Archive for oktober 12th, 2010

oktober 12, 2010

Insektvirus bak bienes massedød

Den brå utryddelsen av en rekke bikolonier i Nord-Amerika siden slutten av 2006 har forvirret forskerne.

I dag tror de at man kan være nærmere en forståelse av hvorfor koloniene bryter sammen.

Ifølge professor Shan Bilimoria ved Texas Tech ser det ut til at biene er rammet av både et insektvirus og en sopp, som kan forårsake at flere milliarder bier dør, melder ABC Nyheter.

Bilimoria er del av en gruppe forskere som forsøker å forstå bikolonienes sammenbrudd. Studien er offentlig-gjort i tidsskrifitet PLoS ONE.

– Foreløpig viser studien en sammenheng mellom døds-tallene blant bier, viruset og soppen, sier Bilimoria.

– Men foreløpig er ikke årsak og virkning fastslått.

De mystiske massedødsfallene har skapt sterk bekymring blant forskere, siden mye landbruk er avhengig av bier for å befrukte avlingene.

Insektviruset er nært beslektet med et annet virus som utryddet bier i India for 20 år siden.

oktober 12, 2010

Hemmelig atomfrakt langs norskekysten

Containere med våpenanriket uran har blitt fraktet i all hemmelighet langs norskekysten.

Containere med uran med en anriking så høy at den kan benyttes til fremstilling av atomvåpen har blitt fraktet langs norskekysten, skriver Dagbladet.

Lasten var tungt bevoktet med væpnet politi og helikoptre da våpenanriket uran ble fraktet til havna i Gydnia i Polen. Etter at båten var lastet med den dødelige frakten seilte båten langs norskekysten før den kom fram til Murmansk i forrige uke.

Les mer

oktober 12, 2010

Kinesiske medier med konspirasjonsteori om fredsprisen

Kinesiske medier var mandag godt i gang med å kriti-sere Nobelkomiteen for prisen til Liu Xiaobo.

– Nobels fredspris 2010 ble gitt til Liu Xiaobo, en fengslet kinesisk kriminell. Men Kinas suksess taler høyere enn Nobels fredspris, skriver den partikontrollerte Global Times på lederplass, ifølge TV 2 Nyhetene.

Kommentatoren Shi Yinhong i samme avis er mer konspi-ratorisk.

Også en kommentator i den engelskspråklige, regjerings-kontrollerte China Daily har sans for konspirasjon.

– En slik pris gjør lite annet enn å avsløre og kaste lys over den dype og brede ideologiske kløften mellom dette landet og Vesten.

Lik det eller ikke, men Nobels fredspris utvider mistanken om at det finnes en vestlig konspirasjon for å omringe et oppadstigende Kina, skriver kommentator Mo Nong.

Men i Hongkong og på Taiwan er det støtte til prisen.