Archive for august 27th, 2010

august 27, 2010

Fjerner subsidier: Slutt på statssponsede sigaretter for eldre cubanere

Eldre cubanere vil fra september ikke lenger ha krav på statssubsidierte sigaretter.

Mens røykelov, antirøykekampanjer og høye tobakksavgif-ter er tonen i Norge og mange andre land, har situasjon-en vært en helt annen på den karibiske øya Cuba. Rundt 2,5 millioner cubanere over 55 år har i dag rasjonerings-kort som gir dem rett til å kunne kjøpe fire sigarettpakker i måneden for 25 prosent av full pris.

Men snart må de betale full pris. Disse privilegiene blir nemlig inndratt fra september, skriver Aftenposten.

De mulige positive helsemessige effektene ved mindre røyking blir ikke nevnt av myndighetene, men det poen-gteres at sigaretter ikke er et primærbehov.

Fjerning av tobakkssubsidier er myndighetenes siste ut-spill i arbeidet med å kutte kostnader. Cuba er blitt hardt rammet av den globale finanskrisen.

Les mer