Archive for juli 24th, 2010

juli 24, 2010

Krever at amerikanske soldater tekker seg ut av Pakistan

Amerikanske spesialstyrker jakter i all hemmelighet på militante i Pakistan uten tilslutning fra Kongressen. Dette vil kongressrepresentanter ha slutt på.

– Vi er kjent med at amerikanske styrker har operert i hemmelighet på pakistansk territorium uten Kongressens tillatelse, sier demokraten Dennis Kucinich, ifølge MSN Nyheter.

Representantenes hus skal neste uke ta stilling til et lovforslag fra Kucinich og republikaneren Ron Paul fra Texas.

De to vil forby amerikanske styrker å operere i land uten Kongressens velsignelse, og de mener at opera-sjonene i Pakistan strider mot en lov som ble innført etter Vietnam-krigen.

Den såkalte 1973 War Powers Resolution gir presidenten anledning til å sende styrker bare dersom Kongressens har gitt sin tilslutning, eller dersom USA er alvorlig truet eller under angrep.

– Det er vårt konstitusjonelle ansvar som medlemmer av Kongressen å reagere, sier Kucinich.

juli 24, 2010

Iran planlegger bemannet romferd

Iran vil sende en mann ut i verdensrommet i 2019, sier president Mahmoud Ahmadinejad.

– Som svar på våre fienders resolusjoner har vi avgjort at romprogrammet skal framskyndes med fem år, sa Mahm-oud Ahmadinejad fredag, ifølge ABC Nyheter.

I 2009 skjøt Iran opp satellitten Omid, og i februar testskjøt landet en rakett av typen Kavoshgar-3, som på norsk betyr Oppdager 3.

Landet planlegger nok en satellittoppskyting i august.

Planene om et framskyndet romprogram uroer Israel og USA som tror at Iran også forsøker å skaffe seg kjerne-fysiske våpen.

Også Saudi-Arabia uttrykker bekymring over de iranske planene.

Iranske myndigheter hevder på sin side at disse oppskyt-ningene er nødvendige for å overvåke tegn på jordskjelv samt forbedre landets telekommunikasjon.

juli 24, 2010

– Der det finnes pizza, finnes det mafia

Rundt 5000 restauranter i Italia er ifølge avisen La Re-pubblica i hendene på mafia-en.

I Roma og Milano er hvert fe-mte spisested eid av en krimi-nell. Forholdet omtales som pastaforbindelsen, og for Itali-as organiserte kriminalitet er restaurantene først og fremst viktige for å kunne hvitvaske kriminelle penger, skrev Roma-avisen fredag, ifølge NRK.

Ifølge La Repubblica er Camorraens og Ndranghetaens oppskrift for å drive restauranter mye kontanter, få kunder og å unngå kontroll fra myndighetene.

I tillegg åpner driften for annen virksomhet som leveran-setjenester og transport.

– Der det finnes pizza, finnes det mafia, skriver avisen.

Blant de kjente historiene som tidligere utløste betydelig interesse var den om Cafe dé Paris, som ble ledet av en frisør som oppga til skattemyndighetene å tjene 15.000 euro i året, tilsvarende 120.000 kroner.

Han hadde likevel hatt råd til å kjøpe restauranten for 2,2 millioner euro, over 17,5 millioner kroner, og viste seg å være en stråmann for Ndranghetaen.

Italia har til sammen rundt 118.000 restauranter og øvrige spisesteder.