Archive for ‘Helse & Medisin’

juli 5, 2011

— Snart kommer klonene

— Barneindustrien vil gjerne se oss alle som individer de kan eksperimentere med, skriver forfatter og filosof Nina Karin Monsen i en kronikk i Dagbladet.

Debatten om surrogati pågår med øket styrke, takket være Øivind Mæland og regjeringens utspekulerte forsøk på å gjøre fødemor til et yrke i Norge. Samtidig er det mange som synes å være i tvil om en viss type markeders kjennetegn. Man skulle tro at de ikke har hørt om kapital-ismens onde krefter.

Barneindustrien er åpen for alle. Den er et fritt marked. Alle kan selge det de måtte ha til overs av menneske-materiale av ethvert løsrivbart eller brukelig slag og alle kan kjøpe slike varer.

Det selges egg og sæd, gamle og unge, man blander egg og sæd fra flere selgere, man leier ut livmor og kvinne-kropper, man selger embryoer, tiner dem den og fryser dem opp, og fødemødre passes godt på. Det finnes ingen internasjonale registre, banker og klinikker styrer seg selv. Private deltar slik de måtte ønske.

Les mer

juni 22, 2011

Kloakkprøver gir ny kunnskap om Oslo-borgernes narkotikabruk

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har funnet en ny måte å dokumenterer Osloborgernes narkotikabruk.

Forskningsprosjektet har vakt oppsikt internasjonalt også utenfor forskerkretser, skriver Dagbladet.

Ved å ta prøver av kloakken i Oslo, kan forskerne nå gi den kanskje mest detaljerte oversikten over narkotika-bruk i Oslo noensinne.

Prøvene viser blant annet:

• Ti ganger normal ecstasy-bruk i russetida (1.-16. mai).

• Kokain-topper rundt nyttårsaften, 17. mai og i felles-ferien.

• Høy bruk av metamfetamin i forhold til andre europeiske storbyer.

Forskningsmetodene får ros av ledende rusforskere, og politiet og Kripos har allerede vært i kontakt med forsk-erne for å se på funnene.

Les mer

Stikkord:
juni 22, 2011

Savner mer informasjon om vaksinasjon

En av fem helsesøstre savner mer informasjon om bar-nevaksinasjon. Det samme gjør seks prosent av helse-stasjonslegene. 

Dette er blant resultatene i en landsomfattende under-søkelse blant helsepersonell som arbeider med barnevak-sinasjonsprogrammet, melder Dagens Medisin.

Helsesøstrene og legene savner spesielt informasjon om sannsynligheten for uønskede hendelser, mer informasjon om sykdommene som vaksinene beskytter mot og hvilke forskningsresultater som ligger til grunn for bruken av va-ksinene.

Helsesøstrene som savner informasjon, mener at de vil stå bedre rustet hvis de satt inne med mer kunnskap når de møter foreldre som har generell skepsis mot skole-medisin og vaksinasjonsprogrammet.

Les mer

juni 21, 2011

14 barn har fått narkolepsi etter pandemi-vaksine: — Langt flere enn ventet, melder Statens Legemiddelverk

I etterkant av vaksinering med Pandemrix, brukt mot den såkalte svineinfluensaen, er det nå meldt om 14 tilfeller av narkolepsi hos barn i Norge.

Det er flere tilfeller enn vi ventet, skriver Statens lege-middelverk på sine hjemmesider.

— Vi ventet cirka fem tilfeller, og nå som tallet er kommet opp i 14, mener vi at det er så mye mer enn ventet at vi velger å gå ut med disse tallene, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Legemiddelverket, til Dagbladet.

Les mer

juni 21, 2011

EHEC-bakterien – nytt biologisk våpen?

EHEC-bakterien, som har herjet Nord-Tyskland de siste ukene, er en farlig variant av E. coli, og har tatt livet av nærmere 40 personer i Tyskland. Nå spekuleres det i om bakterien kan være et nytt biologisk våpen.

3.300 mennesker i til sammen 116 land er blitt syke som følge av utbruddet, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det tyske utbruddet ble sporet tilbake til en bønnespire-plantasje i delstaten Niedersachsen.

Forskere mener imidlertid det kan være vanskelig å fastslå hvorvidt bønnespirene faktisk er kilden, fordi det er flere uker siden de potensielt bakterieinfiserte grønnsakene ble høstet.

Nå spekuleres det i om den farlige E. coli-bakterien som sprer seg i Europa kan være en ny type biovåpen.

juni 21, 2011

Britiske forskere testet ut E. coli-bakterier som mulige biologisk våpen

Britisk forskere testet i perioden 1965 til 1967 ut E.coli bakterier som mulige biologiske våpen.

Detaljert beskrivelse av eksperimentene står å lese i en rapport fra det britiske forsvarsdepartementet som ble gjort tilgjengelig i nasjonalarkivet i London i 2006.

Rapporten diskuterer «produksjon av mikroorganismer til bruk i våpensystemer» og antyder at «den glimrende kvali-teten og reproduksjonen» til E.coli indikerer at «svært til-fredsstillende» resultater kunne oppnås.

Det skal ifølge Aftenposten ikke være nevnt noe om smitte på mennesker i løpet av testingen.

Enkelte former for E.coli som 0157 kan være dødelig. Det var typen 103 det britiske forsvarsdepartementet brukte i sine eksperimenter.

Les mer

juni 20, 2011

Stanser all import av EU-grønnsaker

Uten forvarsel har Russland besluttet å stanse all import av grønnsaker fra EU, og krever sertifikat på hver vare.

I forrige uke hadde Russland og EU møte på toppnivå, der de ble enige om at E.coli-problemet var avklart, og at importen kunne fortsette.

Lørdag kom nyheten om at Russland ikke bryr seg om denne avtalen. Med øyeblikkelig vikning har Russland stanset all import av grønnsaker fra EU. Normalt går det tonnevis av alle typer grønnsaker fra alle europeiske land daglig østover, men fra i går er det full stopp, skriver Aftenposten.

EU-president Jose Manuel Barroso tok lørdag kontakt med sin kommissær for mattrygghet, og ba ham øyeblikkelig reise til Moskva for å løse problemet. Dette lot seg ikke gjøre av praktiske grunner, men mandag drar Dalli østover for å forhandle.

Les mer 

april 18, 2011

Rystende forhold avdekket hos britisk legemiddelfirma: Kaniner gikk 30 timer uten mat og vann før grusomme tester

En «undercover» rapport fra BUAV (The British Union for Abolition of Vivisection) i Storbritannia avdekker grusomme leveforhold for kaninene til legemiddelfir-maet Wickham labratories.

Rapporten viser at kaninene verken fikk mat eller vann 30 timer før de ble utsatt for medisinske tester, melder TV 2 Nyhetene.

BUAV beskriver kaninenes leveforhold som et rent helvete, og karakteriserer testene som ekstremt gru-somme.

Labratoriets over 100 kaniner ble brukt for å teste bivir-kninger av blant annet antibiotika og saltvann.

Les mer 

mars 19, 2011

USA: Vil forby mentolsigaretter

En rådgivende komité har nå foreslått for US Food and Drug Adminstration (FDA) å forby mentolsigaretter.

Ekspertutvalget leverte sin ra-pport fredag, skriver E24.no.

Rapporten konkluderer med at publikum vil få helsemessig gevinst ved at mentolsigar-etter fjernes fra markedet. FDA kan forby sigarettene om de er enig i at mentolsigaretter er farligere enn vanlige sigaretter.

Forslaget kommer etter et års forskning på mentolsig-aretter. Sigaretter med andre smaker er allerede forbudt i USA.

Komiteen slår fast at med at mentolsigaretter er mer avhengighetsskapende for unge røykere, og at de i tillegg gjør det vanskeligere å slutte.

Les mer

mars 17, 2011

Kineserne hamstrer salt: Tror saltet gir beskyttelse mot radioaktiv stråling

I Beijing og Shanghai i Kina er butikkene nå i ferd med å gå tom for salt fordi man har fått et misforstått inntrykk av at dette kan beskytte mot stråling.

Salt kan inneholde jod som potensielt kan beskytte mot radioaktiv stråling, men det er jodtabletter som anbefales til dette formålet, skriver Dagbladet.

Det startet som et rykte om at fremtidige skipslaster med havsalt til landet ville være forurenset med radioaktivitet fra Japan.

I Russland ser man en større pågang etter sjøtang og rødvin i butikkene, som sovjetiske myndigheter anbefa-lte mot stråling etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Verdens Helseorganisasjon har grepet inn og sagt at myndighetene må gjøre noe med ryktene som florerer i flere asiatiske land, og at det skader folkets moral.

mars 17, 2011

Rikets tilstand – Kappløpet om hjernen

Kappløpet om hjernen: Hvordan overlege Carl Wilhelm Sem-Jacobsen ved Gaustad sykehus i 1960-årene inn-ledet et skjult samarbeid med CIA og det amerikanske forsvaret.

Målet var å finne ut om det gikk an å operere inn elektro-der som kunne styre den menneskelige hjerne. Påståtte forsøk ble gjort med norske psykiatriske pasienter.

Enkelte påstander i TV-programmet ble referet til i NOU 2003: 33 Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker (kapittel 6 om bruk av elektroder). Kommisjonen bak utredningen fant at Sem-Jacobsens kirurgiske inngrep med elektroder var etisk forsvarlig og ikke gjort i forskningsøyemed.

mars 16, 2011

Strålingsutsatte japanere får jod-tabletter: Nå ønsker nordmenn også sikre seg piller mot radioaktiv stråling

Radioaktive isotoper av cesium og jod har lekket ut fra det tsunami-rammede atomkraftverket i Fukushima. Før eller siden vil denne forurensningen nå Norge, sier eks-perter Aftenposten.no har snakket med.

Om man spiser jod-tabletter, minskes opptaket av skadelig jod i kroppen, skriver avisen. Apotek1-kjeden har allerede merket økt etterspørsel etter jod, som er et relativt sjeld-ent legemiddel som få har på lager.

– Nå har våre apoteker fått en rekke spørsmål om disse pillene, vesentlig fra kunder på Østlandet, sier kommu-nikasjonssjef Hilde Drevland i Apotek1-kjeden.

Også i Danmark hamstres det jod-tabletter, og i Sverige meldes det om økende salg, ifølge Berlingske Tidende.

Og i USA skriver New York Times at bestillingene på jod-tabletter velter inn. Folk bestiller en pakke for å sikre seg selv og sine, og firmaer hamstrer tabletter til sine ansatte i Japan.

Les mer

mars 16, 2011

Advarer mot dødelig influensavirus som drepte flere millioner mennesker i 1960

Myndighetene må begynne å vaksinere barn og unge voksne mot en stamme av influensaviruset som drepte flere millioner mennesker i 1960, advarer ekspert.

Det siste utbruddet av influensa H2N2 skjedde i 1968, men viruset sirkulerer nå blant fugler og griser, og kan lett komme inn i den menneskelige befolkningen der de fleste under 50 år har liten eller ingen immunitet, ifølge Gary Nabel, vaksineforsker ved det amerikanske National Insti-tutes of Health i Bethesda, Maryland.

En vaksinasjonskampanje rettet mot barn og unge kan bidra til å avverge en stor pandemi. Den siste epidemier av H2N2 skjedde mellom 1957 og 1968 og er beregnet å ha drept mellom en og fire millioner mennesker, skriver britiske Independent.

Les mer

mars 16, 2011

Manglende norsk pandemiberedskap

– Dersom svineinfluensaen hadde vært en mer alvorlig, dødelig pandemi, ville norske helsemyndigheters hånd-tering av pandemien ha blitt en katastrofe.

Det skriver Bjørg Marit Andersen, dr.med. professor i hygi-ene og smittevern og spesialist i medisinsk mikrobiologi, i en kronikk i Dagens Medisin.

Norske helsemyndigheter feilinformerte om vaksinen: Den var like ufarlig som en «vanlig sesonginfluensavaksine», den var «effektiv», og det var «uetisk av helsepersonell ikke å la seg vaksinere».

– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har evaluert tiltak i forbindelse med pandemisk influensa (AH1N1), 2009. Inntrykket av rapporten er at «Staten gransker Staten». Verken DSB eller Pandemiplanen sier noe om hvordan forhindre smittespredning i sykehus og andre institusjoner de tre-fire første månedene av en pandemi/alvorlig epidemi, før andre effektive midler er tilgjengelige.

Les mer

mars 16, 2011

Roboten Kaspar hjelper autistbarn

Roboten Kaspar hjelper barn med autisme med å få en enklere hverdag, ved å lære dem ulike sinnsbevegelser. Barna lærer også å bli komfortable med fysisk kontakt.

Autister har vanskeligheter med å oppfatte og tolke ansik-tsutrykk, noe som gjør at de ofte har utfordringer med å forstå andre, skriver Forskning.no.

Forskere fra University of Hertfordshire i Storbritannia har utviklet en robot som skal hjelpe barn med autisme, slik at de tidligere kan starte den sosiale utviklingen.

Les mer

mars 16, 2011

– Kaffe kan ha mange helsefordeler

Nå kan det se ut til at forskere vil la deg få drikke morraka-ffen, formiddagskaffen og ett-ermiddagskaffen i fred.

Nyere forskning viser nemlig at å drikke kaffe har betydelige helsefordeler, skriver ABC Nyheter.

I en studie nylig publisert i «Stroke:the American Heart Association» mener svenske forskere å ha kommet frem til at kvinner som drikker minst en kopp kaffe hver dag har 22 – 25 prosent lavere risiko for å få slag enn de som ikke drakk kaffe.

Studien har fulgt 35 000 kvinner mellom 49 og 83 år over en periode på ti år.

«Risikoen ser ut til å være større blant kvinner med inget eller et lavt kaffekonsum» påpeker forskerteamet.

Les mer

mars 8, 2011

Leger vil nedprioritere røykere: – De som ikke tar ansvar for helsa si bør prioriteres lavere enn andre

De som ikke hører på helseråd bør prioriteres lavere enn andre, svarer mange leger i en ny undersøkelse.

Skal de som røyker, drikker eller spiser seg til livsstils-sykdommer få samme behandling som de som tar vare på helsa?

En ny undersøkelse viser at 45 prosent av norske leger ikke er avvisende til en viss forskjellsbehandling, melder NRK.

– Det ser ut som at de er særlig opptatt av røyking, drikke-vaner og i mindre grad overvekt, sier Eli Feiring, første-amanuensis i helsepolitikk ved Universitetet i Oslo (UiO).

Hele 1 av 5 leger sier i undersøkelsen, som er utført av Legeforeningens forskningsinstitutt og UiO, at de er direkte positive til at de som ikke tar ansvar for helsa si bør prioriteres lavere.

Det er særlig i situasjoner der pasienten har fått klare råd om å endre livsstil, men ikke gjør det, at legene mener de kan prioriteres lavere. Men undersøkelsen gir ikke svar på hvordan de ser for seg at dette eventuelt kan gjennom-føres i praksis.

Les mer

oktober 10, 2010

Finland fronter total røykeslutt: Salg til mindreårige kan gi fengselsstraff

Gjennom en ny og radikal tobakkslov vil Finland bli et foregangsland i kampen mot røyking. Loven har som mål at bruk av tobakkprodukter skal opphøre helt.

Målsettingen er satt svært høyt for den nye loven, som trådte i kraft ved inngangen til oktober. Den skal blant annet forebygge at barn og unge begynner å røyke, og den skal begrense røyking i deres oppvekstmiljø, skriver Dagens Medisin.

Den nye loven legger til rette for at salg av tobakk til mindreårige kan gi  fengselsstraff i inntil seks måneder.

– I perioder har det vært flere barn og unge som har røykt enn voksne. Ved å minske røyking blant de unge, vil man i fremtiden få færre voksne røykere, sier Ismo Tuominen, Finlands helse- og sosialminister.

Finland ser imidlertid for seg en skrittvis tilnærming i bestrebelsene på å bli et røykfritt land.

– Bare å forby røyking uten videre, vil være uten hensikt. Det ville føre til mer smugling og illegal import. Bruken må begrenses først slik at fordelene ved et forbud mot røyking er større en bakdelene, supplerer Tuominen.

oktober 8, 2010

Marihuana kan redde California

Skatteinntektene fra cannabis kan få California ut av den økonomiske hengemyren. Nå holder delstaten en folkeavstemning for å legalisere planten.

Cannabis er allerede den største inntektsbringende plant-en i USAs mest folkerike delstat. Men fordi mesteparten av pengene omsettes ulovlig eller i skjul, får ikke myndighet-ene sin del av dem.

Det kan endre seg fra i høst, når innbyggerne går til valg-urnene for å avgjøre om dyrking og bruk av hasjplanten skal legaliseres, skiver Aftenposten.

– California er i dyp økonomisk nød. Derfor må vi være kreative for å finne nye inntektskilder, sier lokalpoli-tikeren Tom Ammiano, som har introdusert forslaget, til The Guardian.

Guvernør Arnold Schwarzenegger har lenge vært en mot-stander av lovlig cannabis, men den tidligere filmhelten har likevel indikert flere ganger at legalisering kan være en viktig nøkkel til å få California på økonomisk fote igjen.

Les mer

oktober 6, 2010

Strammer inn på bruken av antibiotika

Svenskene vil stramme inn på bruken av antibiotika og har nå lagt fram nye retningslinjer for behandling av ørebetennelse hos barn.

Svenske barn mellom ett og tolv år som har ukomplisert akutt ørebetennelse, skal ikke behandles med penicillin, ifølge nye retningslinjer som ble lagt fram av Läkemedels-verket onsdag. Grensen er senket til ett år fra to år. Det melder MSN Nyheter.

Er barnet under ett år eller over tolv år, bør det derimot brukes penicillin. Det samme gjelder ved dobbeltsidig øre-betennelse hos barn under to år samt ved alle ørebe-tennelser hvor det er gått hull på trommehinnen.

Formålet med anbefalingene er å redusere antibiotika-bruken, for på den måten å bremse utviklingen av resistens mot legemiddelet.

– En generell reduksjon gagner alle i samfunnet, sier Charlotta Edlund i Läkemedelsverket.

Ifølge Christer Norman i Strategigruppen för rationell anti-biotikaanvändning og minskad antibiotikaresistens er den nye aldersgrensen godt underbygget vitenskapelig.