Archive for oktober, 2010

oktober 12, 2010

Insektvirus bak bienes massedød

Den brå utryddelsen av en rekke bikolonier i Nord-Amerika siden slutten av 2006 har forvirret forskerne.

I dag tror de at man kan være nærmere en forståelse av hvorfor koloniene bryter sammen.

Ifølge professor Shan Bilimoria ved Texas Tech ser det ut til at biene er rammet av både et insektvirus og en sopp, som kan forårsake at flere milliarder bier dør, melder ABC Nyheter.

Bilimoria er del av en gruppe forskere som forsøker å forstå bikolonienes sammenbrudd. Studien er offentlig-gjort i tidsskrifitet PLoS ONE.

– Foreløpig viser studien en sammenheng mellom døds-tallene blant bier, viruset og soppen, sier Bilimoria.

– Men foreløpig er ikke årsak og virkning fastslått.

De mystiske massedødsfallene har skapt sterk bekymring blant forskere, siden mye landbruk er avhengig av bier for å befrukte avlingene.

Insektviruset er nært beslektet med et annet virus som utryddet bier i India for 20 år siden.

oktober 12, 2010

Hemmelig atomfrakt langs norskekysten

Containere med våpenanriket uran har blitt fraktet i all hemmelighet langs norskekysten.

Containere med uran med en anriking så høy at den kan benyttes til fremstilling av atomvåpen har blitt fraktet langs norskekysten, skriver Dagbladet.

Lasten var tungt bevoktet med væpnet politi og helikoptre da våpenanriket uran ble fraktet til havna i Gydnia i Polen. Etter at båten var lastet med den dødelige frakten seilte båten langs norskekysten før den kom fram til Murmansk i forrige uke.

Les mer

oktober 12, 2010

Kinesiske medier med konspirasjonsteori om fredsprisen

Kinesiske medier var mandag godt i gang med å kriti-sere Nobelkomiteen for prisen til Liu Xiaobo.

– Nobels fredspris 2010 ble gitt til Liu Xiaobo, en fengslet kinesisk kriminell. Men Kinas suksess taler høyere enn Nobels fredspris, skriver den partikontrollerte Global Times på lederplass, ifølge TV 2 Nyhetene.

Kommentatoren Shi Yinhong i samme avis er mer konspi-ratorisk.

Også en kommentator i den engelskspråklige, regjerings-kontrollerte China Daily har sans for konspirasjon.

– En slik pris gjør lite annet enn å avsløre og kaste lys over den dype og brede ideologiske kløften mellom dette landet og Vesten.

Lik det eller ikke, men Nobels fredspris utvider mistanken om at det finnes en vestlig konspirasjon for å omringe et oppadstigende Kina, skriver kommentator Mo Nong.

Men i Hongkong og på Taiwan er det støtte til prisen.

oktober 11, 2010

Mordechai Vanunu er tilbake i rettssalen: Ber igjen om frihet til å forlate Israel

Den israelske «atom-spionen» Mordechai Vanunu ber nok en gang om frihet til å forlate Israel. – Når jeg er fri, kommer jeg til Norge, sier han.

Mandag møter den spiondømte israeleren Mordechai Van-unu nok en gang i landets øverste domstol. Men nå er det han som er saksøker, og han ber om at blant annet innen-riksministeren stilles til ansvar for de strenge restriksjon-ene han pålegges, melder ABC Nyheter.

Israel nekter ham blant annet å ha kontakt med utlend-inger og de vil ikke la mannen forlate landet.

– Det finnes ikke mer å avsløre, alt er gammelt, godt kjent og dokumentert i hele verden. Dette er kun barn-slig hevn fra Israels side, skriver Vanunu på sin åpne Facebook-side.

– Den kalde krigen er over og vil aldri komme tilbake. Det jeg ønsker nå er frihet, å kunne fly til friheten.

Les mer

oktober 11, 2010

– En matvarekrise har startet: Handelen med hvete ble stanset på råvarebørsen i Chicago fredag

Det amerikanske landbruksdepartementet sjokkerte rå-varemarkedet fredag da det la frem nye analyser og statistikker som viser at USAs kornlagre vil halveres og havne på det laveste nivået på 14 år i vinter.

Det førte til paniske tilstander ved råvarebørsen i Chicago, slik at sperremekanismene satte inn for å hindre en vill spekulasjon, skriver Dagens Næringsliv.

Hveteprisen endte til slutt opp 9,4 prosent, og kornpris-ene nærmer seg det høyeste nivået på to år. Analytikere tror prisene vil gå videre opp.

– Det finnes ikke noe sted i verden hvor det er ekstra kornlagre, sier senioranalytiker Darin Newsom hos Tel-vent DTN til Associated Press.

Vinteren 2008 innførte flere av verdens største risprodu-senter eksportforbud, med det resultat at prisen på ris nesten firedoblet seg på fem måneder. Dette førte igjen til voldsomme opptøyer og demonstrasjoner i en rekke land.

Nå øker frykten for lignende tilstander.

– Jeg tror vi har en matvarekrise akkurat nå, sier Hussein Allidina, som leder analyseavdelingen for råvarer hos Mor-gan Stanley, til Financial Times.

Les også: Null kornlagre i Norge

oktober 11, 2010

Londons terrorofre venter ennå på svar: Høring om terrorangrepet starter i dag

De etterlatte etter terrorangrepene mot Londons busser og T-bane i 2005 håper å få svar på mange spørsmål når høringen innledes mandag.

– Jeg ønsker at høringen skal avdekke om det ble gjort noen feil eller om det var svakheter i systemet, sier Ros Morley, som mistet ektemannen Colin i angrepene for fem år siden.

Høringen som starter mandag, er et resultat av press fra etterlattegrupper etter terroraksjonene. Britiske myndig-heter har utelukket en stor, uavhengig gransking, men høringen skal gi svar på om politiet eller etterretnings-tjenesten MI5 kunne gjort mer for å hindre angrepene, skriver VG Nett.

Det har allerede lekket ut at politiet hadde to av selv-mordsbomberne i søkelyset i 2004. Den antatte hoved-mannen, Mohammad Sisique Khan, skal første gang ha dukket opp i politiets registre allerede i 1984, da han var 11 år gammel.

– Uskyldige borgere i Storbritannia, og verden over, må bli forsikret om at de er beskyttet, nå og i fremtiden, sier Ros Morley.

Se også: Ludicrous Diversion

oktober 10, 2010

Technolife-prosjektet: Transhumanisme, biometri og global overvåkning

oktober 10, 2010

Finland fronter total røykeslutt: Salg til mindreårige kan gi fengselsstraff

Gjennom en ny og radikal tobakkslov vil Finland bli et foregangsland i kampen mot røyking. Loven har som mål at bruk av tobakkprodukter skal opphøre helt.

Målsettingen er satt svært høyt for den nye loven, som trådte i kraft ved inngangen til oktober. Den skal blant annet forebygge at barn og unge begynner å røyke, og den skal begrense røyking i deres oppvekstmiljø, skriver Dagens Medisin.

Den nye loven legger til rette for at salg av tobakk til mindreårige kan gi  fengselsstraff i inntil seks måneder.

– I perioder har det vært flere barn og unge som har røykt enn voksne. Ved å minske røyking blant de unge, vil man i fremtiden få færre voksne røykere, sier Ismo Tuominen, Finlands helse- og sosialminister.

Finland ser imidlertid for seg en skrittvis tilnærming i bestrebelsene på å bli et røykfritt land.

– Bare å forby røyking uten videre, vil være uten hensikt. Det ville føre til mer smugling og illegal import. Bruken må begrenses først slik at fordelene ved et forbud mot røyking er større en bakdelene, supplerer Tuominen.

oktober 10, 2010

Kinesisk forskerteam skal finne «Bigfoot»

Med lys og lykter skal et kinesisk forskerteam lete høyt og lavt etter det apelignende vesenet «Bigfoot».

– Vi ønsker først og fremst et ivrig mannskap, da dette vil medføre mye arbeid, sier Luo Baosheng, som er vise-president i organisasjonen som skal lede det oppsikts-vekkende søket, The Hubei Wild Man Research Associ-ation.

Organisasjonen søker forskere som skal være med å lete etter «Bigfoot» i skogsområdene i naturreservatet Shenn-ongjia, skriver VG Nett. De ser etter personer med god fysikk og i alderen 25 til 40 år. Det er også ønskelig at personene er tålmodige og klarer å ta bilder.

Så langt har de omtrent 100 forskere med på laget, og alle har jaktet apelignende vesener i flere år. Nå går de altså sammen om å finne skapningen, som er en slags krysning mellom menneske og ape. Arbeidet er bereg-net til å koste minst 1,5 millioner dollar.

Kinesiske forskere har lett etter «Bigfoot» siden 1970-tallet. Omtrent 400 ganger har de rapportert at de har sett det påståtte vesenet i Shennongjia. Bevisene har imidlertid ikke kunnet slå fast at de faktisk hadde sett en «Bigfoot».

oktober 10, 2010

Professor i fysikk: – Global oppvarming – tidenes største svindel

Professor i fysikk langer ut i åpent brev – nå har han fått nok av «svindelen».

Harold «Hal» Lewis har vært medlem av American Physical Society (APS) i 67 år, men i et åpent brev forlater profess-oren organisasjonen for ameri-kanske fysikere på grunn av «svindelen om global oppvar-ming» som har «korrumpert organisasjonen», melder Dagbladet.

– Global oppvarming er den største og mest suksessrike pseudovitenskapelige svindelen jeg har sett i mitt lange liv som fysiker, heter det i et åpent brev fra den pensjon-erte professoren til lederen for APS.

Les mer

oktober 9, 2010

– Nord-Korea vil produsere atomvåpen

Det konkluderer en amerikansk rapport. Atomtrusselen fra nord har nådd et ekstremt farlig nivå, mener Sør-Korea.

Nord-Korea skal nå være i ferd med å gå i gang med et program for anriking av uran for å kunne produsere atom-våpen, ifølge en rapport fra det amerikanske instituttet for forskning og internasjonal sikkerhet (ISIS).

Landet skal nå være i stand til å bygge et anlegg for anrikning av uran, ifølge rapporten, som baserer seg på blant annet informasjon om Nord-Koreas kjøp av utstyr fra andre land, skriver Dagbladet.

Programmet er avgjørende for at Nord-Korea kan øke antallet og teknologien på sine kjernefysiske våpen, i til-legg til at det gjør det mulig for dem å spre teknologien til andre nasjoner som ønsker egne anrikningsprogram, mener David Albright og Paul Brannan, som står bak rapp-orten.

– Som resultat prioriterer vi å finne måter enten å stoppe programmet eller forsinke prosessen ved en kombinasjon av forhandlinger og sanksjoner, skriver de to.

Les mer

oktober 8, 2010

Frykter at giften skal spres gjennom luften

Ryddearbeidet i Ungarn er en kamp mot klokken. Når slammet tørker kan tungmetaller spres gjennom luften – slik at folk kan få de i seg gjennom pusten.

De siste dagene med regn har holdt slammet vått, men tjenestemenn frykter at varmere vær og mer sol vil danne støv som kan spre giftstoffer og muligens svakt radioaktivt materiale, melder NRK.

– Dersom slammet tørker vil vinden kunne spre tungme-taller til folks åndedrettssystem, sier Ungarns miljøver-nminister Zoltan Illes.

Ifølge nyhetsbyrået AFP er til sammen syv personer nå bekreftet døde som følge av ulykken.

Les mer

oktober 8, 2010

Slaget på Re: Arkeologisk funn bekrefter Snorres kongesagaer

Pilspiss fra det første slaget på Re skutt av Erling Skakkes birkebeinere mot Sigurd Jarls tapende hær.

– Vi føler at vi har løst Norges kanskje eldste krimgåte, sier prosjektleder Kjersti Jacobsen.

Torsdag ettermiddag fant arkeologene sporene etter Nordens eldste arkeologisk påviste slagsted på Søndre Linnestad gård i Re kommune i Vestfold.

– Dermed er også ett av Europas eldste slagsteder funnet. Spyd og pilspisser viser at det var her det første slaget på Re sto i februar 1163, sier prosjektleder Kjersti Jacobsen til Aftenposten.no.

Funnet bekrefter dermed også hva den islandske høvding-en Snorre Sturlason skrev i Heimskringla.

– Vi føler at vi har løst Norges kanskje eldste krimgåte. Før kjente vi området, torsdag fant vi stedet, som fulgte spor-ene fra Fagrskinna for å finne stedet som er navngitt som Binduxstadir. Her fortelles det om Ramnes gård og Klopp, som er akkurat her vi nå står, sier Jacobsen.

Les mer

oktober 8, 2010

9 av 10 debuterer på nett før fylte 2 år

Det blir stadig vanligere for barn å ha en tilstedevær-else på nettet selv før de er født.

De fleste barn i industriland har en eller annen form for nettprofil ved fylte to år, ifølge en studie gjennomført av IT-sikkerhetsselskapet AVG.

AVG har undersøkt de digitale vanene til mødre i USA, Canada, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Japan, Australia og New Zealand. Nesten en firedel av mødrene oppga at deres egne barn startet sine digitale liv før de ble født ved at foreldrene lastet opp ultralydbilder av fostrene på internett, skriver VG Nett.

Studien viser at i USA har 92 prosent av alle barn en eller annen form for digital tilstedeværelse ved fylte to år, sammenliknet med 73 prosent i de EU-landene som var med i undersøkelsen.

Les mer

oktober 8, 2010

Mystisk UFO-lys over Kina (Juli 2010)

oktober 8, 2010

USA: Amerikansk student oppdaget GPS-tracker på bilen – ble overvåket av FBI

Så kom FBI og ville ha den tilbake: – Vi har den inform-asjonen vi trenger. Du er kjedelig.

Økonomistudenten Yasir Afifi, som er amerikansk stats-borger bosatt i California i USA, fikk besøk av den ameri-kanske etterretningstjenesten FBI denne uka etter at han fant en GPS-sender festet til bilen sin, skriver Dagbladet.

Etter at en kamerat av Afifi la ut bilder av sporingsverk-tøyet på nettet oppsto det diskusjon om GPS-senderen var ekte. 48 timer senere fikk Afifi svaret da omlag seks FBI-agenter troppet opp hjemme hos Afifi i Santa Clara i California.

De skal ha erkjent at de hadde overvåket ham og ønsket å få GPS-senderen sin tilbake.

– Vi har den informasjonen vi trenger, og du trenger ikke å ringe advokaten din. Ikke bekymre deg, du er kjedelig, skal agentene ha sagt til ham.

Les mer

oktober 8, 2010

Ny studie: Når solen lyser svakere, blir det varmere på jorden!

Solen kan påvirke klimaet anner-ledes enn hittil antatt, antyder ny studie.

Resultatene strider tilsynelatende mot sunn fornuft. Når solen lyser svakere, blir det varmere på jord-en! Motsetningen kan forklares med hvilken type solstråler det er snakk om.

Det viser seg at selv om strålingen totalt går litt ned, så blir det litt mer av slike stråler som vi kan se, nemlig det synlige lyset. Dette er overraskende, skriver forskning.no.

Dette lyset varmer opp de nederste luftlagene, og gjør altså jorden litt varmere. Men det er også en annen og viktigere mekanisme med i bildet.

Når solen lyser svakere, så avtar også den ultrafiolette strålingen mye mer enn antatt tidligere. Mindre UV-stråling fører til at det dannes mer ozon i de høyere lagene av atmosfæren og mindre i lavere lag.

Dette kan forandre hvor energien fra UV-strålingen blir dumpet som varme i atmsofæren.

Les mer

oktober 8, 2010

– Som å putte en propp i en vulkan

– Alle involverte vet at det er en undergrunnsutblåsning i Mexicogulfen, men ingen tør å si noe som helst, sier Kina-Hansen.

Bjørn Hansen, mer kjent som Kina-Hansen, hevder overfor Teknisk Ukeblad at han gjennom kilder i USA har fått bekreftet at olje fra Macondo-brønnen strømmer ut i form-asjonene under havbunnen.

– Havbunnen har hevet seg dramatisk flere steder i om-rådet rundt brønnen. Dette er ikke overraskende etter-som de prøvde å kjøre trykket tilbake til reservoaret med sement og boreslam. Det blir som å prøve å sette en propp i en vulkan. Det er helt vilt det de holder på med, sier Hansen.

Han tror at myndighetene og BP valgte å tette brønnen fra toppen fordi de var preget av panikk.

– De har gitt blaffen i sikkerhet. Jeg forstår egentlig hvor-for de gjorde det. Presset var enormt. Men risikoen er altfor stor for hele oljebransjen. Derfor må noen snart stå frem og fortelle sannheten, og sørge for å få ryddet opp i dette.

Les mer

oktober 8, 2010

Kosik, den snakkende elefanten

Kosik er kanskje et levende bevis på at elefanter har en svært god hukommelse.

Ifølge dyrepasserne i  Seoul’s Everland dyrepark har den 20 år gammle elefanten lært seg og kan uttale syv ord på sitt morsmål, som er koreansk.

Blant ordene elefanten har lært seg er ja og nei, hei, ligg ned og bra.

Forskere sier at dette mulig-ens kan bevise at elefanter kan lære seg språk, selv om det er lite sannsynlig at Kosik forstår hva han sier.

Se videoreportasje

oktober 8, 2010

Berlusconi serverte jødevits: Nå får han refs, både fra den katolske kirke og det mosaiske trossamfunn i Italia

Italias statsminister, Silvio Berlusconi, fortalte en anti-semittisk vits på bursdagen sin. Det har satt sinnene i kok blant både jøder og katolikker.

29. september fylte Berlusconi 74 år. En gruppe tilhengere møtte opp foran boligen hans i Roma. De ville gratulere statsministeren, men fikk i tillegg servert en vits om jøder fra Berlusconi, skriver Vårt land.

Vitsen handler om en jøde som skjuler en annen jøde i kjelleren sin under andre verdenskrig. Jøden som skjuler seg i kjelleren unngår altså nazistenenes konsentrasjons-leire. Men han må betale 3.000 euro hver dag, som betaling for beskyttelsen. Jøden som skjuler ham, forteller aldri at krigen er over og at Hitler er død. Vitsen spiller på en stereotyp og gammeldags oppfatning om at jøder er griske.

Berlusconi ble filmet mens han fortalte vitsen. Den venst-reorienterte avisen La Repubblica fikk tak i opptaket, og publiserte det på sine nettsider. Berlusconi fortalte også den fremmøtte folkemengden at han har en ny jente og en ny historie hver dag. Statsministeren har som kjent vært innblandet i flere sex- og utroskapsskandaler, men det så ikke ut til å plage ham på bursdagen hans.

Les mer