Archive for august 7th, 2010

august 7, 2010

Her lyver de om sabotasjer i Norge

Miljøpiratene i Sea Shepherd hevder å ha senket tre norske hvalskuter. Det er ikke sant.

– Sea Shepherd og Paul Watson klarer ikke å senke noen. Men de promoterer at de har senket dem og tjener penger på folks uvitenhet. Skammelig, er det! tordner tidli-gere stortingsrepresentant og hvalfanger Steinar Bastes-en på telefonen til tv2nyhetene.no.

Bastesen har god grunn til å rase. For i Barcelona ligger i disse dager Paul Watsons skip «Steve Irwin» med ti flagg malt på skipssiden. Blant dem tre norske – som en skryteliste.

Under ett av flaggene står navnet til Bastesens hvalfang-erskute «Morild». Over flaggene har miljøpiratene skrevet «Sunk» (senket, red.anm.).

Men sannheten er at ingen av de norske skipene ble sen-ket av Watsons aksjonister.

Les mer

august 7, 2010

Jente (12) fant ut at samtlige amerikanske presidenter nedstammer fra britisk konge

august 7, 2010

Fidel Castro advarer mot atomkrig

Cubas tidligere president Fidel Castro ble hilst med stående applaus da han inntok talerstolen i nasjonal-forsamlingen for første gang på fire år.

Castro hadde selv bedt om å få være til stede for å legge fram sitt syn der han advarer om at verden er på nippet til atomkrig som følge av USAs atompolitikk overfor Iran, mel-der NRK.

Ifølge nyhetsbyrået AP tror Castro at USA og Israel vil gå til angrep på Iran. Han tror også at Nord-Korea vil bli angrepet.

Likevel ser ikke Castro fullstendig mørkt på situasjonen:

– Befolkningstallet på planeten kan bli regulert, ikke-fornybare ressurser bli bevart, klimaendringer kan unn-gås, fruktbart arbeid for alle mennesker bli garantert, de syke kan få hjelp, kunnskap, kultur og forskning kan bli forsikret – barn og unge vil ikke bli utslettet i atom-alderens holocaust. Det er dette jeg vil fortelle dere, sa Castro fra talerstolen.

– Kjære kamerater i nasjonalforsamlingen. Nå er jeg i sta-nd til å gjøre rede for disse ordene, for å svare på alle spørsmålene dere ønsker å stille meg og lytte til deres meninger, sa han videre.

Den 12 minutter lange talen ble overført direkte på kuba-nsk fjernsyn og radio.

august 7, 2010

Frankrike river sigøynerleirer

Fransk politi har nå begynt å fjerne leirer som er satt opp av sigøynere. Ifølge president Nicolas Sarkozy er sigøynerleirene en sikkerhetstrussel.

Nicolas Sarkozy varslet i juli at rundt 300 sigøynerleirer skulle rives i Frankrike innen tre måneder. Den franske regjeringen har i tillegg varslet at sigøynere som begår forbrytelser, skal utvises til sitt hjemland, mens skatte-myndighetene skal se nærmere på sigøynernes økonomi, skriver Adresseavisen.

Tiltakene inngår i det den franske presidenten omtaler som en «krig mot kriminalitet». Ifølge ham er sigøy-nere og andre omreisende grupper blitt et sikkerhets-problem i Frankrike.

De nye tiltakene har bred støtte i befolkningen, og hele 79 prosent av de spurte stiller seg bak planene om å rive sigøynerleirer.

Kritiske røster mener på sin side at president Nicolas Sarkozys nye tiltak er stigmatiserende.

august 7, 2010

Russland mener USA bryter våpenavtaler

Russland anklagde USA lørdag for å bryte sine for-pliktelser overfor ikke-spredning av masseødeleggels-esvåpen og andre våpenavtaler.

Beskyldningen er et tegn på at forholdet mellom de to gamle erkefiendene, er i ferd med å bli anstrengt, melder MSN Nyheter.

En våpenavtale mellom Russland og USA fikk et tilbakeslag denne uken da Senatets utenrikskomité utsatte en ratifi-seringsavstemning til midten av september.

Det russiske utenriksdepartementet skriver på sine nettsider at USA har brutt flere våpenrelaterte avtaler, inkludert Strategic Arms Reduction Treaty (START I) og en annen avtale om kontroversielle våpen.

Blant annet mener de russiske myndighetene at USA har mislyktes på flere plan.

– Under START I-perioden klarte aldri USA å svare på Russlands bekymring over hvordan avtalen ble overholdt, skriver departementet.

august 7, 2010

Skogbrannene i Russland kan gi utslipp av Tsjernobyl-partikler

Skogbrannene i Russland kan frigjøre det radioaktive stoffet cesium-137 som har blitt lagret i vegetasjonen etter Tsjernobyl-ulykken.

Etter ulykken i Tsjernobyl i 1986 spredte radioaktivt mate-riale seg blant annet til Russland. Skogbrannene gjør at dette stoffet blir frigjort, skriver Aftenposten.

Stoffet finnes i røyken, men man antar at kun små mengder av stoffet vil kunne spre seg.

Svenskenes svar på Statens strålevern, Strålsäkerhets-myndigheten, opplyser at røyken og små mengder av det radioaktive stoffet kan spre seg til Sverige dersom det blir østlig vind. De overvåker situasjonen kontinuerlig.

Les mer

august 7, 2010

Stadig flere tenåringer bruker heroin

Det registrerer Uteseksjonen i Oslo som jevnlig treffer på mindreårige i rusmiljøene i hovedstaden. Bare i juli har de levert fra seg åtte bekymringsmeldinger til barnetjenesten, knyttet til barn under 18 år.

– Over tid har vi sett at det er færre som faller utenfor, men de som faller, faller hardere. Disse mindreårige introduseres også raskere til tyngre rusmidler siden tilgjengeligheten er så stor i Oslo, sier leder Børge Erdal hos Uteseksjonen i Oslo kommune til Nettavisen.

Lørdag døde ei 15 år gammel jente i Bergen. I en leilighet i Solheimsviken skal hun sammen med en 18-åring og flere andre ha ruset seg, blant annet på heroin.

I Bergen kommer det rapporter om at stadig flere tenåringer bruker heroin. Det forteller narkomane til NRK og Utekontakten i Bergen bekrefter fenomenet.

Les mer

august 7, 2010

12 millioner berørt av flomkatastrofen

Minst 12 millioner mennesker skal nå være berørt av flomkatastrofen i Pakistan. Behovet for nødhjelp er en-ormt, men hjelpeorganisasjonene får ikke inn pengene de trenger for å hjelpe.

Rundt 1.600 mennesker har så langt mistet livet i flo-mmen. FN-organisasjonene har anslått at 4 millioner me-nnesker er rammet av den verste oversvømmelsen som har rammet Pakistan på 80 år, skriver Aftenposten.

Fredag hevdet myndighetene i Pakistan at minst 12 millioner er berørt av flomkatastrofen.

Tusenvis av mennesker har mistet hjemmene sine, og store områder med jordbruksland er ødelagt. Enkelte distrikter er ufremkommelige ettersom veier og broer er vasket vekk av de enorme vannmassene.

Ifølge pakistanske myndigheter har 650.000 hus enten blitt skadet eller fullstendig ødelagt i oversvømmelsene.

Les mer

august 7, 2010

Overbefolkning: Myte eller sannhet?

august 7, 2010

Forsker ber jegere bytte ut blykulene i frykt for blyforgiftet elgkjøtt

– Storviltjegere bør bytte ut blykulene med andre alterna-tiver, sier forsker som mener storviltkjøtt inneholder alar-merende mengder bly.

Ny forskning ved Høgskolen i Hedmark viser at bly utgjør en stor helserisiko for de som spiser storviltkjøtt, melder NRK.

Forsker Jon M. Arnemo har samla inn data fra seks tusen elg i Norge, Sverige og Finland. Han mener bly-mengden som sitter igjen i elgen er alarmerende.

– Det er flere gram i hver kule som blir igjen i kjøttet. Noen elger skytes jo med to, tre eller sju kuler og dermed er store deler av kjøttet forurensa med bly, sier han.

Ifølge Arnemo kan det være svært helsefarlig å spise storviltkjøtt med blyforgiftning.

– Man kan bli veldig sjuk, særlig psykisk. Man blir glemsk, kan få søvnproblemer og høyt blodtrykk. Alt dette kan i tillegg lett forveksles med andre sjukdommer, sier han.

august 7, 2010

Enormt isflak løsnet på Grønland

Et isflak på 260 kvadratkilometer har brutt seg løs fra en isbre på Grønland og er på vei ned i Naresstredet mellom Grønland og Canada.

Ifølge forskere er det snakk om det største isflaket som har brutt seg løs fra grønlandsisen siden 1962, skriver Aftenposten.

Isflaket er fire ganger så stort som Manhattan og har en tykkelse på opptil halvparten av Empire State Buildings høyde, sier professor Andreas Münchow ved University of Delaware.

Det er nå uvisst hva som vil skje med isen. Ifølge Andreas Münchow kan den fryse fast til land, bryte opp i mindre deler eller bevege seg sørover,

Hvis isberget beveger seg sørover, kan det påvirke skipstrafikk. Man oppdaget sprekker i isbreen i fjor, og det var forventet at et isberg ville løsne.

De første seks månedene av 2010 har vært de varmeste som er registrert globalt, sier forskere. Hvert år løsner tusener av isberg fra breene på Grønland, men det er sjeldent de er så store, skriver BBC.

august 7, 2010

Jøder og palestinere demonstrerte ilag i protest mot at palestinere blir kastet ut av sine hjem i Øst-Jerusalem

I protest mot at palestinere blir kastet ut av sine hjem i Øst-Jerusalem for å gi plass til jøder, marsjerte arab-ere og jøder arm i arm flere steder i Israel fredag.

Liknende demonstrasjoner er blitt holdt med jevne mellomrom i Øst-Jerusalem siden utkastelsene begynte for et år siden, men denne gangen marsjerte hundrevis av mennesker også i andre israelske byer, skriver Dagbladet.

Ifølge arrangørene deltok om lag 1.000 mennesker i Øst-Jerusalem og omtrent samme antall i Tel Aviv. Øyenvitner og pressen anslår imidlertid at antallet var om lag 500 i hver av byene. Også i byene Haifa, Raanana og Beersheba ble det meldt om demonstra-sjoner.

– Jeg håper dette bare er begynnelsen, sier forfatteren David Grossman, en av demonstrantene.

Les mer

august 7, 2010

– Jødene hindrer omskjæringsforbud

Omskjæring ville vært forbudt om bare muslimer gjorde det, mener professor i medisinsk etikk Jan Helge Sol-bakk, som mener man trår mer forsiktig overfor jøder enn muslimer i Norge.

To professorer gikk i dag ut i NRK og advarte mot rituell omskjæring av gutter, som de mener påfører unødvendig smerte og risiko for komplikasjoner. De to er imidlertid uenig i om det bør innføres et forbud, skriver ABC Nyheter.

Omskjæring av gutter burde forbys, ifølge Jan Helge Solbakk, som er professor i medisinsk etikk ved Univer-sitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Han karakteri-serer inngrepet som et overgrep, og mener det ville vært forbudt om det bare var muslimer som utførte det.

– Hadde ikke omskjæring vært praktisert av jøder, så hadde det vært forbudt. Man trår mer forsiktig overfor jøder enn muslimer, sier Solbakk til ABC Nyheter.

Les mer