Archive for august 13th, 2010

august 13, 2010

Jackson får Stalins gamle statueplass

Michael Jackson vil bli hedret med en egen statue i Tsjekk-ias hovedstad Praha.

Statuen skal stå på nøyaktig samme sted der det frem til 1962 sto en statue av Josef Stalin, skriver ABC Nyheter.

Statuen er en hyllest til minne om en konsert Michael Jackson holdt i Praha i 1996 og den blir innviet 29. august, dagen da popstjernen skulle ha fylt 52 år.

august 13, 2010

Irans første atomkraftverk klart til bruk

Iran skal starte sitt første atomkraftverk neste uke, opplyser iranske og russiske talsmenn.

Russland har hjulpet Iran med å bygge Bushehr-anlegget, og opplyste fredag at anlegget nå står ferdig og er klar til bruk, ifølge TV 2 Nyhetene.

Iran har hele tiden hevdet at landets omstridte atom-program kun skal brukes til kraftproduksjon, men USA og andre vestlige land mener iranerne egentlig bruker atom-programmet til å skaffe seg atomvåpen.

– Vi forbereder nå arbeidet med å frakte reaktorbrensel inn i anlegget. Deretter vil det gå sju til åtte dager å få brenselet inn i selve reaktoren, opplyste sjefen for Irans atomenergibyrå, Ali Akbar Saheli, fredag.

Ifølge Saheli er inspektører fra Det internasjonale atom-energibyrået (IAEA) invitert til Bushehr for å overvåke arbeidet med brenselstavene.

august 13, 2010

Ny forskning kobler junkfood til ADHD

Ny forskning fra Australia vis-er at ungdommer med vestlig kosthold hadde over dobbel så stor sjanse til å ha ADHD.

Forskningsresultatene ble nylig pulisert online i den anerkjente Journal of Attention Disorders, melder Aftenposten.

Ifølge leder for kostholdsstudiene ved Perth’s Telethon Institute for Child Health Research, professor Wendy Oddy, ble kostholdsmønstrene til 1800 ungdommer analy-sert. Tallene ble tatt fra en omfattende undersøkelse kalt ”the Raine Study” analysert, som analyserte mor og barn fra graviditet og 18 år fram i tid.

– Det vi fant ut er at ungdommene med det vi kaller et vestlig kosthold hadde over dobbel så stor sjanse for å utvikle ADHD, sammenlignet med de som hadde et sunnere kosthold, etter å ha justert for en del sosiale forhold, sier Oddy til instituttets hjemmesider.

Med vestlig menes det at kostholdet inneholder mye take away-mat, stekt og behandlet mat. Rett og slett mat som generelt har høyt raffinert sukker- og mettet fettinnhold.

Les mer

august 13, 2010

– Israel vil gi fra seg 90 prosent av Vest-bredden: Netanyahu er villig til å inngå en midlertidig avtale

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er villig til å inngå en midlertidig avtale om israelsk tilbaketrekking fra 90 prosent av den okkuperte Vestbredden.

Tilbudet forutsetter direkte forhandlinger mellom israeler-ne og palestinerne og omfatter ikke Øst-Jerusalem, skriver Dagbladet. Palestinerne har som mål at Øst-Jerusalem skal bli hovedstad i en framtidig palestinsk stat.

Ifølge EUs utenrikssjef Catherine Ashton er palestiner-nes president Mahmoud Abbas nært ved å godta direkte samtaler med Israel.

Den siste tiden har palestinerne vært i indirekte samtaler med israelerne gjennom amerikanske meklere.

august 13, 2010

700 års frykt for fredag den trettende

Fredag den 13. oktober 1307 gikk Filip IV av Frankrike til aksjon mot  den mystiske og myteomspunne Tempel-ridderordenen. Siden den gang har fredag den 13. vært kjent som en uheldig dag.

Fredag den trettende kan knyttes til én bestemt historisk begivenhet i Frankrike: Fredag den 13. oktober 1307 be-ordret nemlig kong Filip IV den Smukke arrestasjon av alle tempelridderne i landet. Dette er påstått å være opphavet til myten om at fredag den 13. er en dag man burde passe seg for.

Tempelridderordenen ble etablert i 1118 for å verne pile-grimer på vei til Jerusalem. Ordenen var opprinnelig en militær organisasjon, men etablerte også historiens første organiserte bankvesen, med filialer over mesteparten av Europa. Fyrster og adelsmenn støttet ordenen økonomisk, og tempelridderne skal ha bygd seg opp en betydelig kapital.

2oo år etter etableringen var Tempelridderordenen blitt så mektig og så innflytelsesrik i Europa at den ble betraktet som en alvorlig politisk trussel, både mot europeiske konger og mot selve den katolske virkelig-hetsoppfatningen. Kong Filip IV og Kirken konspirerte derfor, og fikk feid tempelridderne av banen. På fredag den 13. oktober 1307.

Tempelridderne gikk så og si over natten fra å være en svært rik og svært synlig maktfaktor i samfunnet til å bli en usynlig undergrunnsorgansisasjon. Den katolske kirke og franskekongen fikk dermed konsolidert sin råderett over land og sjeler.

Dette var så katastrofalt at fredag den 13. ble synonymt med ulykker. Ikke så rart kanskje, med tanke på følgene av pavekirkens absolutte maktovertakelse; den mørke mi-ddelalderen, inkvisisjonen og hekseprosessene. Tempel-ridderne ble i den katolske kirkes navn naturligvis tortu-rert, satt på stake, brent og halshugd i tusentalls.

I dag blir fredag den trettende imidlertid først og fremst forbundet med mer eller mindre hverdagslige ulykker, som nyrestein, vannlekkasjer, skilsmisser og punktert dekk.

august 13, 2010

UDI åpner nå for å internere og isolere «vanskelige» asylsøkere

Ventemottak blir omdøpt til utreisesenter og UDI åpner for isolering av asylsøkere.

Opptøyene på Lier og Fagerli ventemottak har ført til strengere asylretorikk fra myndighetene.

Nå åpner UDI for å internere og isolere «vanskelige» asyl-søkere som har fått endelig avslag på asylsøknad, melder Klassekampen.

– Vi ønsker å internere de asylsøkerne som er mest vol-delige. Det gjelder å få de ut av sirkulasjon, seier Ida Børresen, direktør ved UDI.

Hun seier at situasjonen er ekstraordinær etter opptøyer og brannstifting ved de to ventemottakene Lier og Fagerli i juli.

Les mer

august 13, 2010

Frykter tapt generasjon med arbeidsløse

Økonomisk krise mange steder i verden kan føre til at det vokser opp en «tapt generasjon» av arbeidsledig ungdom, frykter Den internasjonale arbeidsorganisa-sjonen (ILO).

Ledigheten blant ungdom er i dag rekordhøy. 81 millioner unge er registrert som arbeidsløse, ifølge ILO, og antallet stiger dobbelt så raskt som de arbeidsløse voksne, melder TV 2 Nyhetene.

Selv om det er ventet at situasjonen blir litt lettere neste år, så vil en eventuell bedring av jobbmarkedet for ung-dom trolig gå tregere enn for resten av befolkningen.

– Unge mennesker driver den økonomiske utviklingen. Å ikke utnytte dette potensialet er et økonomisk tap og kan undergrave sosial stabilitet, advarer Juan Somavia, leder i den internasjonale arbeidsorganisasjonen.

– De gjør alle de riktige tingene, men dørene stenges like foran ansiktene deres, sier Sarah Elder, som har ledet arbeidet med rapporten.