Archive for april 18th, 2011

april 18, 2011

Trafikkovervåkning: Nærmere 40 prosent frykter at opplysninger om dem kommer på avveie

I en ny rapport forskere ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) har laget for Statens Vegvesen, har 920 bilister svart på spørsmål om sin oppfatning av overvåkningen i trafikken.

Over halvparten av de spurte synes det er helt eller delvis greit med overvåkning i trafikken, for eksempel ved at passeringer i bomringen blir lagret.

Undersøkelsen avdekker samtidig svært delte meninger om at samfunnet lagrer data om hvor og hvordan vi ferdes i trafikken, skriver forskning.no.

Selv om de fleste stoler på at lovverket sikrer at personvernet blir ivaretatt, har en stor andel av de spurte ikke denne tilliten til myndighetene.

– Svarene viser også en betydelig skepsis til dette, i og med at 37 prosent sier seg helt eller delvis enig i påstan-den: «Jeg er redd at registrerte opplysninger kan bli brukt til andre formål enn de er samlet inn for», skriver forskerne i rapporten.

Les mer

april 18, 2011

Rystende forhold avdekket hos britisk legemiddelfirma: Kaniner gikk 30 timer uten mat og vann før grusomme tester

En «undercover» rapport fra BUAV (The British Union for Abolition of Vivisection) i Storbritannia avdekker grusomme leveforhold for kaninene til legemiddelfir-maet Wickham labratories.

Rapporten viser at kaninene verken fikk mat eller vann 30 timer før de ble utsatt for medisinske tester, melder TV 2 Nyhetene.

BUAV beskriver kaninenes leveforhold som et rent helvete, og karakteriserer testene som ekstremt gru-somme.

Labratoriets over 100 kaniner ble brukt for å teste bivir-kninger av blant annet antibiotika og saltvann.

Les mer