Archive for juli 29th, 2010

juli 29, 2010

– Global oppvarming er «ubestridelig»

Det er hevet over enhver tvil at jorda er blitt varmere, iføl-ge amerikanske forskere.

Siden 1980-årene har hvert tiår vært varmere enn det foregåen-de, og jorda er gradvis blitt var-mere siden 1950.

Dette er «ubestridelig», fastslår amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i den nye rapporten «The 2009 State of the Climate Report».

Den bygger på forskningsresultater fra 303 vitenskapsfolk fra i alt 48 land, og de nyeste funnene er fra i fjor, ifølge NRK.

Ifølge NOAA viser en rekke indikatorer at kloden er blitt varmere. Temperaturen har steget både i og over verdenshavene, samt over landjorda. Dessuten er luft-fuktigheten og havnivået høyere, mens havisen og snø-dekket på jorda er redusert.

NOAAs rapport sier imidlertid ingenting om hva som er årsaken til den globale oppvarmingen.

FNs klimapanel konkluderte i 2007 med at det er «meget sannsynlig at mesteparten av temperaturøkningen siden midten av forrige århundre skyldes den menneskeskapte økningen i konsentrasjonen av klimagasser».

juli 29, 2010

– Miljøgift kan utløse ADHD

Miljøforurensning kan utløse ADHD hos barn som er arvelig disponert, sier professor Terje Sagvolden.

I går skrev Aftenposten at antallet barn som får medisiner mot ADHD har økt med over 80 prosent de siste seks år. Fagfolk advarer mot at for mange barn får diagnosen, og at den er i ferd med å bli en merkelapp på vanlige reaksjonsmønstre hos barn.

Professor i medisin og grunnforsker Terje Sagvolden ved Universitetet i Oslo har en annen forklaring på økningen. Han har i flere år forsket på årsaker til ADHD.

– Det synes som om en miljøgift, PCB 153, kan øke risikoen hos barn som allerede er genetisk disponert for ADHD, sier Sagvolden.

Internasjonal forskning har slått fast at ADHD i stor grad kan forklares gjennom arv. Men hvorfor viser statistikken at flere barn får diagnosen nå enn før? Sagvoldens studie mener å påvise at økningen henger sammen med foru-rensning.

Les mer

juli 29, 2010

Sikter 88-åring for medvirkning til drap på 430.000 jøder i tysk dødsleir

Tyske myndigheter har siktet en 88 år gammel mann for medvirkning til drap på 430.000 jøder i en av nazistenes dødsleirer i Polen andre verdenskrig.

Den nå 88 år gamle Samuel Kunz anklages for delaktighet i drapene på jødiske fanger som ble holdt i leiren Belzec mellom januar 1942 og juli 1943, skriver Dagbladet. Kunz er også tiltalt for å ha skutt ti jødiske fanger i to ulike hendelser, ifølge påtalemyndighetens talsmann Christoph Goeke.

Etterforskerne ble oppmerksom på Kunz da ukrain-skfødte John Demjanjuk ble stilt for retten i München i fjor, tiltalt for medvirkning til drap på 27 900 jøder under krigen. I likhet med Demjanjuk tjenestegjorde også Kunz i russernes Røde armé, og han ble vakt i nazistenes leir etter at han ble tatt til fange av tyske soldater.

Ettersom Kunz var under 21 år da forbrytelsene han er siktet for begynte, vil han trolig stilles for en ungdomsrett i Bonn, opplyste Goeke. Dato for rettssaken er ikke satt.

juli 29, 2010

– USA har aldri vært noe demokrati, hevder futuristen Jacque Fresco

juli 29, 2010

Uværet i Kina har snart krevd 1.000 liv

Flom, regnvær og jordras har snart krevd 1.000 liv i det som er de verste oversvømmelsene nordøst i Kina på mange år.

Mer enn en halv million mennesker er evakuert og nesten 22.000 bygninger har kollapset bare i Jilin-provinsen, ifølge VG Nett.

I den nordøstlige provinsen er mer enn 300 omkommet og like mange savnet etter flommen, som tidligere i sommer har rammet de sørlige delene av Kina hardest.

Les mer