Archive for april, 2011

april 25, 2011

Vann har hukommelse: Forskere mener at vann er i stand til å lagre informasjon

april 25, 2011

Hjalp ikke å trykke 600 milliarder dollar

USA forsøkte å sette fart på økonomien ved å starte seddelpressen. Det ser ikke ut til å ha gitt de resultat-ene de håpte på.

Økonomien i USA har gått i sneglefart siden finanskrisen slo til høsten 2008, skrier Aftenposten.

I oktober 2010 bestemte den amerikanske sentralbanken Federal Reserve seg for å tilføre 600 milliarder dollar (3000 milliarder kroner) til økonomien frem til sommeren 2011.

Pengetrykkingen skjer ved at sentralbanken kjøper opp statsobligasjoner og andre statspapirer i finansmarke-dene.

Les mer 

april 25, 2011

Skal laksen bli vegetarianer krever det 70 % av Norges dyrkede mark

Det er ikke nødvendigvis mer miljøvennlig å erstatte fiske-basert fôr til oppdrettslaksen med vegetabilsk råstoff.

Det hevder forskerne Ole Torri-sen og Rolf Erik Olsen i Havfor-skningsrapporten 2011 fra Hav-forskningsinstituttet.

De viser blant annet til at 70 prosent av all dyrket mark i Norge ville gått med dersom oppdrettsnæringa utelukk-ende skulle gå over til vegetabilsk fôr.

I artikkelen «Bærekraftig fôr – hva betyr det» diskuteres de økologiske effektene av akvakultur. Her problemati-serer Torrisen og Olsen påstanden om at norsk opp-drettsnæring ikke er bærekraftig siden den forbruker mer fisk enn den produserer.

Les mer 

april 22, 2011

Iphone ser deg: Skjult fil lagrer detaljert stedsinformasjon som kopieres til PC-en

Apple har gjort det mulig for alle med tilgang til din PC eller mobil å få detaljert informasjon om hvor du har vært.

Britiske sikkerhetseksperter har oppdaget et hemmelig program som ligger på nyere Iphoner og Ipader med 3G. Programmet kartlegger i detalj hvor du befinner deg med telefonen, skriver Dagbladet.

Ifølge PCMag har filen navnet consolidated.db og følger med operativsystemet IOS 4 og seinere versjoner. Filen bruker mobilmastdata til å registrere lengde- og bredde-grad samt tid. Informasjonen kan brytes ned til sekund-intervall.

Hver gang man synkroniserer mobilen mot PC-en, blir consolidated-dataene også overført. Det betyr at dersom enten mobilen eller dataen skulle havne i feil hender, kan vedkommende kartlegge temmelig nøyaktig hvor du har vært nesten et år tilbake; IOS 4 kom i juni i fjor.

Les mer

april 22, 2011

Kennedy ba om innsyn i hemmelige UFO-dokumenter like før attentatet

– Det er grunnen til at CIA «avfeide ham», sier UFO-forsker om de nylig frigjorte dokumentene.

Den tidligere presidenten John F. Kennedy krevde innsyn i CIAs konfidensielle UFO-dokumenter bare noen dager før han ble drept.

Det kommer frem i et brev som Kennedy sendte til CIA-sjefen ti dager før attentatet i Dallas, skriver Nettavisen.

Det hemmeligstemplede Kennedy-notatet er ett av to brev som den tidligere presidenten sendte til henholdsvis CIA og NASA 12. november, 1963. Nå er dokumentene frigjort.

Se også: Gaddafi forklarer hvorfor JFK ble drept 

Det er forfatter og historielærer William Lester som fikk tilgang på dokumentene etter å ha bedt om innsyn i henhold til den amerikanske offentlighetsloven.

Lester ba om innsyn i forbindelse med forarbeidet til boken «A Celebration of Freedom: JFK and the New Frontier».

Kennedys interesse for UFO-er vil trolig skape nye konspirasjonsteorier rundt dødsfallet til den populære presidenten.

Les mer 

april 19, 2011

Barnebok om homofilt pingvinpar vekker harme og irritasjon i USA

Barneboken «And Tango Makes Three» topper klage-listen til det amerikanske bibliotekstilsynet. Årsaken skal være at boken handler om et homofilt pingvinpar – og at historien den er basert på er sann. 

Boken om de to pingvinene Roy og Silo som adopterer en pingvinunge høres uskyldig nok ut. Hadde det bare ikke vært for at Roy og Silo er homoseksuelle og at historien den er bygget på er sann, skriver ABC Nyheter.

Dette har ført til at barneboken ligger på førsteplass på listen over bøker amerikanere klager på.

Så stor er irritasjonen at boka har vært forsøkt fjernet fra amerikanske bibliotek gjennom forbud.

Les mer

april 19, 2011

Var det egentlig skjær-ONSDAG?

I århundrer har kristne feiret Jesu siste måltid på skjærtorsdag. Nå mener en britisk forsker å kunne bevise at måltidet egentlig fant sted dagen før.

Ifølge professor Colin Humphreys ved University of Cam-bridge, feires skjærtorsdagen på grunn av en gammel kal-enderforvirring, skriver ABC Nyheter.

Apostlene Matteus, Markus og evangelisten Lukas hevdet nemlig at nattverden sammenfalt med den jødiske høy-tiden Pesach, mens Johannes påsto at den skjedde før Pesach. Denne uoverenstemmelsen kan ifølge Humphreys forklares med at det ble henvist til ulike kalendre.

– Uansett hva du tenker om Bibelen, så er det utenkelig at jøder ville forvekslet Pesach-måltidet for et annet mål-tid, så at evangeliene er ikonsistente her er vanskelig å forstå, forteller Humpreys til nyhetsbyrået AFP.

Les mer  

april 19, 2011

Britene samarbeidet med oljeselskap i all hemmelighet: Diskuterte oljen i Irak året før Storbritannia gikk med i krigen

Planer om å utnytte Iraks oljereserver ble diskutert av statsråder og verdens største oljeselskap året før Stor-britannia gikk med i Irak-krigen, viser dokumenter fra den daværende britiske regjeringen.

Det er den britiske avisen The Independent som avslører dokumentene som setter nye spørsmålstegn ved det briti-ske engasjementet i krigen.

Detaljene fra en rekke møter mellom statsråder og repre-sentanter fra oljeselskaper strider med de offentlige uttal-elsene på den tiden, da både vestlige myndigheter og olje-selskap avviste egeninteresse i krigen, skriver avisen.

Les mer 

april 19, 2011

Fidel Castro går av som partileder

Fidel Castro skal formelt ha gått av som leder av det cubanske kommunistpartiet, ifølge en artikkel publisert tirsdag.

Et innlegg publisert på Cubadebate kan tolkes som et signal på at Fidel Castro har trukket seg som leder for kommunistpartiet. Partiet var i helgen samlet til en sjelden partikongress i hovedstaden Havana, skriver Aftenbladet.

Castro overlot presidentmakten til sin fem år yngre bror Raúl i 2006 på grunn av dårlig helse. Revolusjonslederen ble alvorlig syk og gjennomgikk en større mageoperasjon.

Likevel har han holdt på stillingen som førstesekretær i kommunistpartiet, som er det eneste politiske partiet som er lovlig på Cuba.

Castro har holdt en lav profil etter at han ble syk, men har den siste tiden opptrådt i offentligheten stadig oftere.

april 19, 2011

NATO bruker hvitt fosfor i Afghanistan

Etter måneder med behandling og 15 operasjoner fikk åtte år gamle Razia forlate sykehuset i Bagram, Afghanistan i 2009. Razia ble truffet av hvitt fosfor i forbindelse med kamper mellom Taliban-milits og amerikanske og franske styrker.

NATO bruker hvitt fosfor i Afghanistan, viser rapporter som den danske avisen Information har fått tak i.

Granater med hvitt fosfor brukes først og fremst til å opplyse et krigsområde om natten eller til å røyklegge slagmarken. Men det er flere etterretningsrapporter som tyder på at hvitt fosfor er blitt brukt som angrepsvåpen mot Taliban i Afghanistan, skriver Aftenposten.

Ifølge FNs våpenkonvensjon er granater med hvitt fos-for ulovlig når de brukes i tettbygde områder eller hvis det er risiko for å ramme sivile. 

ISAF har bekreftet overfor Information at de har brukt hvitt fosfor som angrepsvåpen, men avviser at det er blitt brukt ulovlig.

april 19, 2011

Beslutningen om å sende norske kampfly til Libya ble tatt uten et eneste formelt møte: Avgjørelsen ble tatt via mobiltelefon

Beslutningen om å sende norske kampfly til Libya ble tatt uten et eneste formelt møte verken i regjeringen eller i Stortinget. Avgjørelsen ble tatt via mobiltelefon. Nå reagerer flere politikere.

Beslutningen om at Norge skulle delta med kampfly i Libya ble tatt den 19. mars etter en lang serie med telefon-samtaler på tomannshånd fredag og lørdag morgen, ifølge Aftenposten.

Det første formelle møtet om saken fant sted 21. mars, altså to dager senere, mens utenrikskomiteen på Stor-tiget ikke ble innkalt før 22. mars.

Nå stiller flere sentrale politikere spørsmål ved den polit-iske beslutningsprosessen.

Les mer

april 19, 2011

EU utilfreds med datalagringsdirektivet: Nå vil Europaunionen ha innstramminger for å sikre bedre personvern

EU-landene har en vidt forskjellig oppfatning av hva slags kriminialitet datalagring skal forhindre, og hvem som skal få tilgang på data, viser ny EU-rapport.

Evalueringen kommer bare to uker etter at Norge bestem-te seg for å innføre det omstridte direktivet.

Direktivet tillater lagring av alle innbyggeres trafikkdata på mobil og internett i mellom seks måneder og to år, og er ment for å hindre alvorlig, organisert kriminalitet som terr-or og barneporno.

Direktivet er imidlertid kritisert for å være en uholdbar inn-gripen i folks privatliv. Og nå mener altså EU selv at direk-tivet ikke er godt nok.

Les mer

april 18, 2011

Trafikkovervåkning: Nærmere 40 prosent frykter at opplysninger om dem kommer på avveie

I en ny rapport forskere ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) har laget for Statens Vegvesen, har 920 bilister svart på spørsmål om sin oppfatning av overvåkningen i trafikken.

Over halvparten av de spurte synes det er helt eller delvis greit med overvåkning i trafikken, for eksempel ved at passeringer i bomringen blir lagret.

Undersøkelsen avdekker samtidig svært delte meninger om at samfunnet lagrer data om hvor og hvordan vi ferdes i trafikken, skriver forskning.no.

Selv om de fleste stoler på at lovverket sikrer at personvernet blir ivaretatt, har en stor andel av de spurte ikke denne tilliten til myndighetene.

– Svarene viser også en betydelig skepsis til dette, i og med at 37 prosent sier seg helt eller delvis enig i påstan-den: «Jeg er redd at registrerte opplysninger kan bli brukt til andre formål enn de er samlet inn for», skriver forskerne i rapporten.

Les mer

april 18, 2011

Rystende forhold avdekket hos britisk legemiddelfirma: Kaniner gikk 30 timer uten mat og vann før grusomme tester

En «undercover» rapport fra BUAV (The British Union for Abolition of Vivisection) i Storbritannia avdekker grusomme leveforhold for kaninene til legemiddelfir-maet Wickham labratories.

Rapporten viser at kaninene verken fikk mat eller vann 30 timer før de ble utsatt for medisinske tester, melder TV 2 Nyhetene.

BUAV beskriver kaninenes leveforhold som et rent helvete, og karakteriserer testene som ekstremt gru-somme.

Labratoriets over 100 kaniner ble brukt for å teste bivir-kninger av blant annet antibiotika og saltvann.

Les mer 

april 12, 2011

– «Flygende tallerkener» med romvesen kræsjlandet i New Mexico i 1947

FBI har nå offentliggjort dokumenter som angivelig beviser at flere «flygende tallerkener» med romvesen kræsjlandet i New Mexico i 1947.

I et notat spesialagent Guy Hottel sendte til FBI-sjefen John Edgar Hoover i mars 1950 heter det at etterforskere ved det amerikanske luftforsvaret hadde funnet tre flyge-nde tallerkener i New Mexico, og at de nå var i besittelse av disse.

Ifølge FBI-notatet skal det ha blitt funnet tre kropper i hvert av fartøyene, og at disse lignet mennesker.

Les mer