Archive for august 8th, 2010

august 8, 2010

Flertallet vil at regjeringen skal trekke de norske soldatene ut av Afghanistan, viser en ny meningsmåling

I en klar holdningsendring over sommeren, mener flertallet av de som har bestemt seg at Norge nå bør trekke sine soldater ut av Afghanistan.

Det viser en Infact-undersøkelse gjort for VG tidligere denne uken. Nå svarer hele 49 prosent av de spurte at Norge bør trekke seg ut av Afghanistan, mens 36 prosent mener vi fortsatt bør ha soldater der. 14 prosent har ingen bestemt oppfatning.

Stemningen er klart snudd sammenlignet med InFact-undersøkelsen i juni, som ble gjort like etter at fire norske soldater ble drept av en veibombe i Afghanistan.

Spørsmålsstillingen er ikke helt identisk, men den gangen mente 45 prosent av de spurte at de norske soldatene bør bli i Afghanistan så lenge NATO er der, mens 35 prosent mente de burde trekkes ut.

Les mer

august 8, 2010

De gamle perserne giftet seg med mor

I oldtidens perserrike var det vanlig å inngå ekte-skap med sin mor eller far. Et forbud mot incest er altså ikke en forutse-tning for et høyt utviklet samfunn, mener forsker.

Blant vår tids store tenkere har det vært utbredt å se incesttabuet som det som skiller kultur og natur. Sek-suelle forhold mellom nære familiemedlemmer er ut fra dette synspunktet et uttrykk for en dyrisk atferd som står i motsetning til høyt utviklede sivilisasjoner, skriver forskning.no.

Den antakelsen holder imidlertid ikke helt stikk. Det mener Paul John Frandsen, som er pensjonert førsteamanuensis i egyptologi på Institutt for Tværkulturelle Studier på Køb-enhavns Universitet.

– I for eksempel Zarathustra-religionen i Persia kunne mennesket arbeide for sin egen frelse for eksempel gj-ennom å praktisere inngifteekteskap. Like interessant er det at noen kilder nevner en rangorden.

– Et ekteskap mellom mor og sønn gir mer frelse enn et ekteskap mellom far og datter. Og begge typer er mer frelsebringende enn et ekteskap mellom bror og søster, forteller Frandsen.

Les mer

august 8, 2010

Dok. serie: Fordummingen av samfunnet

august 8, 2010

2.000 savnet etter jordskred i Kina

Minst 96 mennesker har omkommet og 2.000 er savnet etter at flere jord-skred rammet byen Gann-an nordvest i Kina søndag.

Kinesiske hjem har blitt måkt vekk og veier har blitt ødelagt. Jordskredene i det nordvestlige Kina søndag, er de siste katastrofale konsekvensene av det kraftige regnværet og oversvømmelsene som har rammet store deler av Kina de siste ukene, skriver Vårt land.

Myndighetene opplyser at minst 96 mennesker har omkommet og en offentlig tjenestemann sier til statlig kinesisk TV at mer enn 2.000 mennesker er savnet etter at jordskredene traff distriktet Zhouqu søndag.

Ifølge Xinhua kan 50.000 mennesker ha blitt berørt av jordskredene som har kuttet energiforsyningen til distrik-tet. Nyhetsbyrået sier at halve distriktet står under vann, og at den tykke gjørma gjør veiene uframkommelige.

Les mer

august 8, 2010

Ahmadinejad tviler på dødstall fra 9/11: Mener terrorangrepet er overdrevet

Irans president Mahmoud Ahmadinejad sa lørdag at 11. september-angrepet er overdrevet.

Presidenten mener at det ikke finnes noen bevis på at dødstallene er så høye som det amerikanske myndigheter påstår, skriver Dagbladet.

– De sier at 3 000 mennesker ble drept, men det finnes ingen rapporter som avslører navnene, sa han.

– I løpet av fem-seks dager og med hjelp fra mediene, fremprovoserte de en folkeopinion slik at man kunne rettferdiggjøre et angrep på Afghanistan og Irak, sa han i en tale sendt på iransk TV.

Utspillet kommer få dager etter at USAs president, Barack Obama, takket ja til å møte den iranske presidenten for en diskusjon når FNs hovedforsamling møtes i New York i september. Ahmadinejad har også sagt at han er klar for å gjenoppta de internasjonale samtalene rundt landets atomprogram.

august 8, 2010

Kastet sko på Pakistans president

To sko kom flygende mot Pakistans president Asif Ali Zardari da han talte under et politisk møte i den britiske byen Birmingham lørdag.

Mange britiskpakistanere er rasende over at Zardari har valgt å besøke Europa mens hjemlandet er rammet av den verste flomkatastrofen på mange tiår, skriver VG.

Da presidenten skulle møte medlemmer av sitt politiske parti Pakistan Peoples Party (PPP) i Birmingham, var hundrevis av mennesker samlet utenfor i protest.

«Tusenvis dør, presidenten ferierer» sto det på noen av plakatene, mens andre stilte spørsmålet «Nyter Zardari-familien England mens Pakistan drukner?».

Les mer

august 8, 2010

Krigens tapte ære: Lekkasjene bekrefter manglende respekt for afghanske liv

Det er ikke overraskende at Taliban vinner frem i Afgh-anistan. De nye lekkasjene bekrefter manglende respe-kt for afghanske liv, noe også norske myndigheter har vist.

De største sjokkbølgene er nå i ferd med å legge seg etter at nettstedet Wikileaks den 25. juli publiserte over 92.000 dokumenter fra Afghanistan-krigen.

Det grunnleggende problemet synes å være at de inva-derende landene ikke har vurdert et afghansk mennes-keliv som like mye verdt som et såkalt vestlig mennes-keliv, skriver Ny Tid.

Og her er det ikke bare USA som har syndet.

Da Ny Tid i juni i fjor etterspurte informasjon fra For-svarsdepartementet om hvor mange sivile og stridende afghanere Norge har drept siden invasjonen i 2001, ble spørsmålet bare bryskt avvist.

De informasjonsansvarlige innrømmet at de nok kunne legge sammen tallene for drepte afghanere, men det var et for tidkrevende arbeid for departementet. Derfor mang-ler norske politikere og folk flest helt grunnleggende infor-masjon om hva slags krig man er med på.

Les mer

august 8, 2010

Nettnøytraliteten under press igjen

Ifølge flere aviser konspirerer Google og Verizon med et konsept som bryter prinsippet om nettnøytralitet.

Både Washington Post, New York Times, Politico og Bloom-berg hevder via anonyme kilder at de to selskapene i det skjulte diskuterer en avtale der tanken om at all nettrafikk skal behandles likt ikke lenger er et tema, skriver Comput-erworld.

De mest skremmende anonyme kildene siteres i New York Times. I avisen hevdes det at Google, ved å betale et beløp til Verizon, skal få prioritert sin trafikk for tjenester som Youtube. Om Verizon også tilbyr denne typen mersalg til andre bedrifter, vil kundene som beta-ler mest få trafikken først frem gjennom nettet.

Taperne blir alle selskapene som ikke har råd til å betale for tilfredsstillende nettverkshastighet for sine tjenester. Til slutt er det alle brukerne av internett som vil sitte igjen med svarteper når valgfriheten er redusert.

Les mer

august 8, 2010

Fly mer klimavennlig enn bil

Ifølge en ny beregningsmodell som regner ut klima-effekten til alle gasser og utslipp fra transportmidlene, vil den globale temperaturen øke mer som følge av en biltur, enn etter en flytur over samme distanse.

Hittil har det vært udiskutabelt at en flyreise bidrar mer til den globale oppvarmingen enn en tilsvarende biltur.

Det gjelder ikke lenger. Nå har nemlig forskerne for første gang tatt i bruk en beregningsmodell som regner ut klima-effekten til alle gasser og utslipp fra transportmidlene, ikke bare CO2, skriver Vårt land.

Resultatet av beregningene viser at den globale tempe-raturen vil øke mer som følge av en biltur, enn etter en flytur over samme distanse.

Les mer