Archive for juli 5th, 2011

juli 5, 2011

— Snart kommer klonene

— Barneindustrien vil gjerne se oss alle som individer de kan eksperimentere med, skriver forfatter og filosof Nina Karin Monsen i en kronikk i Dagbladet.

Debatten om surrogati pågår med øket styrke, takket være Øivind Mæland og regjeringens utspekulerte forsøk på å gjøre fødemor til et yrke i Norge. Samtidig er det mange som synes å være i tvil om en viss type markeders kjennetegn. Man skulle tro at de ikke har hørt om kapital-ismens onde krefter.

Barneindustrien er åpen for alle. Den er et fritt marked. Alle kan selge det de måtte ha til overs av menneske-materiale av ethvert løsrivbart eller brukelig slag og alle kan kjøpe slike varer.

Det selges egg og sæd, gamle og unge, man blander egg og sæd fra flere selgere, man leier ut livmor og kvinne-kropper, man selger embryoer, tiner dem den og fryser dem opp, og fødemødre passes godt på. Det finnes ingen internasjonale registre, banker og klinikker styrer seg selv. Private deltar slik de måtte ønske.

Les mer

juli 5, 2011

Regjeringen ble orientert om Mitrokhin-avsløringene: — Justisdepartementet fikk en liste med 10-12 personer som hadde tilknytning til KGB

Regjeringen bekrefter nå at de ble orientert om Mitro-khin-arkivet. — Justisdepartementet fikk en liste med 10-12 personer som hadde tilknytning til KGB, skriver VG.

Utenriksdepartementet (UD) bekrefter nå at de ble orien-tert om at tre personer var i omtalt i det historiske mater-ialet fra tidligere sjefarkivar Vasilij Mitrokhin.

Samtidig skriver VG at Politiets overvåkningstjeneste på begynnelsen av 2000-tallet sendte en liste til Justisde-partementet med 10-12 personer som hadde tilknytning til KGB. Personene på listen var tjenestemenn i UD eller tillit-svalgte i Arbeiderpartiet.

Disse stammet også fra Mitrokhin-arkivet, ifølge VG.

Les mer