Archive for mars, 2011

mars 20, 2011

Voff-varsel: Nord-Korea bruker kjæledyr som jordskjelv-alarm

Nordkoreanske myndigheter bønnfaller innbyggerne om å følge nøye med på hvordan kjæledyrene oppfører seg.

Før tsunami-bølgene smalt innover kysten på India og Sri Lanka etter tsunamien julen 2004 rømte elefanter opp i høyden, hunder nektet å gå ut, og flamingoer forlot sine lavtliggende hekkeområder.

I kjølvannet av jordskjelvkatastrofen i Japan, har også nordkoreanse myndigheter fått øynene opp for faren for naturkatastrofer, melder TV 2 Nyhetene.

Myndighetene i Pyongyang hevder å ha topp moderne varslingssystemer på plass. Den siste uken har den stat-lige fjernsynskanalen Korean Central Television sendt en rekke programmer om hvordan man skal forholde seg i en jordksjelvsituasjon.

– Forhold dere rolig, ettersom en jordskjelvalarm vil bli utløst flere timer (!) i forveien, var meldingen i et av programmene.

Men i søndagsutgaven av partiavisen Rodong Sinmun, ber de ifølge AFP likevel innbyggerne om å følge nøye med på hvordan kjæledyrene oppfører seg.

Faresignaler er bjeffing uten stopp og hester som ustan-selig forsøker å rømme fra stallene. Ifølge National Geog-raphic kan det være mulig at lavfrekvente, elektromagnet-iske signaler oppfattes av enkelte dyrearter.

mars 20, 2011

Et kontantløst Nord-Norge: Nå forsvinner kassafunksjonen i de lokale bankene

Nord-Norge skal bli et pengeløst samfunn. I løpet av våren legges kassafunksjonen ned i de fleste bankene. Mange steder er minibanken allerede borte.

Det du ikke kan bruke kort for å betale kan flere steder bli problematisk å få betalt. Mindre steder har opplevd at minibankene er lagt ned. Nå forsvinner også kassafunk-sjonen i den lokale banken, melder Nordlys.

Sparebanken Nord-Norge har lagt ned kassafunksjonen i Nord-Troms, er i ferd med å legge den ned i Midt-Troms og i Finnmark. I løpet av sommeren forsvinner dette manuelle tilbudet ved alle bankens filialer. Ved hovedkontoret i Tromsø legges kassafunksjonen helt ned 20. mai.

Kundene kan deretter ikke gå inn i banken for å ta ut eller sette inn penger – de vil henvises til betalingsautomater.

Les mer

mars 20, 2011

Helomvending av araberlandene: – Det vi ønsker er å beskytte sivile, ikke å utsette dem for flere bombeangrep

Den arabiske liga ba for flere uker siden om en flyforb-udssone over Libya, men kritiserer nå det USA-ledede angrepet på landet.

I det som anses som et alvorlig diplomatisk tilbakeslag i kampen mot Gaddafis jerngrep på sin egen befolkning, gikk lederen for Den arabiske liga, Amr Moussa, søndag ut og kritiserte angrepene som begynte mindre enn et døgn tidligere.

Les også: Russland ber allierte styrker stanse angrep

Den arabiske liga var blant de første som tok til orde for en flyforbudssone over Libya, noe som ble vedtatt av FNs sikkerhetsråd på torsdag. At en flyforbudssone innebar å bombe Gadafis flybaser og andre militære mål, var en kjensgjerning som mange ledere uttalte åpent i tiden før vedtaket, skriver Aftenposten. Derfor var det mange som ble overrasket da Moussa søndag så ut til å snu 180 grader i spørsmålet om et angrep på Gadafis styrker.

– Det som skjer i Libya er noe annet enn målet om å innføre en flyforbudssone. Det vi ønsker er å beskytte sivile, ikke å utsette dem for flere bombeangrep, sa Moussa, ifølge Reuters.

Dermed slår han beina under det som var noe av det viktigste og mest historiske ved torsdagens FN-resolusjon – nemlig at vedtaket var et samarbeid mellom araber-landene og vestlige land, ikke et rent vestlig angrep på nok et arabisk land.

mars 20, 2011

Massive UFO-observasjoner i Russland – Flyvende tallerken har krasjet?

En UFO-hendelse av Roswell-proporsjoner skal nylig ha funnet sted i Ikutsk-regionen i Sibir i Russland.

Den 1. mars ble et stort, lysende objekt observert av tus-envis av sjokkerte tilskuere i Ikutsk-regionen i Sibir. Det mystiske objektet skal ifølge vitnebeskrivelsene ha styret ned mot Jorden, og en enorm eksplosjon skal ha vært hørt over et stort område, skriver nettstedet allnewsweb.com.

Politiet skal ha blitt nedringt av nysgjerrige og skremte innbyggere, og militæret skal ifølge det russiske nyhets-byrået Interfax ha bekreftet at det ikke har vært noen militær aktivitet i det aktuelle området som kan forklare UFO-observasjonene.

– Det så ikke ut som noe fly, mer som en UFO eller et annet uforklarlig objekt, sier Sergei Ivanov fra Ikutsk.

Kort tid etter hendelsen skal russiske statstjenestemenn ha oversvømt området: Militæroffiserer, personell fra det russiske flyvåpenet, forsvarsdepartementet, politiet, amb-ulansepersonell, geofysikere, avionikkeksperter og repre-sentanter for de hemmelige tjenestene.

De russiske tjenestemennene skal ha ankommet det på-ståtte ulykkesstedet, erklært hendelsen som konfidensiell og annonsert overfor media at det spesifikke nedslags-feltet ikke ville bli avslørt.

Les mer

mars 20, 2011

«Odyssé morgengry»: Amerikanerne skal bombe Libya klart for Norge & co.

USA vil knuse Libyas forsvar. Så kan angrepspartnerne ta over operasjonen, sier viseadmiral William Gortney.

USA har tatt en svært aktiv rolle i de innledende angrep-ene mot Libya. Flere analytikere har påpekt at dette står i kontrast til måten saken er blitt behandlet på offentlig, der Frankrike, Storbritannia og araberland har gått i bresj-en for operasjonen, skriver Dagbladet.

Det er på det rene at amerikanske krigsskip har spilt nøk-kelrollen i angrepene i går og natt til i dag. Dette bekreft-es også delvis av Pentagon.

Den amerikanske hærens strategi er å danke ut det lib-yske forsvaret, for så å la de andre landene få kontroll over operasjonen.

Les også: Halve verden kritiserer Libya-angrep

– Vårt oppdrag akkuratt nå er å forme slagmarken slik at våre partnere kan ta kontrollen, sier viseadmiral William Gortney ifølge Wall Street Journal.

Les mer

mars 20, 2011

Støre: – Norge er ikke i krig

Norske styrker vil gå inn i en krevende virkelighet i Libya, hvor det pågår krigshandlinger på bakken, sier Jonas Gahr Støre. Men Norge er ikke i krig, mener uten-riksministeren.

– Norge ønsker å være i front for å gjennomføre resolu-sjonen fra FNs sikkerhetsråd politisk, humanitært og også militært. Målet er å bidra til beskyttelse av sivile, sa Støre til NRK lørdag kveld.

Utenriksministeren sier norske soldater etter planen ikke skal gå inn i operasjoner på bakken. Han understreker at en bred koalisjon av land er sammen om operasjonen, og mener norske styrker står overfor en krevende jobb.

– Norge er ikke krig. De vil gå inn i en virkelighet som er veldig krevende i Libya, hvor det pågår krigshandlinger på bakken mellom libyere. Det er ikke enkelt. Det er mange spørsmål som reiser seg. Krevende valg ligger foran oss, men alternativet om ikke å gjøre noe er enda dårligere. Derfor ønsker Norge å være med å ta sin del av ansvaret, sier Støre.

Les mer

mars 19, 2011

Internt press i Sikkerhetsrådet: Flere av de mektigste landene i Sikkerhetsrådet avsto fra å stemme over FN-resolusjonen

Flere av de mektigste landene i Sikkerhetsrådet avsto fra å stemme, da resolusjonen som gir FN rett til å bruke våpenmakt mot Libya for å beskytte sivile, ble vedtatt denne uken. – Det har nok vært spilt tøft i prosessen, tror NUPI-forsker.

Kina, Russland, Brasil, India og Tyskland avsto fra å ste-mme da den nye resolusjonen ble vedtatt natt til fredag denne uken. Alle de andre medlemslandene stemte ja, skriver forskning.no.

På spørsmål fra NRK om hvorfor enkelte land, inkludert Tyskland, ikke stemte ja til resolusjonen, svarte utenriks-minister Jonas Gahr Støre i går at land kan ha historiske grunner til å stemme som det gjør. Utenriksministeren sa dessuten at landene som ikke stemte, var fullt innefor-stått med at det å ikke nedlegge veto, ville bety at for-slaget gikk gjennom.

NUPI-forsker, John Karlsrud, mener Tysklands begrunnelse for å ikke stemme er ganske klar: De er bekymret for kon-sekvensene, når verdenssamfunnet nå har gitt klarsignal til å bruke alle mulige militære virkemidler for å beskytte sivile i Libya.

– De er nok redd for konsekvensene om det blir en ’vestlig’ intervensjon – det kan fort slå tilbake på vest-en, styrke Gaddafis posisjon og svekke prinsippet om å beskytte sivile over lengre sikt, sier han.

– Tyskland har latt være å stemme fordi de mener det er en stor risiko å gå inn, så det å la være å stemme, er ikke noe samtykke eller bifall. Hadde de vært enige, hadde de stemt ja, sier Karlsrud.

Han legger til at det skaper splid både i NATO og i EU, at Tyskland ikke stemte for.

Les mer

mars 19, 2011

Tjente 20 milliarder på bankkrise: Warren Buffett satset på bank da alle andre rømte

Da det så som verst ut for amerikanske banker i 2008 satset Warren Buffetts inv-esteringsselskap Berkshire Hathaway fem milliarder dollar i Goldman Sachs. Det har betalt seg.

I dag kan Buffett innkassere 3,7 milliarder dollar, eller ru-ndt 20 milliarder kroner på handelen. Deler av gevinsten er en urealisert kjøpsop-sjon, skriver ABC Nyheter.

Goldman-aksjen gikk for 159,96 dollar da børsene stengte i USA fredag. Etter Lehman-kollapsen i 2008 kunne du kjø-pe samme aksje for 84,39 dollar.

Goldman Sachs ønsker nå å kjøpe seg ut av dealen med Buffett, som ikke var et helt vanlig aksjekjøp. Buffett satte som betingelse for den risikofylte investeringen at han skulle ha årlig utbytte på 500 millioner dollar.

mars 19, 2011

USA: Vil forby mentolsigaretter

En rådgivende komité har nå foreslått for US Food and Drug Adminstration (FDA) å forby mentolsigaretter.

Ekspertutvalget leverte sin ra-pport fredag, skriver E24.no.

Rapporten konkluderer med at publikum vil få helsemessig gevinst ved at mentolsigar-etter fjernes fra markedet. FDA kan forby sigarettene om de er enig i at mentolsigaretter er farligere enn vanlige sigaretter.

Forslaget kommer etter et års forskning på mentolsig-aretter. Sigaretter med andre smaker er allerede forbudt i USA.

Komiteen slår fast at med at mentolsigaretter er mer avhengighetsskapende for unge røykere, og at de i tillegg gjør det vanskeligere å slutte.

Les mer

mars 18, 2011

EU vil forby patent på stamceller: Mener det er ulovlig, fordi det i praksis betyr å ta patent på livet

Yves Bot, en av EUs generalad-vokater, kom nylig med forslag til uttalelse i en pågående sak mellom Greenpeace og forsker-en Oliver Brüstle ved Bonn uni-versitet i Tyskland.

Brüstle søkte i 1997 patent på en medisinsk metode som benytter seg av embryonale stamceller fra mennesker. Green-peace mente en slik patentering ville være uetisk, fordi det i praksis vil bety at Brüstle tar patent på en del av det menneskelige liv, skriver forskning.no.

Organisasjonen klaget derfor saken inn for tyske dom-stoler, som igjen ba om en uttalelse fra EU-domstolen.

Bots forslag konkluderer nå svært restriktivt, og åpner kun for patentering av slike metoder i svært spesielle tilfeller, der bruken av stamcellene ikke på noen måte endrer eller tilintetgjør embryoet. Grunntanken er at det ikke skal være mulig å ta patent – altså tjene penger – på medisinske metoder som ødelegger noe som kunne blitt liv.

– Dette er verst mulig utfall, sier Brüstle til Nature.

– Om vi ikke får lov til å beskytte våre oppfinnelser, komm-er vi til å tape i den internasjonale konkurransen om å lage nye behandlingsmetoder, mener han.

Les mer

mars 18, 2011

SE OPP 19. MARS: Da kommer «super-månen» – Har ikke vært større på 20 år!

Lørdag har du sjansen til å se den største månen på 20 år. Da er nemlig månen uvanlig nærme jorden.

Kommende lørdag vil fru Luna være 356.577 kilometer unna jordkloden. Det høres kanskje langt nok ut, men det er 10.000 kilometer nærmere enn den var for to måneder siden, og 50.000 kilometer nærmere enn når den er lengst unna oss, ifølge ABC Nyheter.

Dette får også konsekvenser for tidevannet. Den store tidevannskraften vil føre til stor springflo med større forskjell på flo og fjøre enn vanlig. På norskekysten fra Stavanger og nordover kommer største springflo vanli-gvis 1-2 døgn etter fullmåne.

Den uvanlige store månen får dommedagsprofeter til å frykte kaos på jorden. Ifølge konspirasjonsteoretikerne har man tidligere fått en rekke naturkatastrofer, som vul-kanutbrudd og jordskjelv, etter at månen har passert nær planeten vår.

mars 18, 2011

Geolog Jim Berkland spår katastrofeskjelv utenfor nordvestkysten av USA

mars 18, 2011

FN griper inn i Libya med «alle midler»: Britiske og franske kampfly kan være på vingene i løpet av kort tid

I New York vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjonen som gir grønt lys for verdenssamfunnet til å gripe inn i situasjonen i Libya. Reolusjonen ble vedtatt av sikker-hetsrådet klokken 23.30 norsk tid torsdag.

Ti av de femten medlemslandene i Sikkerhetsrådet stemte for resolusjonen. De fem siste var avholdende, skriver VG Nett.

Resulosjonen gir verdenssamfunnet anledning til å bru-ke «alle nødvendige midler» for å «beskytte sivile og sivilt befolkede områder som trues av angrep».

FN-resulosjonen slår fast at det ikke er aktuelt med noen «okkupasjonsstyrke» i Libya.

– Dette bør være en sterk beskjed til Muammar Gaddafi og hans regime at volden må stoppe, drepingen må stoppe og at Libyas sivilbefolkning må bli beskyttet og ha mulig-heten til å ytre seg fritt, sier USAs FN-ambassadør Susan Rice.

Les mer

mars 17, 2011

Kineserne hamstrer salt: Tror saltet gir beskyttelse mot radioaktiv stråling

I Beijing og Shanghai i Kina er butikkene nå i ferd med å gå tom for salt fordi man har fått et misforstått inntrykk av at dette kan beskytte mot stråling.

Salt kan inneholde jod som potensielt kan beskytte mot radioaktiv stråling, men det er jodtabletter som anbefales til dette formålet, skriver Dagbladet.

Det startet som et rykte om at fremtidige skipslaster med havsalt til landet ville være forurenset med radioaktivitet fra Japan.

I Russland ser man en større pågang etter sjøtang og rødvin i butikkene, som sovjetiske myndigheter anbefa-lte mot stråling etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Verdens Helseorganisasjon har grepet inn og sagt at myndighetene må gjøre noe med ryktene som florerer i flere asiatiske land, og at det skader folkets moral.

mars 17, 2011

H. Gernsbacks radiostyrte politiautomat

mars 17, 2011

EUs hemmelige overvåkningsplan avslørt

Datalagringsdirektivet er bare begynnelsen på en langt mer omfattende overvåking, skal vi tro hemmelig EU-materiale som nå har kommet frem i lyset.

Det er ikke WikiLeaks, men Det tyske Piratpartiet som nå har lagt ut to sett med hemmelige dokumenter fra EUs så-kalte INDECT-prosjekt, melder Folkets Info.

INDECT er et samarbeidsprosjekt mellom myndighetene i samtlige EU-land og bedrifter i mange europeiske land.

Prosjektet tar ifølge Folkets Info sikte på å utvikle et et sentralt overvåkingssystem for hele EU, der alle data blir koordinert og sammenlignet på tvers av landegren-ser og politimyndigheter.

Dokumentene har så langt vært unndratt offentligheten. Dette betyr at EU-borgerne først nå får et innblikk i hvilke metoder myndighetene planlegger å bruke for å overvåke dem.

Les mer

mars 17, 2011

Strengere krav for pelsdyrbransjen

Landbruksdepartementet la torsdag frem nye forskrif-ter for pelsdyrnæringen. Forskriftene innebærer streng-ere krav om stell og tilsyn av norske pelsdyr, som også skal få større plass å boltre seg på.

Den nye forskriften innfører blant annet et krav om at pel-sdyroppdrettere skal ha skriftlige rutiner og føre journal over alt som skjer i pelsdyrgården. Pelsdyrene skal få mer plass i burene, og reglene for fôring og tilgang på friskt vann blir strengere, skriver VG Nett.

– Det er mange endringer sammenlignet med dagens fors-krift, og de vil koste næringen mye både i form av investe-ringer og innsats. Dette er en nødvendig utvikling dersom vi skal kunne ha en pelsdyrnæring i Norge, og det mener jeg vi skal, sier landbruks- og matminister Lars Peder Bre-kk til VG.

Les mer

mars 17, 2011

– Teoriene om det moderne menneskets geografiske opprinnelse må revurderes

Øst-Afrika har lenge vært an-sett som den moderne menne-skehetens krybbe, men ifølge en ny forskningsrapport start-et alt lenger sør.

Genanalyser av moderne jeger/samler-stammer peker mot at det moderne menneskets krybbe ikke lå i Etiopia, men heller i Namibia/Sør-Afrika, melder NRK.

Rapporten, som er publisert i Proceedings of the National Academy of Science, er ifølge BBC den mest omfattende i sitt slag. Den er basert på spyttprøver fra Afrikanske sta-mmer som tidligere ikke er studert i særlig grad.

Les mer

mars 17, 2011

Rikets tilstand – Kappløpet om hjernen

Kappløpet om hjernen: Hvordan overlege Carl Wilhelm Sem-Jacobsen ved Gaustad sykehus i 1960-årene inn-ledet et skjult samarbeid med CIA og det amerikanske forsvaret.

Målet var å finne ut om det gikk an å operere inn elektro-der som kunne styre den menneskelige hjerne. Påståtte forsøk ble gjort med norske psykiatriske pasienter.

Enkelte påstander i TV-programmet ble referet til i NOU 2003: 33 Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker (kapittel 6 om bruk av elektroder). Kommisjonen bak utredningen fant at Sem-Jacobsens kirurgiske inngrep med elektroder var etisk forsvarlig og ikke gjort i forskningsøyemed.

mars 17, 2011

Dekker over feil og kriminelle handlinger

I 40 år har FN forsøkt å styrke ettersynet i egne rekk-er, men det er ikke lett å lykkes når kontrollorganene er med på å dekke over feil og kriminelle handlinger.

I Kongo finnes gull og diamanter, FN-soldater og våpenhu-ngrige militsgrupper. En BBC-dokumentar fra 2008 hevder at pakistanske FN-soldater i landet byttet våpen mot gull med krigførende grupper. Ifølge BBC ble FN klar over det kriminelle nettverket, men unnlot å gripe inn.

Soldatene som var innblandet var fra Pakistan, og etter-som Pakistan er det landet som stiller med flest soldater til FN-oppdrag verden over, ble saken dysset ned.

– Det finnes ikke klare regler for hvilke organer som skal håndtere hvilke saker, dermed kan FNs viktigste kontroll-organ, OIOS, la være å etterforske betente tilfeller som dette, forteller Morten Skumsrud Andersen ved Nupi, ifølge Forskning.no.

Les mer