Archive for oktober 10th, 2010

oktober 10, 2010

Technolife-prosjektet: Transhumanisme, biometri og global overvåkning

oktober 10, 2010

Finland fronter total røykeslutt: Salg til mindreårige kan gi fengselsstraff

Gjennom en ny og radikal tobakkslov vil Finland bli et foregangsland i kampen mot røyking. Loven har som mål at bruk av tobakkprodukter skal opphøre helt.

Målsettingen er satt svært høyt for den nye loven, som trådte i kraft ved inngangen til oktober. Den skal blant annet forebygge at barn og unge begynner å røyke, og den skal begrense røyking i deres oppvekstmiljø, skriver Dagens Medisin.

Den nye loven legger til rette for at salg av tobakk til mindreårige kan gi  fengselsstraff i inntil seks måneder.

– I perioder har det vært flere barn og unge som har røykt enn voksne. Ved å minske røyking blant de unge, vil man i fremtiden få færre voksne røykere, sier Ismo Tuominen, Finlands helse- og sosialminister.

Finland ser imidlertid for seg en skrittvis tilnærming i bestrebelsene på å bli et røykfritt land.

– Bare å forby røyking uten videre, vil være uten hensikt. Det ville føre til mer smugling og illegal import. Bruken må begrenses først slik at fordelene ved et forbud mot røyking er større en bakdelene, supplerer Tuominen.

oktober 10, 2010

Kinesisk forskerteam skal finne «Bigfoot»

Med lys og lykter skal et kinesisk forskerteam lete høyt og lavt etter det apelignende vesenet «Bigfoot».

– Vi ønsker først og fremst et ivrig mannskap, da dette vil medføre mye arbeid, sier Luo Baosheng, som er vise-president i organisasjonen som skal lede det oppsikts-vekkende søket, The Hubei Wild Man Research Associ-ation.

Organisasjonen søker forskere som skal være med å lete etter «Bigfoot» i skogsområdene i naturreservatet Shenn-ongjia, skriver VG Nett. De ser etter personer med god fysikk og i alderen 25 til 40 år. Det er også ønskelig at personene er tålmodige og klarer å ta bilder.

Så langt har de omtrent 100 forskere med på laget, og alle har jaktet apelignende vesener i flere år. Nå går de altså sammen om å finne skapningen, som er en slags krysning mellom menneske og ape. Arbeidet er bereg-net til å koste minst 1,5 millioner dollar.

Kinesiske forskere har lett etter «Bigfoot» siden 1970-tallet. Omtrent 400 ganger har de rapportert at de har sett det påståtte vesenet i Shennongjia. Bevisene har imidlertid ikke kunnet slå fast at de faktisk hadde sett en «Bigfoot».

oktober 10, 2010

Professor i fysikk: – Global oppvarming – tidenes største svindel

Professor i fysikk langer ut i åpent brev – nå har han fått nok av «svindelen».

Harold «Hal» Lewis har vært medlem av American Physical Society (APS) i 67 år, men i et åpent brev forlater profess-oren organisasjonen for ameri-kanske fysikere på grunn av «svindelen om global oppvar-ming» som har «korrumpert organisasjonen», melder Dagbladet.

– Global oppvarming er den største og mest suksessrike pseudovitenskapelige svindelen jeg har sett i mitt lange liv som fysiker, heter det i et åpent brev fra den pensjon-erte professoren til lederen for APS.

Les mer