Archive for ‘Overvåkningssamfunnet’

juli 5, 2010

Skattedirektøren: – Fjern tusenlappen

I kampen mot kriminelle aktører i restaurantbransjen vil skattedirektøren fjerne tusenlappen. Og på sikt femhundrelappen, for å bekjempe svart omsetning.

Kriminelle aktører i restaurantbransjen tjener fett på kontanter. Og hundrevis av millioner forsvinner rett i lommen på snuskete eiere.

– Vi støtter forslaget om å kutte ut tusenlappen. Kontanter er for småkjøp og småsalg og sånn sett skulle det ikke være vanskelig i dagens Norge å kutte ut tusenlappen. Og om noen år er jeg helt sikker på at man kan reise samme resonnement rundt 500-lappen, sier direktør Svein Kristensen i Skattedirektoratet til TV 2 Nyhetene.

Finansdepartementet har gitt Norges Bank i oppdrag å vurdere når tusenlappen kan fjernes. I et brev til Finanstilsynet skriver Finansdepartementet at et mål med å fjerne tusenlappen er å hindre økonomisk kriminalitet. Tollvesenet har hittil i år beslaglagt 9,5 millioner kroner i kontanter på vei ut av Norge, en kraftig økning fra i fjor.

Skattedirektøren får full støtte fra Økokrim, som også mener det vil være forebyggende og dempende for kriminalitet å fjerne tusenlappen.

Skattedirektøren oppfordrer alle nordmenn til kun å bruke kort når man handler på utesteder.

Nylig fortalte TV 2 at halvparten av restaurant- og utelivsaktørene som er kontrollert av Skattedirektoratet, er avslørt i svindel. Useriøse aktører og svart omsetning utgjør nå en alvorlig trussel for seriøse aktører.

juli 2, 2010

Echelon spionerer på oss

Echelon er historiens største elektroniske spion-nettverk. Nettverket, som drives av USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand, fanger opp telefonsamtaler, telefakser og e-post over hele verden.

Ifølge Wikipedia beregnes det at Echelon snapper opp inntil tre milliarder kommunikasjoner hver eneste dag.

Amerikanerne regnes for å dominere Echelon-alliansen. Det amerikanske National Security Agency antas å levere det meste av dataekspertisen og bemanningen på lytteposter verden rundt.

I april 2004 bevilget EU 11 millioner euro til utvikling av sikker kommunikasjon basert på kvantekryptografi – SECOQC-prosjektet – et system som teoretisk er ubrytelig for Echelon og ethvert annet spionsystem.

juli 1, 2010

EU vil lagre dine Google-søk

GOOGLE SER DEG: Svært kontroversielt forslag har fått flertall.

Forslaget går ut på å utvide det såkalte Datalagrings-direktivet til å også omfatte søkemotorer som Google, slik at alle søk du foretar på tjenesten skal lagres, skriver Nettavisen.

Hensikten skal være å bekjempe barnepornografi.

Forslaget har møtt kraftig kritikk fordi det mildt sagt er løst formulert, slik at det er vanskelig å vite både hvem som er omfattet av forslaget – og ikke minst hvordan dette er tenkt løst i praksis. Forslaget gjør også at Datalagringsdirektivet går over til å lagre innholdsdata.

Nå melder Europaportalen at forslaget offisielt har fått det nødvendige flertallet i Europaparlamentet, hvilket betyr at parlamentet ber EU-kommisjonen om å finne løsninger som gjør at systemet kan settes ut i praksis.

Les mer

Stikkord:
juli 1, 2010

EU vil spionere på «ekstreme»

Å være «radikal» er ikke det samme som å være terrorist, advarer et britisk medlem av EU-parlamentet.

EU’s regeringssjefer vil innsamle opplysninger om politiske aktivister, som – ifølge EU – er ekstreme venstre-ekstremister, islamister eller en del av den såkalte antiglobaliseringsbevegelsen, melder danske Arbejderen.

EU har sendt ut et spørreskjema på 70 spørsmål (om blant annet ideologi, nettverk, bakgrund og andre personlige opplysninger) til nasjonale politimyndigheter.

Opplysningene skal gøre det mulig å sammenligne etterretninger over hele EU. På sikt kan opplysningene samles i én felles EU-database.

Les mer

Stikkord:
juni 30, 2010

Bred allianse ber EU stoppe direktivet

Mer enn 100 organisasjoner fra 23 europeiske land har sendt et brev til EU-kommissærene Malmstrøm, Reding og Kroes der de ber om at datalagringsdirektivet trekkes tilbake og erstattes av et mer målrettet regleverk.

Blant organisasjonene som signerte brevet finner vi borgerettsorganisasjoner, personvernorganisasjoner, menneske-rettighetsorganisasjoner og organisasjoner for journalister, jurister, leger, krisetelefoner og nødtelefoner og andre fagforeninger, bransjeorganisasjoner og forbrukerorganisasjoner.

Les mer

Stikkord: