Archive for august 23rd, 2010

august 23, 2010

Amerikanske forskere vil behandle ME-pasienter med HIV-medisin

Amerikanske forskere knytter en type retrovirus til kronisk utmattelsessyndrom (ME). Nå ønsker forskerne å behandle ME-pasientene med HIV-medisin.

Kronisk utmattelsessyndrom er en kontroversiell diagnose og ble først bredt akseptert i Norge i 2007. Det er så langt ikke påvist noen årsak til sykdommen, som skal ramme omlag en av fire nordmenn i løpet av livet. Det finnes heller ingen behandling.

Nå kan forskerne stå overfor et gjennombrudd. En studie som omtales i The Wall Street Journal viser at 86 prosent av personene i studien som lider av kronisk utmattelses-syndrom er infisert av en type retrovirus. I kontrollgrupp-en hadde kun 6,8 prosent denne type virus i kroppen, skriver Dagbladet.

Retrovirus er en gruppe virus som angriper cellene og binder seg til celleoverflaten. HIV er det mest kjente retroviruset og fører som kjent til AIDS.

Les mer

august 23, 2010

Kurt Oddekalv dømt for mobilhærverk

Leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, ble mandag dømt for skadeverk mot en mobilmast.

I 2008 tok Oddekalv og hans medhjelpere i Norges Miljøvernforbund seg opp på taket av en bygård i Bygdø Allé i Oslo. Der klippet Oddekalv av ledninger og røsket ned antennene til en mobilmast som tilhørte mobilselska-pet MTU.

Oddekalv ble i Oslo tingrett dømt for simpelt skadeverk og til å betale 39.000 kroner i erstatning til MTU. Påtale-myndighetens påstand var 40 dagers betinget fengsel og en erstatning på 200.000 kroner til selskapet, ifølge VG Nett.

– Jeg ser dette som en frifinnelse og er veldig glad. Aksjonen ble gjort for å fokusere på et av vår tids største miljø- og helseproblemer, sier Oddekalv til NTB.

august 23, 2010

Vil ikke avsløre hvor pengene stammer fra

Wikileaks holder sine bidragsytere hemmelig og har et komplisert nettverk av selskaper.

Nettstedet Wikileaks, som nylig har publisert over 76.000 klassifisert eller konfidensielle dokumenter om krigen i Afghanistan, holder godt på én hemmelighet – nettsted-ets penger, skriver E24.

Flere regjeringer og selskaper har forsøkt å sette en stopper for Wikileaks og spredningen av sensitive doku-menter. Selskapets talsmann, Julian Assange, frykter at om detaljer rundt finansieringen skulle bli kjent, kunne nettstedets infrastruktur og pengeflom bli påvirket.

For å forhindre at pengestrømmen skal tørke opp, har Wikileaks konstruert et komplisert system for å samle inn penger. Målet er å hindre at tredjeparter skal få tilgang til informasjonen om hvem som har donert og hvordan pengene har blitt brukt, opplyste Assange i et intervju like etter publiseringen av Afghanistan-dokumentene.

Les mer

august 23, 2010

Anna Ardin bekreftet å stå bak voldtekts-anklagene mot Julian Assange

Det har den siste tiden versert rykter om at det var 31 år gamle Anna Ardin, som er talskvinne for den kristen-sosialistiske Broderskapsrørelsen som inviterte Assan-ge til Sverige, som sto bak voldtektsanklagen mot ham. Opplysningene skal nå være bekreftet, ifølge Nordisk Tribun.

Anna Ardin møtte sammen med en yngre kvinne opp på politistasjonen i Stockholm City fredag. Hun anmeldte da Assange for overgrep. Den andre kvinnen som skal være i 20-årene kom angivelig for å rådføre seg med politiet og hevdet at Assange hadde voldtatt henne. Hun gikk ikke til anmeldelse, men i alvorlige saker slik som mistanke om voldtekt er det standard rutine at politiet selv oppretter en anmeldelse.

Dette ble da også gjort og Påtalemyndighetene ved Maria Häljebo Kjellstrand gikk fredag kveld ut med arrestordre på Julian Assange. Da Eva Finnè tok over saken lørdag morgen ble voldtektsanklagen frafalt, men ifølge påtale-myndighetene er han fremdeles under etterforskning.

Det tok ikke lang tid før Expressen hadde et stort oppslag om saken. Anna Ardin har tidligere vært avisskribent og kjente journalist Niklas Svensson som opprinnelig avslørte saken i Expressen.

Les mer

august 23, 2010

– Bjørneboe blir ikke den samme

Siste bind i biografien om Jens Bjørneboe kan komme til å forandre ham for alltid i våre øyne.

– Jeg tror Bjørneboe vil frem-stå annerledes etter dette, sier biograf Tore Rem til ABC Nyheter.

I fjor høst ble første bind i hans biografi om Jens Bjørne-boe gjenstand for inngående antroposofisk debatt og sjokkerende nyhetsoppslag om forfatterens fortid.

Nå er biografen igjen forberedt på å stå i debattens hete.

– Jeg forventer at det kan bli en del debatt i år også, selv om jeg tror at det kan komme fra et annet hold enn i fjor, sier han til ABC Nyheter.

Rem vil ikke fortelle hvem han tror at boken vil provosere.

Les mer

august 23, 2010

Oljefondet kaster ut israelske selskaper

Finansdepartementet kaster de to israelske selskapene Africa Israel Investments og Danya Cebus ut av olje-fondets portefølje.

Årsaken er, ifølge finansminister Sigbjørn Johnsen, at selskapene bidrar til oppføring av israelske bosettinger på okkuperte områder.

I en pressemelding fra Finansdepartementet går det frem at selskapene kastes ut etter en tilrådning fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).

Tilrådningen fra Etikkrådet kom allerede i november i fjor, skriver E24.no.

– Beslutningen om å utelukke disse selskapene er basert på Etikkrådets vurdering om at de bidrar til eller selv er ansvarlige for grovt uetisk aktivitet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i pressemeldingen.

Les mer

august 23, 2010

Krohn Devold nekter å møte til høring i Stortinget om kritikkverdige forhold mens hun var forsvarsminister i Norge

Kristin Krohn Devold vil ikke møte til høring i Stortinget om alvorlige regelbrudd og kritikkverdige forhold mens hun var forsvarsminister.

Dermed er det klart at den tidligere høyrepolitikeren ikke vil bidra til å belyse en rekke alvorlige regelbrudd og kritikkverdige forhold i Forsvaret under hennes tid som statsråd, skriver Klassekampen.

Medlemmer av komiteen fra SV, Senterpartiet, Arbeider-partiet og Fremskrittspartiet reagerer på at Devold ikke vil møte, og mener at det bør diskuteres om det skal være pliktig å møte i høringer når man blir innkalt.

Høringen dreier seg om den såkalte NOBLE-skandalen om brudd på Forsvarets anskaffelsesreglement som ble avdekket i en serie artikler i Dagens Næringsliv forrige vinter.

Avsløringene viste at Forsvaret gjennom NOBLE  inngikk millionavtaler med selskaper i den såkalte OCAS-sfæren om utvikling av systemer for varsling av luftfartshinder, mens det var tette bånd mellom sjefene i NOBLE og OCAS-selskapene.

august 23, 2010

Kan ikke forutsi plutselige klimaendringer

Flere markante klimaskifter i fortiden skyldes tilfeldige svingninger. Klimamodeller kan ikke gjenskape dette og kan derfor heller ikke forutsi voldsomme klimaskifter, mener dansk forsker.

Klimamodeller er datamodeller som forskere bruker til å simulere fortidens og fremtidens klima med, ved hjelp av superdatamaskiner.

De kan ikke gjenskape fortidens voldsomme klimaskifter, såkalte «tipping points» eller vippepunkter, og kan derfor heller ikke brukes til å forutsi plutselige klimaendringer i fremtiden.

Det konkluderer førsteamanuensis Peter Ditlevsen ved Senter for Is og Klima ved Niels Bohr Instituttet i Køben-havn, ifølge forskning.no.

Konklusjonen kommer på bakgrunn av en ny studie hvor han har analysert hvordan dramatiske klimabegivenheter under den siste istiden er foregått.

Resultatene blir snart offentliggjort i det vitenskapelige tids-skriftet Geophysical Research Letters.

Les mer

august 23, 2010

Ut av Irak? 50.000 soldater blir igjen for å drive «opplæring og rådgivning»

De siste amerikanske kampstyrkene ble trukket ut av Irak torsdag, to uker før fristen som president Barack Obama hadde satt. 50.000 soldater blir imidlertid igjen i landet for å drive «opplæring og rådgivning».

– Min vurdering i dag er at Iraks egne styrker vil være klare til å ta over. Vi ser stadig utvikling når det gjelder deres evne til å planlegge og utføre operasjoner,  sier USAs øverstkommanderende i landet, general Ray Odierno.

Han innrømmet likevel at det fins scenarier der USA kan måtte trå til igjen, skriver VG Nett.

– Om det ender med et komplett sammenbrudd i Iraks sikkerhetsapparat, eller om politisk strid fører til at de kollapser. Men vi kan ikke forestille oss at noe sånt skjer, sa han i et intervju med CNN søndag.

august 23, 2010

Arabisk storkapital omfavner Israel

Oljerik arabisk storkapitalisme omfavner nå Israel i full offentlighet. For å vise verden et flunkende nytt finans-politisk klima.

Det var avisen Jediot Ahronot som i går skrev om den nye trenden i internasjonal big business. Nå samarbeider stor-finans fra Qatar, Saudiarabia og Israel. Og nå skjer det ikke lenger i ly av kamuflasje og hemmelighetskremmeri. Men det skjer i full offentlighet, skriver Dagen Magazinet.

Muslimske land kontrollerer ifølge Jediot nå for tiden ca 2.500 milliarder dollar. Av dette svimlende beløpet kontrollerer finanstopper fra Gulfen, Saudiarabia, Abu Dhabi og Qatar omtrent 2.000 milliarder dollar. Det er så ustyrtelig mye penger at det er svært krevende for arabiske muslimer alene å finne konfliktfrie måter å videreinvestere alle rikdommene på.

Tidligere har den arabisk-israelske konflikten alltid vært en lammende hindring for åpenlyst finassamarbeid mellom slike arabiske finanstopper og mye mindre kapitalsterke israelske finanstopper. Men nå avskrives dette som «irre-levant politikk». Og nå synes slike finansfolk å ha funnet tiden inne til å gå rundt den slags politiske bremsemekan-ismer og etablere varige samarbeidsrelasjoner «mellom arabisk oljefinans-ressurser og israelske hjerne-ressur-ser». Som det heter.

Les mer

august 23, 2010

FN anklages for å være kjøpt og betalt

FN lot Shell finansiere etterforskning av gigantisk olje-søl i Niger-deltaet – og frifant Shell for alle anklager.

FN anklages for å være kjøpt og betalt, etter at organisa-sjonen over tre år har etterforsket hvem som står bak den gigantiske, underrapporterte, oljekatastrofen i Afrika. Det melder Dagbladet.

Det er beregnet at omkring 4,9 millioner fat olje slapp ut under Deepwater Horizon-ulykken i Mexico-golfen. Nigeria er i det stille blitt utsatt for et utslipp nesten dobbelt så stort.

I Niger-deltaet har, i løpet av de siste femti årene, rundt ni millioner fat olje ødelagt boforhold, natur og dyreliv.

Les mer