Archive for april 19th, 2011

april 19, 2011

Barnebok om homofilt pingvinpar vekker harme og irritasjon i USA

Barneboken «And Tango Makes Three» topper klage-listen til det amerikanske bibliotekstilsynet. Årsaken skal være at boken handler om et homofilt pingvinpar – og at historien den er basert på er sann. 

Boken om de to pingvinene Roy og Silo som adopterer en pingvinunge høres uskyldig nok ut. Hadde det bare ikke vært for at Roy og Silo er homoseksuelle og at historien den er bygget på er sann, skriver ABC Nyheter.

Dette har ført til at barneboken ligger på førsteplass på listen over bøker amerikanere klager på.

Så stor er irritasjonen at boka har vært forsøkt fjernet fra amerikanske bibliotek gjennom forbud.

Les mer

april 19, 2011

Var det egentlig skjær-ONSDAG?

I århundrer har kristne feiret Jesu siste måltid på skjærtorsdag. Nå mener en britisk forsker å kunne bevise at måltidet egentlig fant sted dagen før.

Ifølge professor Colin Humphreys ved University of Cam-bridge, feires skjærtorsdagen på grunn av en gammel kal-enderforvirring, skriver ABC Nyheter.

Apostlene Matteus, Markus og evangelisten Lukas hevdet nemlig at nattverden sammenfalt med den jødiske høy-tiden Pesach, mens Johannes påsto at den skjedde før Pesach. Denne uoverenstemmelsen kan ifølge Humphreys forklares med at det ble henvist til ulike kalendre.

– Uansett hva du tenker om Bibelen, så er det utenkelig at jøder ville forvekslet Pesach-måltidet for et annet mål-tid, så at evangeliene er ikonsistente her er vanskelig å forstå, forteller Humpreys til nyhetsbyrået AFP.

Les mer  

april 19, 2011

Britene samarbeidet med oljeselskap i all hemmelighet: Diskuterte oljen i Irak året før Storbritannia gikk med i krigen

Planer om å utnytte Iraks oljereserver ble diskutert av statsråder og verdens største oljeselskap året før Stor-britannia gikk med i Irak-krigen, viser dokumenter fra den daværende britiske regjeringen.

Det er den britiske avisen The Independent som avslører dokumentene som setter nye spørsmålstegn ved det briti-ske engasjementet i krigen.

Detaljene fra en rekke møter mellom statsråder og repre-sentanter fra oljeselskaper strider med de offentlige uttal-elsene på den tiden, da både vestlige myndigheter og olje-selskap avviste egeninteresse i krigen, skriver avisen.

Les mer 

april 19, 2011

Fidel Castro går av som partileder

Fidel Castro skal formelt ha gått av som leder av det cubanske kommunistpartiet, ifølge en artikkel publisert tirsdag.

Et innlegg publisert på Cubadebate kan tolkes som et signal på at Fidel Castro har trukket seg som leder for kommunistpartiet. Partiet var i helgen samlet til en sjelden partikongress i hovedstaden Havana, skriver Aftenbladet.

Castro overlot presidentmakten til sin fem år yngre bror Raúl i 2006 på grunn av dårlig helse. Revolusjonslederen ble alvorlig syk og gjennomgikk en større mageoperasjon.

Likevel har han holdt på stillingen som førstesekretær i kommunistpartiet, som er det eneste politiske partiet som er lovlig på Cuba.

Castro har holdt en lav profil etter at han ble syk, men har den siste tiden opptrådt i offentligheten stadig oftere.

april 19, 2011

NATO bruker hvitt fosfor i Afghanistan

Etter måneder med behandling og 15 operasjoner fikk åtte år gamle Razia forlate sykehuset i Bagram, Afghanistan i 2009. Razia ble truffet av hvitt fosfor i forbindelse med kamper mellom Taliban-milits og amerikanske og franske styrker.

NATO bruker hvitt fosfor i Afghanistan, viser rapporter som den danske avisen Information har fått tak i.

Granater med hvitt fosfor brukes først og fremst til å opplyse et krigsområde om natten eller til å røyklegge slagmarken. Men det er flere etterretningsrapporter som tyder på at hvitt fosfor er blitt brukt som angrepsvåpen mot Taliban i Afghanistan, skriver Aftenposten.

Ifølge FNs våpenkonvensjon er granater med hvitt fos-for ulovlig når de brukes i tettbygde områder eller hvis det er risiko for å ramme sivile. 

ISAF har bekreftet overfor Information at de har brukt hvitt fosfor som angrepsvåpen, men avviser at det er blitt brukt ulovlig.

april 19, 2011

Beslutningen om å sende norske kampfly til Libya ble tatt uten et eneste formelt møte: Avgjørelsen ble tatt via mobiltelefon

Beslutningen om å sende norske kampfly til Libya ble tatt uten et eneste formelt møte verken i regjeringen eller i Stortinget. Avgjørelsen ble tatt via mobiltelefon. Nå reagerer flere politikere.

Beslutningen om at Norge skulle delta med kampfly i Libya ble tatt den 19. mars etter en lang serie med telefon-samtaler på tomannshånd fredag og lørdag morgen, ifølge Aftenposten.

Det første formelle møtet om saken fant sted 21. mars, altså to dager senere, mens utenrikskomiteen på Stor-tiget ikke ble innkalt før 22. mars.

Nå stiller flere sentrale politikere spørsmål ved den polit-iske beslutningsprosessen.

Les mer

april 19, 2011

EU utilfreds med datalagringsdirektivet: Nå vil Europaunionen ha innstramminger for å sikre bedre personvern

EU-landene har en vidt forskjellig oppfatning av hva slags kriminialitet datalagring skal forhindre, og hvem som skal få tilgang på data, viser ny EU-rapport.

Evalueringen kommer bare to uker etter at Norge bestem-te seg for å innføre det omstridte direktivet.

Direktivet tillater lagring av alle innbyggeres trafikkdata på mobil og internett i mellom seks måneder og to år, og er ment for å hindre alvorlig, organisert kriminalitet som terr-or og barneporno.

Direktivet er imidlertid kritisert for å være en uholdbar inn-gripen i folks privatliv. Og nå mener altså EU selv at direk-tivet ikke er godt nok.

Les mer