjonale byråkrater oftere er lojale overfor EU-syste-met, skriver EU-forsker i ny bok.

Nasjonal og europeisk forvaltning fungerer i større grad som ett system, argumenterer Jarle Trondal i boka Emerg-ent European Executive Order, ifølge Forskning.no.

Dette ser man av at Kommisjonens bruker stadig flere nasjonale eksperter, av at det blir flere byråer med regu-lativ makt, og av at komitévirksomhet der nasjonale byrå-krater og EU-byråkrater jobber side om side blir stadig mer utbredt.

Mye litteratur har hittil behandlet det nasjonale og det europeiske forvaltningsnivået separat.

− Jeg ønsker å analysere dette systemet som en helhet, sier Trondal.

Les mer

Stikkord:
juli 22, 2010

Fed-sjef Ben Bernanke: – Uvanlig usikre økonomiske utsikter

USAs sentralbanksjef ser for-tsatt vekst, men advarer mot et mulig tilbakeslag. Fed er klar for ytterligere tiltak hvis det skjer, sa han i en høring om tilstanden i amerikansk økonomi i Senatet.

Sentralbanksjef Ben Bernanke startet i kveld sin halvårlige hø-ring om tilstanden i amerikansk økonomi i Senatet.

Utsiktene er «uvanlig usikre», sa han, og la til at han forventer moderat økonomisk vekst og lav inflasjon.

– Selv om sentralbanken planlegger å fase ut de pågå-ende pengepolitiske tiltakene, må vi også innse at de økonomiske utsiktene forblir uvanlig usikre, sier Bernanke, ifølge Reuters.

Økonomien vil vokse i svært langsom takt fremover, venter Ben Bernanke.

Les mer

juli 22, 2010

Frykt og avsky i Vigelandsparken

Vigelandsparken er verdens største skulpturpark utført av en enkelt kunstner og er åpen døgnet rundt gjennom hele året.

Den unike skulpturparken er Gustav Vigelands livsverk, med mer enn 200 skulpturer i bronse, granitt og smijern. Vigeland har også stått for design og arkitektonisk utforming av parken som strekker seg over 320 mål. Vigelandsanlegget ble i hovedsak ferdigstilt mellom 1939 og 1949.

De fleste skulpturene er samlet i 5 større enheter langs en 850 meter lang akse, og utgjør en rik variasjon av barn, kvinner og menn i forskjellige aldre, noen alene, andre i grupper.

Men midt iblant dem skjuler det seg også noen frykt-inngytende vesener, som tilsynelatende har full kontroll over sine ofre, menneskene.

Hvorfor er Vigelandsparken full av øgler og skjell-panserede demoner?

Les mer om dette i Nyhetsspeilets artikkel om reptilene i Vigelandsparken.

juli 22, 2010

Obama undertegnet ny finanslov

USAs president Barack Obama undertegnet onsdag den nye finansloven som ble vedtatt i Kongressen i forrige uke.

Den nye finansloven innebærer strengere reguleringer for finansnæringen og økt forbrukervern. Samtidig får staten utvidet makt til å gripe inn overfor finansselskaper med økonomiske problemer, melder TV 2 Nyhetene.

Ifølge Obama vil alle vinne på finansreformen, bortsett fra finansselskaper som «kutter svingene og snyter kunde-ne».

– Som følge av denne loven vil det amerikanske folket aldri mer bli bedt om å betale for feilgrepene på Wall Street, sa den amerikanske presidenten onsdag før han ga sin endelige godkjenning til lovvedtaket.

– Det blir ingen flere redningsaksjoner på skattebetaler-nes regning, punktum, sa Obama.

Etter over ett år med forhandlinger ble finansloven endelig vedtatt i Senatet i forrige uke. Dermed var det kun presi-dentens underskrift som gjensto.

juli 22, 2010

Åpner Ceausescus grav for DNA-prøver

Er det virkelig Romanias kommunistdiktator Nicolae Ceausescu som ligger begravet på Bucurestis militær-kirkegård?

Nicolae Ceausescu og kona Elena ligger begravet på Ghencea militære kirkegård i Romanias hovedstad Bucure-sti. Eller gjør de egentlig det? Ceausescu-parets barn er i alle fall i tvil, skriver Aftenposten.

De tre barna krevde at graven skulle åpnes for å få klarhet i spørsmålet. Den er nå åpnet og DNA-tester skal foretas.

– Gravåpningen finner sted i dag, og vi tar prøver av levningene, sa Mircea Opran, ektemannen til Ceausescus yngste datter Zoia, til TV-stasjonen Realitatea onsdag.

Nicolae og Elena Ceausescu ble henrettet 25. desember i 1989. Den rumenske diktatorens fall står som et symbol ikke bare for kommunismens fall i Romania, men i hele Øst-Europa.

Les mer

juli 22, 2010

Norsk krigsspill ble storpolitikk

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov tok opp et norsk krigsspill som er under utvikling i et møte med kollega Jonas Gahr Støre i fjor. Russerne er kritiske til fiendebildet som ligger til grunn i spillet, som har handling fra år 2030.

Et krigsspill under utvikling i Bergen var i fjor tema på et møte mellom Norges og Russlands utenriksministre. Årsaken er at russerne misliker at de er Norges fiende i spillet.

Spillet «Naval War: Arctic Circle» ble tema under en formell samtale mellom Sergej Lavrov og Jonas Gahr Støre (Ap), melder ABC Nyheter.

– Russland var kritiske til innholdet i spillet, som legger opp til en konflikt i arktisk sone. Det er både norske og russiske myndigheter klare på det ikke finnes grunnlag for, fordi der har man et godt samarbeid, sier under-direktør Ragnhild Imerslund ved kommunikasjonsenheten i Utenriksdepartementet til Bergens Tidende.

Lavrov lurte på hvordan norske myndigheter kunne godta et slikt spill, men fikk til svar at de ikke blander seg borti hva private aktører gjør, ifølge UD.

Spillet er under utvikling i Bergen og handlingen er lagt til 2030. Spillet skal lanseres neste år.

– Vi er ikke ute etter å fornærme russerne. Når spillet foregår i Nordatlanteren, er det vanskelig å komme utenom Russland som en stridende part, sier utviklings-leder Jan Haugstad i Turbo Tape Games som lager spillet.

Spillselskapet samarbeider med sjøforsvaret og har fått støtte fra Norsk filminstitutt.

juli 22, 2010

Mystisk pingvindød: Over 500 døde pingviner har skylt i land i Brasil

Brasilianske forskerne har ennå ikke klart å finne ut hvorfor hundrevis av døde pingviner er skylt i land på strendene.

Undersøkelser av skrottene viser at de antakelig har su-ltet ihjel. Magene deres er helt tomme, ifølge NRK.

– Sterke strømmer og kald-ere temperaturer kan ha jaget vekk fisk og blekksp-rut, som pingvinene lever av, sier forsker Thiago do Nascimento til nyhetsbyrået AP.

Men han utelukker heller ikke at overfiske kan ha utryddet pingvinenes matressurser.

Hvert år kommer det mellom 100 og 150 pingviner til strendene i Sao Paolo. Men de er som regel levende, vanligvis finner man færre en ti døde pingviner i løpet av et år.

– Det høye antallet døde pingviner som er funnet i år, bekymrer oss, sier Nascimento.

Han forteller at det er naturlig for pingvinene å svømme nordover på denne tiden av året. Da hører det til naturens orden at noen dør av sult eller utmattelse, og ender opp på Brasils strender.

– Men ikke i hundrevis, sier Nascimento.