Archive for august 14th, 2010

august 14, 2010

Amerikanere stoler ikke på mediene

Bare en firedel av innbygg-erne i USA stoler på landets aviser, viser en ny undersø-kelse. For TV er tallene enda dårligere.

Bare 22 prosent svarer at de har stor eller ganske stor tillit til TV-nyheter i spørreunder-søkelsen som er utført av Ga-llup.

Folk på den politiske venstresiden er mest positivt innstilt til avisene, som til gjengjeld bare har tillit hos 18 prosent av konservative amerikanere. De som stoler mest på TV-nyhetene, er folk i sentrum, melder TV 2 Nyhetene.

Kanskje noe overraskende har unge i 20-årene større tillit til avisene enn eldre amerikanere. Men ifølge Gall-up kan dette forklares med at det er unge mennesker som generelt stoler mest på institusjonene i samfunnet.

Selv om tilliten til mediene er lav, stoler folk enda mindre på en annen institusjon som spiller en viktig rolle i det amerikanske demokratiet: Kongressen.

Også store private selskaper og forsikringsselskaper som tilbyr helseforsikringer kommer dårligere ut enn avisene og TV-nyhetene.

august 14, 2010

Forskere frykter vi nærmer oss en «post-antibiotisk tidsalder»

Antibiotika har siden de ble tatt i bruk på 1940-tallet revolusjonert behandlingen av infeksjonssykdommer man tidligere ikke kunne bekjempe. Nå frykter imidler-tid mange forskere at vi nærmer oss en «postanti-biotisk tidsalder» hvor effekten av disse, våre meget viktige legemidler, vil kunne gå tapt.

Antibiotika brukes i dag for å kurere alt fra infeksjoner i luftveiene til å hjelpe pasienter som opereres for å unngå infeksjoner etter inngrepene. Alt dette kan nå være forbi, skriver Nettavisen.

Det anerkjente legetidsskriftet Lancet Infectious Diseases offentliggjorde denne uken en rapport gjort av professor Tim Walsh om et nytt gen, kalt NDM 1, som er et gen som enkelt blir sprer seg mellom forskjellige bakterier og gjør disse resistente, altså motstandsdyktige, mot antibiotika.

Genet har vist stor utbredelse i mange land, deriblant India. Forskerne er også redde for en rask spredning verden over grunnet medisinsk turisme og generell turisme.

– På mange måter så er dette slutten, uttalte Walsh til The Guardian. Vi har kanskje et vindu på omtrent ti år hvor vi kan bruke de antibiotiske midlene vi har nå smart og forsiktig, men samtidig vite at vi egentlig ikke har noe vi kan bruke mot disse infeksjonene.

Les mer