Archive for juli 23rd, 2010

juli 23, 2010

Sterkt kritisk til PSTs terrorbevis

Retten mener PST har lagt fram få og svake bevis for at David Jakobsen planla terror, men velger å fengsle ham inntil videre.

Selv om Borgarting lagmannsrett viser til betydelige svakheter i mistankegrunnlaget når det gjelder 31 år gamle David Jakobsen, ble anken hans forkastet fredag ettermiddag. Det samme gjelder for den antatte hoved-mannen, Mikael Davud, skriver Aftenposten.

Begge to må sitte varetektsfengslet i fire uker under de strengeste restriksjonene, samt under full isolasjon de første to ukene.

Lagmannsretten legger imidlertid en sterkt kritisk holdning til bevisene Politiets sikkerhetstjeneste har lagt for dagen – spesielt hva gjelder David Jakobsen. Han kjøpte ved to anledninger hydrogenperoksid for Jakobsen, en av dem fortalte han ikke PST om etter at han meldte seg som informant, men det er ikke framkommet opplysninger som tyder på at han kjente til de eksplosive egenskapene til stoffet, ifølge retten.

Les mer

juli 23, 2010

Hitler tilsatte fluor i drikkevannet for å passivisere krigsfangene

juli 23, 2010

– Bare politikerne holder oss fra Mars

En reise til Mars er teknologisk sett innen rekkevidde. Det eneste som holder oss tilbake er økonomi og poli-tisk vilje, sier Danmarks nye astronaut.

I 1953 offentliggjorde den berømte tyske rakettingeniøren Wernher von Braun «Das Marsprojekt», hvor han i detalj beskrev hvordan man kunne få mennesket til Mars, skriver Forskning.no.

Den planen mente han selv kunne realiseres i løpet av 10-15 år.

Men planene ble på papiret, og i dag, knapt 60 år senere, er månen fremdeles den fjerneste kloden i solsystemet som er besøkt av mennesket.

Les mer

juli 23, 2010

Nord-Korea truer USA med «fysisk svar»

Nord-Korea sier landet vil gi «et fysisk svar» på en felles amerikansk-sørkoreansk militærøvelse som beg-ynner i Sør-Korea til helgen.

Det er en nordkoreansk diplomat på et ASEAN-møte i Hanoi som kommer med reaksjonene etter at USAs utenriksminister Hillary Clinton tidligere advarte mot Nord-Koreas fiendtlige politikk, melder ABC Nyheter.

– Den er imot DPRKs suverenitet og sikkerhet, sa Ri Tong-il, et medlem av Nord-Koreas delegasjon, til internasjonale journalister på møtet om den forestående militærøvelsen. DPRK er en forkortelse av Democratic People’s Republic of Korea, som er Nord-Koreas offisielle navn.

– Den er en trussel mot Korea-halvøya og Asia som helhet, fortsatte han.

– Og DPRKs holdning er klar: Det blir et fysisk svar på trusselen som USA påtvinger oss militært.

Les mer

juli 23, 2010

Redd Barna ber EU legge press på Israel

EU må kreve at Israel opp-hever blokaden mot Gaza. En letting av blokaden er ikke nok. Blokaden hindrer økono-misk vekst og Gazas befolk-ning i å gjenoppbygge sine liv.

Redd Barna og 18 andre inter-nasjonale organisasjoner har gått sammen om dette kravet til EUs utenriksministere. 26. juli samles EUs utenriksråd i Brüssel for å diskutere sin stilling til Israels blokade mot Gaza.

– Israels uttalelser om å lette blokaden er et skritt i riktig retning. Dette er i midlertidig ikke nok til å gjenoppbygge Gazas økonomi og hindre brudd på internasjonal rett, sier organisasjonene i brevet til EUs utenriksministere.

Les mer

juli 23, 2010

Vil granske Israels bording av Gaza-skip

FNs menneskerettighetsråd har nedsatt en kommisjon som skal granske Israels bording av konvoien med nødhjelp til Gazastripen i mai.

Granskingskommisjonen består av tre uavhengige eksper-ter: sir Desmond da Silva fra Storbritannia, Karl Hudson-Phillips fra Trinidad og Tobago og Mary Shanthi Dairiam fra Malaysia, melder Dagsavisen.

FNs menneskerettighetsråd vedtok i forrige måned å granske bordingen for å få klarhet i om den var i strid med folkeretten eller ei.

Ni propalestinske aktivister med tyrkisk bakgrunn ble drept da Israel stanset nødhjelpskonvoien.

Stikkord: , ,
juli 23, 2010

BP kobles sammen med Irans utvikling av «kjernefysiske masseødeleggelsesvåpen»

juli 23, 2010

Island begynner EU-forhandlinger

Island og EU innleder tirsdag formelt forhandlingspro-sessen som kan føre fram til at Island blir medlem av EU.

– Rådet (av EUs utenriksministre) vil godkjenne forhand-lingsrammen, og dagen etter, tirsdag 27. juli, begynner forhandlingene med Belgias utenriksminister Steven Vana-ckere og Islands utenriksminister Ossur Skarphedinsson, sier en belgisk diplomat, ifølge Nationen.

Belgia har formannskapet i EU andre halvår 2010.

Møtet tirsdag blir meget seremonielt, og virkelige forhandlinger ventes først å begynne senere om de 35 tekniske kapitlene som utgjør EUs forhandlingsprosess om medlemskap.

Samtalene ventes å pågå imellom 12 og 18 måneder og kan føre til islandsk EU-medlemskap i 2012 eller 2013, forutsatt at islandske velgere til slutt sier ja til medlem-skap i en folkeavstemning.

Stikkord:
juli 23, 2010

Frykter atom-cocktail utenfor Norge

Russland har begynt arbeidet med nye flytende atom-kraftverk som skal operere i de russiske nordområd-ene.

Norge kan få et ufrivillig nært bekjentskap med flytende atomkraftverk, som skal fraktes langs norskekysten, skriver Dagens Næringsliv.

I 2012 skal det første flyende atomkraftverket slepes langs Norskekysten for å settes i drift i Sibir.

Lignede atomkraftverk blir også diskutert i forbindelse med Shtokmanutbyggingen. Miljøorganisasjonen Bellona reagerer kraftig.

30.juni i år ble det første flytende russiske atom-kraftverket sjøsatt i St. Petersburg. I følge Aleksandr Nikitin, som leder Bellonas kontor i St. Petersburg, skal anlegget frem til 2012 gjennomgå en serie med tester og utprøving.

Deretter skal det slepes ut gjennom Østersjøen og nordover langs Norskekysten og frem til Yakutsk i Sibir.

Les mer

juli 23, 2010

Hemmelig rapport lekket: BP-ansatte fryktet represalier for å rapportere om feil

En hemmelig rapport om sikkerheten om bord på Deepwater Horizon-riggen datert rundt en måned før katastrofen der elleve arbidere mistet livet, slår fast at ansatte fryktet for represalier for å varsle om feil.

Flertallet, ifølge rapporten, meldte ikke i fra om de hadde gjort en tabbe. Eksempler på tabber de fleste ikke turte å varle om var dersom de glemte å gjøre noe, ødelega utstyr eller lignende, skriver Dagbladet.

Ansatte på oljeriggen skal ifølge rapporten også ha tastet inn falsk informasjon for å omgå et sikkerhets-system, opplyser en kilde med kjennskap til rapporten til CNN.

Transocean, som eier selve riggen, svarer for rapporten med å si at den reflekterer selskapets fokus på sikkerhet.

– Deepwater Horizon var i drift i sju år uten store uhell eller miljøskader, sier talsmann Lau Colasuonno til CNN.

juli 23, 2010

Politimann går fri etter G20-vold

En britisk politimann som ble filmet mens han slo en mann i bakken under G20-demonstrasjonene i London i fjor, blir ikke tiltalt. Mannen døde av skadene.

47 år gamle Ian Tomlinson døde etter å ha blitt fanget mellom politi og demonstranter utenfor Bank of England i London, skriver MSN Nyheter.

Tomlinson gikk rolig vekk fra den oppstilte raden med opprørspoliti og hadde hendene i lommene da en av politimennene plutselig løp fram og slo Tomlinson i beinet med batongen. Deretter ble han dyttet i bakken av politimannen.

Tomlinson kollapset like etterpå og døde.

– Etter å ha gransket bevismaterialet har påtalemyndig-heten besluttet at det ikke er realistisk å forvente at politimannen som var involvert, kan dømmes for noe lov-brudd, sa Keir Starmer ved påtalemyndigheten torsdag.

– Det blir ikke tatt ut tiltale mot ham, fortsatte Starmer.

juli 23, 2010

Spiral-UFO observert over hele verden

juli 23, 2010

Nytt manipulert BP-bilde avslørt

Dette bildet fra cockipiten til et helikopter i Mexico-golfen bærer tydelig preg av å være manipulert: Instru-mentene viser at helikopteret står parkert, deler av havet har feil farge, og et skip ser ut til å være i ferd med å forsvinne i løse lufta.

Etter et tips fra en leser har nettsiden Gizmodo.com publisert nok et dårlig manipulert bilde fra BP.

Bildet er tatt fra innsiden av et helikopter som deltar i opprydningsarbeidetdet, og bærer flere tydelige tegn på fotofikling.

Les mer