Archive for mars 17th, 2011

mars 17, 2011

Kineserne hamstrer salt: Tror saltet gir beskyttelse mot radioaktiv stråling

I Beijing og Shanghai i Kina er butikkene nå i ferd med å gå tom for salt fordi man har fått et misforstått inntrykk av at dette kan beskytte mot stråling.

Salt kan inneholde jod som potensielt kan beskytte mot radioaktiv stråling, men det er jodtabletter som anbefales til dette formålet, skriver Dagbladet.

Det startet som et rykte om at fremtidige skipslaster med havsalt til landet ville være forurenset med radioaktivitet fra Japan.

I Russland ser man en større pågang etter sjøtang og rødvin i butikkene, som sovjetiske myndigheter anbefa-lte mot stråling etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Verdens Helseorganisasjon har grepet inn og sagt at myndighetene må gjøre noe med ryktene som florerer i flere asiatiske land, og at det skader folkets moral.

mars 17, 2011

H. Gernsbacks radiostyrte politiautomat

mars 17, 2011

EUs hemmelige overvåkningsplan avslørt

Datalagringsdirektivet er bare begynnelsen på en langt mer omfattende overvåking, skal vi tro hemmelig EU-materiale som nå har kommet frem i lyset.

Det er ikke WikiLeaks, men Det tyske Piratpartiet som nå har lagt ut to sett med hemmelige dokumenter fra EUs så-kalte INDECT-prosjekt, melder Folkets Info.

INDECT er et samarbeidsprosjekt mellom myndighetene i samtlige EU-land og bedrifter i mange europeiske land.

Prosjektet tar ifølge Folkets Info sikte på å utvikle et et sentralt overvåkingssystem for hele EU, der alle data blir koordinert og sammenlignet på tvers av landegren-ser og politimyndigheter.

Dokumentene har så langt vært unndratt offentligheten. Dette betyr at EU-borgerne først nå får et innblikk i hvilke metoder myndighetene planlegger å bruke for å overvåke dem.

Les mer

mars 17, 2011

Strengere krav for pelsdyrbransjen

Landbruksdepartementet la torsdag frem nye forskrif-ter for pelsdyrnæringen. Forskriftene innebærer streng-ere krav om stell og tilsyn av norske pelsdyr, som også skal få større plass å boltre seg på.

Den nye forskriften innfører blant annet et krav om at pel-sdyroppdrettere skal ha skriftlige rutiner og føre journal over alt som skjer i pelsdyrgården. Pelsdyrene skal få mer plass i burene, og reglene for fôring og tilgang på friskt vann blir strengere, skriver VG Nett.

– Det er mange endringer sammenlignet med dagens fors-krift, og de vil koste næringen mye både i form av investe-ringer og innsats. Dette er en nødvendig utvikling dersom vi skal kunne ha en pelsdyrnæring i Norge, og det mener jeg vi skal, sier landbruks- og matminister Lars Peder Bre-kk til VG.

Les mer

mars 17, 2011

– Teoriene om det moderne menneskets geografiske opprinnelse må revurderes

Øst-Afrika har lenge vært an-sett som den moderne menne-skehetens krybbe, men ifølge en ny forskningsrapport start-et alt lenger sør.

Genanalyser av moderne jeger/samler-stammer peker mot at det moderne menneskets krybbe ikke lå i Etiopia, men heller i Namibia/Sør-Afrika, melder NRK.

Rapporten, som er publisert i Proceedings of the National Academy of Science, er ifølge BBC den mest omfattende i sitt slag. Den er basert på spyttprøver fra Afrikanske sta-mmer som tidligere ikke er studert i særlig grad.

Les mer

mars 17, 2011

Rikets tilstand – Kappløpet om hjernen

Kappløpet om hjernen: Hvordan overlege Carl Wilhelm Sem-Jacobsen ved Gaustad sykehus i 1960-årene inn-ledet et skjult samarbeid med CIA og det amerikanske forsvaret.

Målet var å finne ut om det gikk an å operere inn elektro-der som kunne styre den menneskelige hjerne. Påståtte forsøk ble gjort med norske psykiatriske pasienter.

Enkelte påstander i TV-programmet ble referet til i NOU 2003: 33 Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker (kapittel 6 om bruk av elektroder). Kommisjonen bak utredningen fant at Sem-Jacobsens kirurgiske inngrep med elektroder var etisk forsvarlig og ikke gjort i forskningsøyemed.

mars 17, 2011

Dekker over feil og kriminelle handlinger

I 40 år har FN forsøkt å styrke ettersynet i egne rekk-er, men det er ikke lett å lykkes når kontrollorganene er med på å dekke over feil og kriminelle handlinger.

I Kongo finnes gull og diamanter, FN-soldater og våpenhu-ngrige militsgrupper. En BBC-dokumentar fra 2008 hevder at pakistanske FN-soldater i landet byttet våpen mot gull med krigførende grupper. Ifølge BBC ble FN klar over det kriminelle nettverket, men unnlot å gripe inn.

Soldatene som var innblandet var fra Pakistan, og etter-som Pakistan er det landet som stiller med flest soldater til FN-oppdrag verden over, ble saken dysset ned.

– Det finnes ikke klare regler for hvilke organer som skal håndtere hvilke saker, dermed kan FNs viktigste kontroll-organ, OIOS, la være å etterforske betente tilfeller som dette, forteller Morten Skumsrud Andersen ved Nupi, ifølge Forskning.no.

Les mer

mars 17, 2011

Iransk rakett skutt opp i verdensrommet

Iranske myndigheter har skutt en rakett med en testkapsel opp i verdensrommet, ifølge nyhetsbyrået IRNA.

Oppskytningen skal ha funnet sted 15. mars. Kapselen er laget for å kunne ha en apekatt om bord, men denne gangen skal det ikke ha vært noen dyr med på romferden, melder MSN Nyheter.

IRNA henviser til opplysninger fra kontoret til den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad.

mars 17, 2011

Ny drapsrekord i Afghanistan

I fjor døde 2.777 sivile afghanere som følge av konflikten i landet. Det er det blodigste enkeltåret siden ISAF-styrkene rykket inn.

I forbindelse med feiringen av afghansk nyttår, er det ventet at landets president Karzai snart vil fortelle hvor nasjonale styrker vil overta sikkerhetsansvaret. Det skjer samtidig som FN kan notere seg det største antall sivile drepte i konflikten siden de internasjonale ISAF-styrkene kom til Afghanistan, skriver ABC Nyheter.

I den siste årsrapporten fra FN kommer det frem at det i 2010 ble drept 2.777 sivile afghanere i konflikten. Det er femten prosent flere enn året før. De tre siste årene har 7.307 sivile blitt drept.

Og tar en med antall sårede kan FNs lokale organisasjon UNAMA dokumentere at 7.120 sivile ble fysisk rammet av konflikten i fjor.

Les mer