Archive for ‘Klima’

juli 1, 2011

Vil dempe den globale oppvarmingen ved hjelp av klimamanipulering

FNs klimapanel ber forskere vurdere utradisjonelle og omstridte metoder for å dempe den globale oppvarm-ingen. Miljøforkjempere reagerer med raseri.

Mens de internasjonale forhandlingene om en global av-tale om reduksjon i klimagassutslippene snirkler seg frem-over, kommer alternative metoder for å begrense den globale oppvarmingen stadig høyere på den internasjon-ale agendaen, melder Aftenposten.

Ifølge dokumenter lekket til den britiske avisen Guardian, har FNs klimapanel IPCC bedt forskere vurdere om ulike former for geoteknisk ingeniørvirksomhet er egnet til å bremse opphetingen av kloden.

Les mer

juni 21, 2011

Greenpeace-ansatt forfatter bak rapport fra FNs klimapanel IPCC

FNs klimapanel IPCC utsettes nok en gang for kritikk etter at det ble kjent at Sven Teske i Greenpeace var en av hovedforfatterne bak omdiskutert rapport.

Den 9. mai sendte IPCC ut en pressemelding som hevdet at nærmere 80 prosent av verdens energi kan komme fra fornybare kilder i 2050.

Dette skulle være basert på en rapport på over 1500 sider, som tok for seg eksisterende forskningslitteratur om hvor mye fornybar energi kan bremse klimaendringer i framtida, skriver Forskning.no.

Nå viser det seg at scenarioet med nærmere 80 prosent fornybar energi var basert på en artikkel hvor Sven Teske fra Greenpeace var forfatter.

Artikkelen ble publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet Energy Efficiency i år, med Teske som hovedforfatter.

Les mer

august 25, 2010

«Ekstremværet som herjer kloden skyldes naturlige svingninger i solaktiviteten»

Flomkatastrofen i Pakistan og skogbrannene i Russland har direkte sammenheng med aktiviteten på solen. Det mener astrofysiker og værvarsler Piers Corbyn.

Corbyn er svoren opponent mot vedtatte klimasannheter og mener at solen er årsaken til alle klimaendringer. Det vi ser nå er etter hans syn en dreining mot et kjøligere klima for resten av dette århundre!

Dermed kan man trygt si han er på kollisjonskurs med IPCC, Al Gore og andre klimaforskere som fronter CO2 som kilde til kraftig oppvarming av kloden.

Han forutså tidlig i fjor sommer vinteren som var på vei. Corbyn benytter seg av endringer i solen for varsle været langt frem i tid. Han påstår å ha en treffprosent på 85.

august 23, 2010

Kan ikke forutsi plutselige klimaendringer

Flere markante klimaskifter i fortiden skyldes tilfeldige svingninger. Klimamodeller kan ikke gjenskape dette og kan derfor heller ikke forutsi voldsomme klimaskifter, mener dansk forsker.

Klimamodeller er datamodeller som forskere bruker til å simulere fortidens og fremtidens klima med, ved hjelp av superdatamaskiner.

De kan ikke gjenskape fortidens voldsomme klimaskifter, såkalte «tipping points» eller vippepunkter, og kan derfor heller ikke brukes til å forutsi plutselige klimaendringer i fremtiden.

Det konkluderer førsteamanuensis Peter Ditlevsen ved Senter for Is og Klima ved Niels Bohr Instituttet i Køben-havn, ifølge forskning.no.

Konklusjonen kommer på bakgrunn av en ny studie hvor han har analysert hvordan dramatiske klimabegivenheter under den siste istiden er foregått.

Resultatene blir snart offentliggjort i det vitenskapelige tids-skriftet Geophysical Research Letters.

Les mer

august 20, 2010

Klimaendringer utryddet mammuten

Engelske forskere frikjenner mennesket; ny forskning tyder på at klimaendringer alene var nok til å utrydde mammuten.

Mammuten forsvant fra jorden for omkring 4000 år siden, og det har vært en pågående diskusjon om hvem som har skylden, mennesket eller klimaendringer.

Engelske forskere ved Durham University i England mener nå at de har bevis for at klimaendringer alene var nok til å utrydde den ullhårete mammuten. Professor Brian Huntley og hans kolleger har utført datasimuleringer av vegeta-sjonen i Europa, Asia og Nord-Amerika over de siste 42 000 år.

– Tross alt er det klimaendringer som har skyld i utryddel-sen av de aller fleste arter som har levd på jorden, da flesteparten av disse var borte lenge før arten mennesket var utviklet, seier Huntley til NRK.

Les mer

august 8, 2010

Fly mer klimavennlig enn bil

Ifølge en ny beregningsmodell som regner ut klima-effekten til alle gasser og utslipp fra transportmidlene, vil den globale temperaturen øke mer som følge av en biltur, enn etter en flytur over samme distanse.

Hittil har det vært udiskutabelt at en flyreise bidrar mer til den globale oppvarmingen enn en tilsvarende biltur.

Det gjelder ikke lenger. Nå har nemlig forskerne for første gang tatt i bruk en beregningsmodell som regner ut klima-effekten til alle gasser og utslipp fra transportmidlene, ikke bare CO2, skriver Vårt land.

Resultatet av beregningene viser at den globale tempe-raturen vil øke mer som følge av en biltur, enn etter en flytur over samme distanse.

Les mer

august 7, 2010

12 millioner berørt av flomkatastrofen

Minst 12 millioner mennesker skal nå være berørt av flomkatastrofen i Pakistan. Behovet for nødhjelp er en-ormt, men hjelpeorganisasjonene får ikke inn pengene de trenger for å hjelpe.

Rundt 1.600 mennesker har så langt mistet livet i flo-mmen. FN-organisasjonene har anslått at 4 millioner me-nnesker er rammet av den verste oversvømmelsen som har rammet Pakistan på 80 år, skriver Aftenposten.

Fredag hevdet myndighetene i Pakistan at minst 12 millioner er berørt av flomkatastrofen.

Tusenvis av mennesker har mistet hjemmene sine, og store områder med jordbruksland er ødelagt. Enkelte distrikter er ufremkommelige ettersom veier og broer er vasket vekk av de enorme vannmassene.

Ifølge pakistanske myndigheter har 650.000 hus enten blitt skadet eller fullstendig ødelagt i oversvømmelsene.

Les mer

august 7, 2010

Enormt isflak løsnet på Grønland

Et isflak på 260 kvadratkilometer har brutt seg løs fra en isbre på Grønland og er på vei ned i Naresstredet mellom Grønland og Canada.

Ifølge forskere er det snakk om det største isflaket som har brutt seg løs fra grønlandsisen siden 1962, skriver Aftenposten.

Isflaket er fire ganger så stort som Manhattan og har en tykkelse på opptil halvparten av Empire State Buildings høyde, sier professor Andreas Münchow ved University of Delaware.

Det er nå uvisst hva som vil skje med isen. Ifølge Andreas Münchow kan den fryse fast til land, bryte opp i mindre deler eller bevege seg sørover,

Hvis isberget beveger seg sørover, kan det påvirke skipstrafikk. Man oppdaget sprekker i isbreen i fjor, og det var forventet at et isberg ville løsne.

De første seks månedene av 2010 har vært de varmeste som er registrert globalt, sier forskere. Hvert år løsner tusener av isberg fra breene på Grønland, men det er sjeldent de er så store, skriver BBC.

august 1, 2010

Den grønlandske innlandsisen smelter med rekordfart: – Helt ekstremt hvis det stemmer, sier norsk klimaforsker

Ifølge britiske forskere har isbreen de undersøker smelt-et ned med hele seks meter i løp av én måned.

Det er isen på overflaten som nå smelter med rekordfart.

Området der forskerne gjør si-ne målinger ligger i nærheten av Kangerlussuaq, eller Sønd-re Strømfjord som småbyen kalles på dansk.

– Seks meter på en måned er helt ekstremt, sier Pål Prestrud, direktør for CICERO Senter for klimaforskning til Aftenposten.

Presterud tar forbehold om at de britiske forskerenes resultat ennå ikke er vitenskapelig publisert.

Men at den grønlandske innlandsisen har smeltet spesielt raskt i 2010 er han klar på.

– Det har både vært en varm vinter og en varm sommer på Grønland, sier Prestrud.

Også tidligere forskning har vist at isen på Grønland smelter unormalt raskt.

Les mer

juli 31, 2010

Over 800 omkommet i løpet av én uke

Flommen i Pakistan har krevd over 800 menneskeliv i løpet av én uke, opplyser myndighetene lørdag.

Flommen omtales som den verste i manns minne og har berørt over en million mennesker. Redningsarbeiderne leter fortsatt etter flere titalls personer som er savnet etter det verste monsunuværet i landet på flere tiår, melder NRK.

Ifølge informasjonsminister i den nordvestlige provinsen, Mian Iftikhar Hussain, har han fått rapporter om at over 800 personer har mistet livet på grunn av flommen den siste uken.

Mange er savnet og redningsarbeiderne strever med å nå fram til innbyggere som er blitt isolert av vannmassene.

Les mer

juli 31, 2010

Over 400 døde i uvær i Pakistan

Dødstallet steg fredag til 443 etter tre dager med monsunregn og oversvømmelser i Pakistan.

Redningsarbeiderne leter fortsatt etter flere titalls menne-sker som er savnet etter det verste monsunuværet i landet på flere tiår.

Landsbyer, veier og jernbaner er ødelagt, og store områ-der landbruksjord er vasket bort av vannmassene. I tillegg er vann- og elforsyningen kuttet mange steder, melder MSN Nyheter.

Verst rammet er Khyber-Pakhtunkhwa-området som ik-ke har hatt verre oversvømmelser siden 1929. Rundt 400.000 mennesker er hjemløse i provinsen etter stor-men.

Helikoptre og båter er sendt til provinshovedstaden Pesh-awar for å redde mennesker som er avskåret på grunn av vannmassene.

Blant dem som er reddet, er 193 kinesere som arbeider på Karakorum-veien som forbinder det nordlige Pakistan med Kina.

juli 29, 2010

– Global oppvarming er «ubestridelig»

Det er hevet over enhver tvil at jorda er blitt varmere, iføl-ge amerikanske forskere.

Siden 1980-årene har hvert tiår vært varmere enn det foregåen-de, og jorda er gradvis blitt var-mere siden 1950.

Dette er «ubestridelig», fastslår amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i den nye rapporten «The 2009 State of the Climate Report».

Den bygger på forskningsresultater fra 303 vitenskapsfolk fra i alt 48 land, og de nyeste funnene er fra i fjor, ifølge NRK.

Ifølge NOAA viser en rekke indikatorer at kloden er blitt varmere. Temperaturen har steget både i og over verdenshavene, samt over landjorda. Dessuten er luft-fuktigheten og havnivået høyere, mens havisen og snø-dekket på jorda er redusert.

NOAAs rapport sier imidlertid ingenting om hva som er årsaken til den globale oppvarmingen.

FNs klimapanel konkluderte i 2007 med at det er «meget sannsynlig at mesteparten av temperaturøkningen siden midten av forrige århundre skyldes den menneskeskapte økningen i konsentrasjonen av klimagasser».

juli 18, 2010

Geoengineering: PLAN B


juli 15, 2010

Christopher Booker: Slett vitenskap + Mediehype = Global frykt

juli 15, 2010

Soros vil redde klimaet

George Soros, en av verdens rikeste menn, gir Jens Stoltenberg råd om hvordan klimaet kan reddes.

– Det er på tide å gjøre noe. Uheldigvis mangler USA inn-satsviljen, sier 79 år gamle George Soros til DN.no.

Han har akkurat hatt et møte med Norges statsminister, Jens Stoltenberg. Klimapolitikk står på agendaen for Soros, som kanskje er mest kjent for å senke Bank of England, da han i 1992 tjente en milliard dollar på å spekulere i britiske pund. Nå er han altså engasjert i miljøpolitikk, og rådgiver for en FN-gruppe som ledes av Stoltenberg.

Mens Stoltenberg hastet videre til neste møte, tok Soros seg tid til en bitteliten prat.

– Hva pratet du med Stoltenberg om?

– Vi pratet om utfordringene, om hvordan vi skal komme oss videre. Vi pratet også om regnskogen, og hvordan bevaring av de er en stor mulighet til å løse problemene vi står overfor, sier Soros.

Han er av Forbes rangert som verdens 29. rikeste person, med en antatt formue på rundt 46 milliarder kroner. De siste 30 årene har han også gitt bort nesten like mye penger til diverse saker.

Les mer

juli 9, 2010

– Utryddelsen av mammuten kan ha forandret klimaet på jorden

Debatten om i hvor stor grad mennesket er skyld i klimaforandringene er stadig tilbakevendende. Nye rap-porter indikerer at vi var delaktige i global oppvarming allerede for 15 000 år siden, gjennom å utrydde mam-muten.

For ca 15 000 år siden opplevde jorden en dramatisk for-andring i vegetasjonsmønster. I sen-pleistocen var det mye tundra og steppelandskap – omgivelser den lang-hårede mammuten trivdes godt i. Forandringen til et varmere klima med større tetthet av trær kom ved starten av holocen.

– Det er en sterk forbindelse mellom menneskets ankomst, mammutens utryddelse og veksten i vegeta-sjon. De overlapper hverandre på nesten eksakt samme tidspunkt, forteller Cristopher Doughty, ifølge NRK.

Doughty jobber ved Carnegie Institution of Science i Stan-ford, California. Han og hans kolleger har forsket på hvor-vidt det at mammuten døde ut var årsaken til vegetas-jonsveksten i holocen.

Les mer

juli 8, 2010

«Climagate»-forskere frifunnet for juks

Resultatet fra en granskning av «Climategate» avviser at klimaforskerne skjulte og ma-nipulert data. Derimot kritise-res de for å ikke være åpne nok.

Enda en rapport avviser at klimaforskerne i «Climategate»-skandalen hemmeligholdt og manipulert data til FNs klima-panels fjerde hovedrapport.

I november i fjor klarte hackere å få tak i flere tusen eposter sendt mellom klima-forskere. Av epostene kom det frem at forskerne hadde tilbakeholdt funn i forsk-ningen sin og angivelig også forvrengt data, og saken fikk stor oppmerksomhet verden over.

Disse beskyldningene er nå i stor grad avvist i en ny rapport fra East Anglia-universitetet i Storbritannia, ifølge Aftenposten.

Rapporten fastslår at man ikke funnet mangler i forsk-ernes ærlighet og grundighet.

Granskningen viser at forskerne ikke vært i posisjon til å holde tilbake eller manipulere temperaturdata. Videre står det i rapporten at analyser av globale temperaturtrender er robust.

Samtidig kritiseres de for mangel på åpenhet.

– Vi finner at forskernes respons på rimelige forespørsler om informasjon var lite hjelpsomme og defensive, står det i rapporten.

Saken har tidligere vært utsatt for en storstilt gransking av britiske myndigheter, som også frikjente klimaforsk-erne.

juli 7, 2010

Klimamanipulering: Maler fjell hvitt for å gjenopplive død isbre

Isbreen Chalon Sombrero i Andesfjellene i Peru er borte. Ved å dekke et stort område ved hvitfarge håper oppfinner Eduardo Gold at temperaturen kan senkes nok til at breen på ny kan legge seg. Mange er imidlertid svært skeptisk til om prosjektet kan lykkes.

Væpnet med hvitmaling, en håndfull lamaer og fire hjelpere, legger oppfinner Eduardo Gold daglig ut på vandring mot høye fjellsider i en øde del av Andesfjellene i Peru.

Målet er å bringe en smeltet og forsvunnet isbre – Chalon Sombrero – tilbake til fordums stolthet ved å hvitkalke 0,7 km2 steingrunn på tre topper i det ugjestmilde området ved landsbyen Licapa, skriver Dagbladet.

Gold legger et enkelt vitenskapelig prinsipp til grunn. Ved å øke mengden lys som reflekteres fra bakken, den såkalte albedoen, vil mindre stråling fra sola bli absorbert. Dette senker temperaturen, og vil på sikt kunne gjenopplive breen, mener han.

– En hvit overflate reflekterer solstrålene tilbake gjennom atmosfæren og inn i rommet. Dermed blir området rundt kjøligere, sier Gold.

Les mer

juli 5, 2010

Climategate: Nederlandske miljøforskere innrømmer feil i klimarapport

Nederlandske forskere som har bidratt i FNs klima-rapport, sier mandag at de har funnet flere små feil. Nå ber de FNs klimapanel om å være forsiktigere.

Ifølge det nederlandske miljøevalueringsinstituttet (PBL) påvirker ingen av de nye feilene som nå er avdekket den grunnleggende konklusjonen gjort av FNs forskere: Menneskeskapt global oppvarming finner allerede sted, og det truer livene og velværen til millioner av mennesker.

– FNs klimapanels rapport er ikke et korthus som kollapser ved en feil, men mer som et puslespill med mange biter som må passe sammen. Så feilene påvirker ikke hele konstruksjonen, sa PBL-direktør Maarten Hajer under en pressekonferanse mandag , ifølge VG Nett.

Hajer mener at sammendraget av IPCCs rapport, som var ment som en retningslinje for makthavere, har en del konklusjoner som ikke har klare kildehenvisninger.

– Noen av konklusjonene kan vi ikke si er helt feil, men vi vet ikke om det stemmer, og vi kan ikke finne det ut i rapporten, sa Hajer.

Han ba FNs klimapanel om å være forsiktigere med å generalisere.

Les mer

juli 1, 2010

Klimamysteriet

Klimateorien til den kontroversielle dansken Henrik Svensmark er styrket.

Henrik Svensmark har forsket på kosmisk stråling i mer enn femten år.

Han er professor ved Institut for rumforskning og -teknologi ved Danmarks tekniske universitet, og mener at endringer i solaktiviteten er en viktig faktor bak den globale oppvarmingen.

Teorien hans går ut på at kosmisk stråling er viktig for dannelsen av skyer. For at det skal dannes skyer er det nødvendig at det finnes ørsmå partikler i atmosfæren som vanndampen kan kondensere rundt, såkalte aerosoler. Mindre kosmisk stråling reduserer mengden aerosoler, og gir færre skyer. Færre skyer betyr igjen at mer av varmen fra solen når frem til jordoverflaten.

Styrken på magnetfeltet til solen varierer, og de siste årene har det vært spesielt sterkt. Så sterkt at det har fanget opp mye av den kosmiske strålingen som ellers ville nådd frem til atmosfæren – og altså dannet skyer.

– Det er ingen tvil om at dette har gitt en stor del av den oppvarmingen vi har sett til nå, sa Svensmark til TV 2 i 2007.

Klimaet på jorden har svingt mellom istid og varme perioder tidligere, og Svensmark mener at det kan skje igjen.

– Aktiviteten på solen kan begynne å falle, slik den har gjort alle de andre gangene. Den kan falle drastisk, og vi kan godt forestille oss at det vil få temperaturen på jorden til å falle en gang i den nærmeste fremtid.

Les mer