Archive for mars 8th, 2011

mars 8, 2011

Chossudovsky: – USA vil starte tredje verdenskrig ved å angripe Iran

mars 8, 2011

Grovt misbruk av datalagringsdirektivet

Datalagring har i de siste årene ført til at politi, etterretningsvesen og selskaper i Polen, Nederland og Tyskland har forsynt seg grovt av data om nett- og telefonibruk.

I flere tilfeller har journalisters hemmelige kilder vært et eksplisitt mål. Personvernforkjempere i Polen mener at dagens datamisbruk overgår overvåkningen i kommunist-tiden, skriver Le Monde diplomatique.

EU-kommisjonen evaluerer for tiden hvor effektivt datala-gringsdirektivet har vært. En endelig konklusjon er ventet i mars, omtrent samtidig med at Stortinget skal beslutte om direktivet skal innføres i Norge.

EU-kommisjonen konfronteres nå med andre fakta enn da direktivet ble vedtatt 15. mars 2006. Lekkede dokumenter viser at det verken har ført til redusert kriminalitet eller økt oppklaring.

I en felles erklæring 14. juli påpekte representanter fra datatilsynene i alle EU-landene at iverksettelsen av direk-tivet er lovstridig.

De mener leverandører av nettjenester har lagret og overlevert data på måter som direktivet ikke gir adgang til. I tillegg understreker de at mangelen på statistiske data utgjør en hindring for å vurdere om direktivet har ført til reduksjon i kriminalitet i medlemslandene.

Les mer

mars 8, 2011

Ny vitenskap: Sensorer i kroppen blir en del av fremtidens internett

Nå kommer sensorer som overvåker miljøet, måler blodsukkeret under huden og sjekker om senile faller. Sensorene skal kobles til fremtidens internett.

Det moderne mennesket omgir seg med en mengde sensorer. Dagens sensorer er svært enkle og er laget for helt spesielle anvendelser, slik som måling av temperatur, balanse, røykutvikling og trykket i bildekk. Felles for alle sensorene er at de er i et lukket system.

Nå utvikler forskere ved Institutt for informatikk fremtidens sensorer. Størrelsen blir mindre. De blir mer robuste enn dagens sensorer, skal kommunisere trådløst og attpåtil bruke minimalt med energi. Men det aller viktigste: Forskerne skal koble alle sensorene til fremtidens internett, skriver forskningsmagasinet Apollon.

Les mer

mars 8, 2011

Klorutslipp har utradert livet i Akerselva

Nesten alt liv i Akerselva er borte etter at 6.000 liter klor lekket ut fra Vann- og avløpsetaten i Oslo forrige uke.

Etter en befaring betegner NIVA utslippet som noe av det verste i elvens historie, melder NRK.

Seniorforsker Torleif Bækken sier resultatet fra befaringen var mye død kreps, frosker og fisk.

– Vi har funnet én fisk det så vidt var liv i, ellers har vi bare funnet død fisk. Det står også dårlig til med insekt-livet og dyrene på bunnen. Der er det ikke helt dødt, men de aller fleste gruppene ser ut til å være borte.

– Dette er trist. Men har radert ut nesten alt i en hel elv, det er sjeldent, sier Bækken til NRK.

Les mer

mars 8, 2011

Hilary Clinton: – USA er iferd med å tape den global informasjonskrigen

mars 8, 2011

Leger vil nedprioritere røykere: – De som ikke tar ansvar for helsa si bør prioriteres lavere enn andre

De som ikke hører på helseråd bør prioriteres lavere enn andre, svarer mange leger i en ny undersøkelse.

Skal de som røyker, drikker eller spiser seg til livsstils-sykdommer få samme behandling som de som tar vare på helsa?

En ny undersøkelse viser at 45 prosent av norske leger ikke er avvisende til en viss forskjellsbehandling, melder NRK.

– Det ser ut som at de er særlig opptatt av røyking, drikke-vaner og i mindre grad overvekt, sier Eli Feiring, første-amanuensis i helsepolitikk ved Universitetet i Oslo (UiO).

Hele 1 av 5 leger sier i undersøkelsen, som er utført av Legeforeningens forskningsinstitutt og UiO, at de er direkte positive til at de som ikke tar ansvar for helsa si bør prioriteres lavere.

Det er særlig i situasjoner der pasienten har fått klare råd om å endre livsstil, men ikke gjør det, at legene mener de kan prioriteres lavere. Men undersøkelsen gir ikke svar på hvordan de ser for seg at dette eventuelt kan gjennom-føres i praksis.

Les mer

mars 8, 2011

– Historiens sjette masseutryddelse kan være på vei, advarer biologer i ny rapport

Flere og flere dyrearter får status som utryddingstruet. Nå advarer forskere om at Jorden kan stå ved terskelen til en ny masseutryddelse – den sjette i rekken.

Minst 75 prosent av klodens dyreliv står i fare for å forsvinne i løpet av relativt kort tid, skriver Aftenposten.

I løpet av 300 til 2200 år kan jorden oppleve den sjette store masseutryddelsen i planetens historie, ifølge biologene som har skrevet rapporten som ble publisert i fagbladet Nature på onsdag.

Ved å se på hvordan dyrearter har forsvunnet det siste hundreåret, har de kommet frem til at sjansene er store for at vi er på vei mot en ny masseutryddelse.

– Våre resultater bekrefter at utryddelsesraten er raskere enn hva man kunne forvente, noe som gjør det tydelig at vi trenger å gjennomføre effektive bevaringstiltak, skriver forskerne i rapporten.

Les mer

mars 8, 2011

USA gjenopptar militærrettssakene mot terrormistenkte Guantanamo-fanger

Siden Obama ble tatt i ed som president i januar 2009, har det ikke blitt iverksatt nye rettssaker mot terror-mistenkte Guantanamo-fanger. Nå opphever president Obama denne praksisen.

To dager etter at Obama ble innsatt som president, kom han med løfte om at Guantanamo skulle stenges. Jobben med å få stengt leiren har imidlertid vist seg å bli svært vanskelig.

Store deler av kongressen i USA er sterkt imot at de innsatte skal bli stilt for retten i det sivile rettssystemet. Samtidig er statusen til mange av de innsatte uklar.

Obama sa mandag at han nå også innfører flere tiltak som skal gjøre det mulig å stille de terrormistenkte for retten, samtidig som man sikrer at Guantanamo-fangene blir behandlet humant, melder NRK.

Behandlingen av Guantanamo-fangene er blitt kritisert av FN og flere internasjonale menneskerettighetsgrupper.