Archive for ‘Natur & Miljø’

juli 1, 2011

Vil dempe den globale oppvarmingen ved hjelp av klimamanipulering

FNs klimapanel ber forskere vurdere utradisjonelle og omstridte metoder for å dempe den globale oppvarm-ingen. Miljøforkjempere reagerer med raseri.

Mens de internasjonale forhandlingene om en global av-tale om reduksjon i klimagassutslippene snirkler seg frem-over, kommer alternative metoder for å begrense den globale oppvarmingen stadig høyere på den internasjon-ale agendaen, melder Aftenposten.

Ifølge dokumenter lekket til den britiske avisen Guardian, har FNs klimapanel IPCC bedt forskere vurdere om ulike former for geoteknisk ingeniørvirksomhet er egnet til å bremse opphetingen av kloden.

Les mer

juni 22, 2011

FUKUSHIMA: — Den største industrielle katastrofen i MENNESKETS HISTORIE

Esksperter tror situasjonen er verre enn det japanske myndigheter gir uttrykk for.

– Fukushima er den største industrielle katastrofen i men-neskets historie, sier Arnold Gundersen, som tidligere har ledet og koordinert 70 atomkraftverk i USA, til Al Jazeera.

Flere reaktorer ved atomkraftverket Fukushima i Japan ble skadet og ødelagt da landet ble rammet av et kraftig jordskjerlv med en etterfølgende tsunami 11. mars i år. Arbeidet med å kjøle ned reaktorkjernene som var i ferd med å smelte mislyktes, og beboere i en radius på 20 kilometer rundt anlegget ble evakuert i frykt for farlig stråling, skriver Dagbladet.

Nå tror altså flere eksperter at situasjonen er verre enn japanske myndigheter og eieren av anlegget Tokyo Elec-tric Power Company (TEPCO) gir uttrykk for.

Les mer

juni 21, 2011

Greenpeace-ansatt forfatter bak rapport fra FNs klimapanel IPCC

FNs klimapanel IPCC utsettes nok en gang for kritikk etter at det ble kjent at Sven Teske i Greenpeace var en av hovedforfatterne bak omdiskutert rapport.

Den 9. mai sendte IPCC ut en pressemelding som hevdet at nærmere 80 prosent av verdens energi kan komme fra fornybare kilder i 2050.

Dette skulle være basert på en rapport på over 1500 sider, som tok for seg eksisterende forskningslitteratur om hvor mye fornybar energi kan bremse klimaendringer i framtida, skriver Forskning.no.

Nå viser det seg at scenarioet med nærmere 80 prosent fornybar energi var basert på en artikkel hvor Sven Teske fra Greenpeace var forfatter.

Artikkelen ble publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet Energy Efficiency i år, med Teske som hovedforfatter.

Les mer

juni 21, 2011

Falske påstander om verdens befolkning

Aldrende befolkning og ikke overbefolkning vil bli det 21. århundrets dominerende demografiske tendens. 

Epidemier, kriger, politisk kaos, kulturelle praksiser – en rekke faktorer innvirker på et lands demografi.

Den russiske befolkningen som allerede hadde begynt å skrumpe før Sovjetunionens fall, ble enda mer redusert av «sjokkterapien» på 90-tallet. Egenoppfatningen folkeslag har påvirker også antallet, skriver Le Monde diplomatique.

I enkelte epoker har frykt for overbefolkning dominert, mens i andre epoker har det vært redsel for avfolkning.

Kinas økonomi har nytt godt av en «demografisk bonus», men snart vil befolkningen også der eldes, i likhet med de fleste andre land på kloden. Aldrende befolkning og ikke overbefolkning vil bli det 21. århundrets dominerende de-mografiske tendens.

Les mer

juni 21, 2011

Ny kraftig eksplosjon på solen: Forskerne advarer mot solstorm 23. juni

Store mengder ladde partikler er på vei rett mot jorden. Forskerne advarer mot solstorm 23. juni.

Bare to uker etter det spektakulære utbruddet på solen 7. juni smalt det igjen, skriver Storm.no.

I morgentimene tirsdag 21. juni eksploderte solflekk nr. 1236. Utbruddet var ikke ekstremt kraftig, men rettet dir-ekte mot jorden. Solforskerne frykter derfor solstorm når skyen av ladde partikler når oss rundt 23. juni.

En solstorm kan blant annet påvirke radiokommunikasjon, og skade strømnettet.

Les mer

juni 21, 2011

EU vil forby bensin- og dieselbiler i byene

Om bare 20 år må halv-parten av bilene i EUs byer gå på et annet drivstoff enn bensin og diesel, og i 2050 er det helt over og ut for den klassiske forbrennings-motoren.

EU-kommisjonen vil halvere antall bensin- og dieselbiler innen 2030, og bli kvitt dem innen 2050, viser en ny hand-lingsplan som ble lagt frem i Brussel mandag.

Innføringen av biler som går på strøm eller hydrogen skal være et viktig ledd i EU-kommisjonens plan om drastiske kutt i CO2-utslippene i Europa, ifølge NRK.

«Ved å nå disse målene vil EU kunne oppnå et kutt på 60 prosent i drivhusgasser fra alle typer transportasjon innen 2050,» heter det på EU-kommisjonens nettsider.

Den reduserte biltrafikken vil også forhåpentligvis halvere antall dødsulykker på veiene innen 2020, heter det videre.

Les mer

Stikkord:
april 25, 2011

Vann har hukommelse: Forskere mener at vann er i stand til å lagre informasjon

april 25, 2011

Skal laksen bli vegetarianer krever det 70 % av Norges dyrkede mark

Det er ikke nødvendigvis mer miljøvennlig å erstatte fiske-basert fôr til oppdrettslaksen med vegetabilsk råstoff.

Det hevder forskerne Ole Torri-sen og Rolf Erik Olsen i Havfor-skningsrapporten 2011 fra Hav-forskningsinstituttet.

De viser blant annet til at 70 prosent av all dyrket mark i Norge ville gått med dersom oppdrettsnæringa utelukk-ende skulle gå over til vegetabilsk fôr.

I artikkelen «Bærekraftig fôr – hva betyr det» diskuteres de økologiske effektene av akvakultur. Her problemati-serer Torrisen og Olsen påstanden om at norsk opp-drettsnæring ikke er bærekraftig siden den forbruker mer fisk enn den produserer.

Les mer 

mars 18, 2011

SE OPP 19. MARS: Da kommer «super-månen» – Har ikke vært større på 20 år!

Lørdag har du sjansen til å se den største månen på 20 år. Da er nemlig månen uvanlig nærme jorden.

Kommende lørdag vil fru Luna være 356.577 kilometer unna jordkloden. Det høres kanskje langt nok ut, men det er 10.000 kilometer nærmere enn den var for to måneder siden, og 50.000 kilometer nærmere enn når den er lengst unna oss, ifølge ABC Nyheter.

Dette får også konsekvenser for tidevannet. Den store tidevannskraften vil føre til stor springflo med større forskjell på flo og fjøre enn vanlig. På norskekysten fra Stavanger og nordover kommer største springflo vanli-gvis 1-2 døgn etter fullmåne.

Den uvanlige store månen får dommedagsprofeter til å frykte kaos på jorden. Ifølge konspirasjonsteoretikerne har man tidligere fått en rekke naturkatastrofer, som vul-kanutbrudd og jordskjelv, etter at månen har passert nær planeten vår.

mars 16, 2011

Internasjonal dragkamp om såfrø

Mandag begynte den ukelange forhandlingsrunden om såfrø under Plantetraktaten på Bali, Indonesia. Klassiske motsetninger preger møtet allerede ved startstreken: land i Nord ønsker tilgang til mangfoldet av genressurser i Sør, der de fleste av våre viktige matplanter stammer fra, mens land fra Sør ønsker en rettferdig fordeling av godene og anerkjennelse av bønders rettigheter til såfrø.

Mens miljø- og utviklingsministeren jublet for vedtakelsen av Nagoya protokollen for tilgang og utbyttefordeling i fjor høst, står utfordringene i kø for mekanismen for å gjennomføre tilgang og utbyttefordelig for såfrø. Det multilaterale systemet for tilgang og utbyttefordeling er en av hjørnesteinene i Plantetraktaten, som trådte i kraft i 2004. Sju år etter har en rekke utfordringer ikke blitt diskutert, mens andre bare er utsatt.

– Om ikke svakhetene ved systemet rettes opp, vil vi ikke klare å oppnå formålene med traktaten, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet. – Land som USA som ikke er medlem, får allikevel fri tilgang til såfrø uten å betale for seg. I tillegg patenterer de såfrø for å sikre seg kommersielle enerett.

En ny studie fra koalisjonen No patents on seeds viser hvordan storselskap som Monsanto, Dupont og Syngenta stadig for større kontroll over matkjeden ved å få patent på ikke bare såfrø, men også alle avledede produkt.

Det globale såfrømarkedet har vokst kraftig de siste tiårene med en årlig omsetning på flere milliarder dollar. Gjennom patenter og nasjonale reguleringer av såfrø blir bønder hindret i å ta vare på, bytte og selge såfrø. Å kjøpe såfrø hvert år er dyrt. I tillegg frarøver det bøndene fortsatt mulighet til å forvalte og videreutvikle mangfoldet av såfrø.

Les mer

mars 8, 2011

Klorutslipp har utradert livet i Akerselva

Nesten alt liv i Akerselva er borte etter at 6.000 liter klor lekket ut fra Vann- og avløpsetaten i Oslo forrige uke.

Etter en befaring betegner NIVA utslippet som noe av det verste i elvens historie, melder NRK.

Seniorforsker Torleif Bækken sier resultatet fra befaringen var mye død kreps, frosker og fisk.

– Vi har funnet én fisk det så vidt var liv i, ellers har vi bare funnet død fisk. Det står også dårlig til med insekt-livet og dyrene på bunnen. Der er det ikke helt dødt, men de aller fleste gruppene ser ut til å være borte.

– Dette er trist. Men har radert ut nesten alt i en hel elv, det er sjeldent, sier Bækken til NRK.

Les mer

mars 8, 2011

– Historiens sjette masseutryddelse kan være på vei, advarer biologer i ny rapport

Flere og flere dyrearter får status som utryddingstruet. Nå advarer forskere om at Jorden kan stå ved terskelen til en ny masseutryddelse – den sjette i rekken.

Minst 75 prosent av klodens dyreliv står i fare for å forsvinne i løpet av relativt kort tid, skriver Aftenposten.

I løpet av 300 til 2200 år kan jorden oppleve den sjette store masseutryddelsen i planetens historie, ifølge biologene som har skrevet rapporten som ble publisert i fagbladet Nature på onsdag.

Ved å se på hvordan dyrearter har forsvunnet det siste hundreåret, har de kommet frem til at sjansene er store for at vi er på vei mot en ny masseutryddelse.

– Våre resultater bekrefter at utryddelsesraten er raskere enn hva man kunne forvente, noe som gjør det tydelig at vi trenger å gjennomføre effektive bevaringstiltak, skriver forskerne i rapporten.

Les mer

oktober 12, 2010

Insektvirus bak bienes massedød

Den brå utryddelsen av en rekke bikolonier i Nord-Amerika siden slutten av 2006 har forvirret forskerne.

I dag tror de at man kan være nærmere en forståelse av hvorfor koloniene bryter sammen.

Ifølge professor Shan Bilimoria ved Texas Tech ser det ut til at biene er rammet av både et insektvirus og en sopp, som kan forårsake at flere milliarder bier dør, melder ABC Nyheter.

Bilimoria er del av en gruppe forskere som forsøker å forstå bikolonienes sammenbrudd. Studien er offentlig-gjort i tidsskrifitet PLoS ONE.

– Foreløpig viser studien en sammenheng mellom døds-tallene blant bier, viruset og soppen, sier Bilimoria.

– Men foreløpig er ikke årsak og virkning fastslått.

De mystiske massedødsfallene har skapt sterk bekymring blant forskere, siden mye landbruk er avhengig av bier for å befrukte avlingene.

Insektviruset er nært beslektet med et annet virus som utryddet bier i India for 20 år siden.

oktober 12, 2010

Hemmelig atomfrakt langs norskekysten

Containere med våpenanriket uran har blitt fraktet i all hemmelighet langs norskekysten.

Containere med uran med en anriking så høy at den kan benyttes til fremstilling av atomvåpen har blitt fraktet langs norskekysten, skriver Dagbladet.

Lasten var tungt bevoktet med væpnet politi og helikoptre da våpenanriket uran ble fraktet til havna i Gydnia i Polen. Etter at båten var lastet med den dødelige frakten seilte båten langs norskekysten før den kom fram til Murmansk i forrige uke.

Les mer

oktober 11, 2010

– En matvarekrise har startet: Handelen med hvete ble stanset på råvarebørsen i Chicago fredag

Det amerikanske landbruksdepartementet sjokkerte rå-varemarkedet fredag da det la frem nye analyser og statistikker som viser at USAs kornlagre vil halveres og havne på det laveste nivået på 14 år i vinter.

Det førte til paniske tilstander ved råvarebørsen i Chicago, slik at sperremekanismene satte inn for å hindre en vill spekulasjon, skriver Dagens Næringsliv.

Hveteprisen endte til slutt opp 9,4 prosent, og kornpris-ene nærmer seg det høyeste nivået på to år. Analytikere tror prisene vil gå videre opp.

– Det finnes ikke noe sted i verden hvor det er ekstra kornlagre, sier senioranalytiker Darin Newsom hos Tel-vent DTN til Associated Press.

Vinteren 2008 innførte flere av verdens største risprodu-senter eksportforbud, med det resultat at prisen på ris nesten firedoblet seg på fem måneder. Dette førte igjen til voldsomme opptøyer og demonstrasjoner i en rekke land.

Nå øker frykten for lignende tilstander.

– Jeg tror vi har en matvarekrise akkurat nå, sier Hussein Allidina, som leder analyseavdelingen for råvarer hos Mor-gan Stanley, til Financial Times.

Les også: Null kornlagre i Norge

oktober 10, 2010

Professor i fysikk: – Global oppvarming – tidenes største svindel

Professor i fysikk langer ut i åpent brev – nå har han fått nok av «svindelen».

Harold «Hal» Lewis har vært medlem av American Physical Society (APS) i 67 år, men i et åpent brev forlater profess-oren organisasjonen for ameri-kanske fysikere på grunn av «svindelen om global oppvar-ming» som har «korrumpert organisasjonen», melder Dagbladet.

– Global oppvarming er den største og mest suksessrike pseudovitenskapelige svindelen jeg har sett i mitt lange liv som fysiker, heter det i et åpent brev fra den pensjon-erte professoren til lederen for APS.

Les mer

oktober 8, 2010

Frykter at giften skal spres gjennom luften

Ryddearbeidet i Ungarn er en kamp mot klokken. Når slammet tørker kan tungmetaller spres gjennom luften – slik at folk kan få de i seg gjennom pusten.

De siste dagene med regn har holdt slammet vått, men tjenestemenn frykter at varmere vær og mer sol vil danne støv som kan spre giftstoffer og muligens svakt radioaktivt materiale, melder NRK.

– Dersom slammet tørker vil vinden kunne spre tungme-taller til folks åndedrettssystem, sier Ungarns miljøver-nminister Zoltan Illes.

Ifølge nyhetsbyrået AFP er til sammen syv personer nå bekreftet døde som følge av ulykken.

Les mer

oktober 8, 2010

Ny studie: Når solen lyser svakere, blir det varmere på jorden!

Solen kan påvirke klimaet anner-ledes enn hittil antatt, antyder ny studie.

Resultatene strider tilsynelatende mot sunn fornuft. Når solen lyser svakere, blir det varmere på jord-en! Motsetningen kan forklares med hvilken type solstråler det er snakk om.

Det viser seg at selv om strålingen totalt går litt ned, så blir det litt mer av slike stråler som vi kan se, nemlig det synlige lyset. Dette er overraskende, skriver forskning.no.

Dette lyset varmer opp de nederste luftlagene, og gjør altså jorden litt varmere. Men det er også en annen og viktigere mekanisme med i bildet.

Når solen lyser svakere, så avtar også den ultrafiolette strålingen mye mer enn antatt tidligere. Mindre UV-stråling fører til at det dannes mer ozon i de høyere lagene av atmosfæren og mindre i lavere lag.

Dette kan forandre hvor energien fra UV-strålingen blir dumpet som varme i atmsofæren.

Les mer

oktober 8, 2010

– Som å putte en propp i en vulkan

– Alle involverte vet at det er en undergrunnsutblåsning i Mexicogulfen, men ingen tør å si noe som helst, sier Kina-Hansen.

Bjørn Hansen, mer kjent som Kina-Hansen, hevder overfor Teknisk Ukeblad at han gjennom kilder i USA har fått bekreftet at olje fra Macondo-brønnen strømmer ut i form-asjonene under havbunnen.

– Havbunnen har hevet seg dramatisk flere steder i om-rådet rundt brønnen. Dette er ikke overraskende etter-som de prøvde å kjøre trykket tilbake til reservoaret med sement og boreslam. Det blir som å prøve å sette en propp i en vulkan. Det er helt vilt det de holder på med, sier Hansen.

Han tror at myndighetene og BP valgte å tette brønnen fra toppen fordi de var preget av panikk.

– De har gitt blaffen i sikkerhet. Jeg forstår egentlig hvor-for de gjorde det. Presset var enormt. Men risikoen er altfor stor for hele oljebransjen. Derfor må noen snart stå frem og fortelle sannheten, og sørge for å få ryddet opp i dette.

Les mer

oktober 8, 2010

Kosik, den snakkende elefanten

Kosik er kanskje et levende bevis på at elefanter har en svært god hukommelse.

Ifølge dyrepasserne i  Seoul’s Everland dyrepark har den 20 år gammle elefanten lært seg og kan uttale syv ord på sitt morsmål, som er koreansk.

Blant ordene elefanten har lært seg er ja og nei, hei, ligg ned og bra.

Forskere sier at dette mulig-ens kan bevise at elefanter kan lære seg språk, selv om det er lite sannsynlig at Kosik forstår hva han sier.

Se videoreportasje