Archive for ‘Politikk & Samfunn’

juni 20, 2011

Alvorlige mangler ved russiske atomkraft-verk: De som ligger nærmest Norge, skal være blant de farligste

Russiske myndigheter har avdekket alvorlige sikker-hetsmangler ved landets atomkraftverk. Det går fram av en rapport fra det russiske atombyrået Rosatom som Aftenposten har fått tilgang til.

Her pekes det blant annet på at de fleste reaktorene ikke stenges automatisk ved jordskjelv. Fare for jordskjelv er ikke engang blitt vurdert i forbindelse med plasseringen av kraftverkene.

Overingeniør Ole Reistad ved Institutt for energiteknikk (IFI) betegner rapporten som oppsiktsvekkende, ifølge TV2 Nyhetene.

– Rapporten avdekker mangler som tidligere ikke har vært omtalt offentlig og som russerne heller ikke har informert om internasjonalt, sier han.

juni 20, 2011

Osama bin Ladens dødsattest frigitt

Nå har det amerikanske justisdepartementet offentlig-gjort dødsattesten som bekrefter at Osama bin Laden er død.

I dødsattesten, som er datert 16. juni, konkluderes det med at sjansen for at det ikke var Osama bin Laden som ble drept, er lik «én til 11,8 kvadrillioner».

Bin Laden ble skutt og drept av amerikanske spesial-styrker i Abbottabad, Pakistan, 1. mai i år. Etter mye frem og tilbake besluttet amerikanske myndigheter å ikke publisere bildene av liket til den fryktede terrorlederen.

Ifølge flere amerikanske medier var grunnen at liket av bin Laden var så ille tilredt at bildene er for grusomme for offentligheten.

Les mer 

april 25, 2011

Hjalp ikke å trykke 600 milliarder dollar

USA forsøkte å sette fart på økonomien ved å starte seddelpressen. Det ser ikke ut til å ha gitt de resultat-ene de håpte på.

Økonomien i USA har gått i sneglefart siden finanskrisen slo til høsten 2008, skrier Aftenposten.

I oktober 2010 bestemte den amerikanske sentralbanken Federal Reserve seg for å tilføre 600 milliarder dollar (3000 milliarder kroner) til økonomien frem til sommeren 2011.

Pengetrykkingen skjer ved at sentralbanken kjøper opp statsobligasjoner og andre statspapirer i finansmarke-dene.

Les mer 

april 22, 2011

Kennedy ba om innsyn i hemmelige UFO-dokumenter like før attentatet

– Det er grunnen til at CIA «avfeide ham», sier UFO-forsker om de nylig frigjorte dokumentene.

Den tidligere presidenten John F. Kennedy krevde innsyn i CIAs konfidensielle UFO-dokumenter bare noen dager før han ble drept.

Det kommer frem i et brev som Kennedy sendte til CIA-sjefen ti dager før attentatet i Dallas, skriver Nettavisen.

Det hemmeligstemplede Kennedy-notatet er ett av to brev som den tidligere presidenten sendte til henholdsvis CIA og NASA 12. november, 1963. Nå er dokumentene frigjort.

Se også: Gaddafi forklarer hvorfor JFK ble drept 

Det er forfatter og historielærer William Lester som fikk tilgang på dokumentene etter å ha bedt om innsyn i henhold til den amerikanske offentlighetsloven.

Lester ba om innsyn i forbindelse med forarbeidet til boken «A Celebration of Freedom: JFK and the New Frontier».

Kennedys interesse for UFO-er vil trolig skape nye konspirasjonsteorier rundt dødsfallet til den populære presidenten.

Les mer 

april 19, 2011

Britene samarbeidet med oljeselskap i all hemmelighet: Diskuterte oljen i Irak året før Storbritannia gikk med i krigen

Planer om å utnytte Iraks oljereserver ble diskutert av statsråder og verdens største oljeselskap året før Stor-britannia gikk med i Irak-krigen, viser dokumenter fra den daværende britiske regjeringen.

Det er den britiske avisen The Independent som avslører dokumentene som setter nye spørsmålstegn ved det briti-ske engasjementet i krigen.

Detaljene fra en rekke møter mellom statsråder og repre-sentanter fra oljeselskaper strider med de offentlige uttal-elsene på den tiden, da både vestlige myndigheter og olje-selskap avviste egeninteresse i krigen, skriver avisen.

Les mer 

april 19, 2011

Fidel Castro går av som partileder

Fidel Castro skal formelt ha gått av som leder av det cubanske kommunistpartiet, ifølge en artikkel publisert tirsdag.

Et innlegg publisert på Cubadebate kan tolkes som et signal på at Fidel Castro har trukket seg som leder for kommunistpartiet. Partiet var i helgen samlet til en sjelden partikongress i hovedstaden Havana, skriver Aftenbladet.

Castro overlot presidentmakten til sin fem år yngre bror Raúl i 2006 på grunn av dårlig helse. Revolusjonslederen ble alvorlig syk og gjennomgikk en større mageoperasjon.

Likevel har han holdt på stillingen som førstesekretær i kommunistpartiet, som er det eneste politiske partiet som er lovlig på Cuba.

Castro har holdt en lav profil etter at han ble syk, men har den siste tiden opptrådt i offentligheten stadig oftere.

april 19, 2011

NATO bruker hvitt fosfor i Afghanistan

Etter måneder med behandling og 15 operasjoner fikk åtte år gamle Razia forlate sykehuset i Bagram, Afghanistan i 2009. Razia ble truffet av hvitt fosfor i forbindelse med kamper mellom Taliban-milits og amerikanske og franske styrker.

NATO bruker hvitt fosfor i Afghanistan, viser rapporter som den danske avisen Information har fått tak i.

Granater med hvitt fosfor brukes først og fremst til å opplyse et krigsområde om natten eller til å røyklegge slagmarken. Men det er flere etterretningsrapporter som tyder på at hvitt fosfor er blitt brukt som angrepsvåpen mot Taliban i Afghanistan, skriver Aftenposten.

Ifølge FNs våpenkonvensjon er granater med hvitt fos-for ulovlig når de brukes i tettbygde områder eller hvis det er risiko for å ramme sivile. 

ISAF har bekreftet overfor Information at de har brukt hvitt fosfor som angrepsvåpen, men avviser at det er blitt brukt ulovlig.

april 19, 2011

Beslutningen om å sende norske kampfly til Libya ble tatt uten et eneste formelt møte: Avgjørelsen ble tatt via mobiltelefon

Beslutningen om å sende norske kampfly til Libya ble tatt uten et eneste formelt møte verken i regjeringen eller i Stortinget. Avgjørelsen ble tatt via mobiltelefon. Nå reagerer flere politikere.

Beslutningen om at Norge skulle delta med kampfly i Libya ble tatt den 19. mars etter en lang serie med telefon-samtaler på tomannshånd fredag og lørdag morgen, ifølge Aftenposten.

Det første formelle møtet om saken fant sted 21. mars, altså to dager senere, mens utenrikskomiteen på Stor-tiget ikke ble innkalt før 22. mars.

Nå stiller flere sentrale politikere spørsmål ved den polit-iske beslutningsprosessen.

Les mer

april 19, 2011

EU utilfreds med datalagringsdirektivet: Nå vil Europaunionen ha innstramminger for å sikre bedre personvern

EU-landene har en vidt forskjellig oppfatning av hva slags kriminialitet datalagring skal forhindre, og hvem som skal få tilgang på data, viser ny EU-rapport.

Evalueringen kommer bare to uker etter at Norge bestem-te seg for å innføre det omstridte direktivet.

Direktivet tillater lagring av alle innbyggeres trafikkdata på mobil og internett i mellom seks måneder og to år, og er ment for å hindre alvorlig, organisert kriminalitet som terr-or og barneporno.

Direktivet er imidlertid kritisert for å være en uholdbar inn-gripen i folks privatliv. Og nå mener altså EU selv at direk-tivet ikke er godt nok.

Les mer

april 18, 2011

Trafikkovervåkning: Nærmere 40 prosent frykter at opplysninger om dem kommer på avveie

I en ny rapport forskere ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) har laget for Statens Vegvesen, har 920 bilister svart på spørsmål om sin oppfatning av overvåkningen i trafikken.

Over halvparten av de spurte synes det er helt eller delvis greit med overvåkning i trafikken, for eksempel ved at passeringer i bomringen blir lagret.

Undersøkelsen avdekker samtidig svært delte meninger om at samfunnet lagrer data om hvor og hvordan vi ferdes i trafikken, skriver forskning.no.

Selv om de fleste stoler på at lovverket sikrer at personvernet blir ivaretatt, har en stor andel av de spurte ikke denne tilliten til myndighetene.

– Svarene viser også en betydelig skepsis til dette, i og med at 37 prosent sier seg helt eller delvis enig i påstan-den: «Jeg er redd at registrerte opplysninger kan bli brukt til andre formål enn de er samlet inn for», skriver forskerne i rapporten.

Les mer

april 18, 2011

Rystende forhold avdekket hos britisk legemiddelfirma: Kaniner gikk 30 timer uten mat og vann før grusomme tester

En «undercover» rapport fra BUAV (The British Union for Abolition of Vivisection) i Storbritannia avdekker grusomme leveforhold for kaninene til legemiddelfir-maet Wickham labratories.

Rapporten viser at kaninene verken fikk mat eller vann 30 timer før de ble utsatt for medisinske tester, melder TV 2 Nyhetene.

BUAV beskriver kaninenes leveforhold som et rent helvete, og karakteriserer testene som ekstremt gru-somme.

Labratoriets over 100 kaniner ble brukt for å teste bivir-kninger av blant annet antibiotika og saltvann.

Les mer 

mars 20, 2011

Et kontantløst Nord-Norge: Nå forsvinner kassafunksjonen i de lokale bankene

Nord-Norge skal bli et pengeløst samfunn. I løpet av våren legges kassafunksjonen ned i de fleste bankene. Mange steder er minibanken allerede borte.

Det du ikke kan bruke kort for å betale kan flere steder bli problematisk å få betalt. Mindre steder har opplevd at minibankene er lagt ned. Nå forsvinner også kassafunk-sjonen i den lokale banken, melder Nordlys.

Sparebanken Nord-Norge har lagt ned kassafunksjonen i Nord-Troms, er i ferd med å legge den ned i Midt-Troms og i Finnmark. I løpet av sommeren forsvinner dette manuelle tilbudet ved alle bankens filialer. Ved hovedkontoret i Tromsø legges kassafunksjonen helt ned 20. mai.

Kundene kan deretter ikke gå inn i banken for å ta ut eller sette inn penger – de vil henvises til betalingsautomater.

Les mer

mars 20, 2011

Helomvending av araberlandene: – Det vi ønsker er å beskytte sivile, ikke å utsette dem for flere bombeangrep

Den arabiske liga ba for flere uker siden om en flyforb-udssone over Libya, men kritiserer nå det USA-ledede angrepet på landet.

I det som anses som et alvorlig diplomatisk tilbakeslag i kampen mot Gaddafis jerngrep på sin egen befolkning, gikk lederen for Den arabiske liga, Amr Moussa, søndag ut og kritiserte angrepene som begynte mindre enn et døgn tidligere.

Les også: Russland ber allierte styrker stanse angrep

Den arabiske liga var blant de første som tok til orde for en flyforbudssone over Libya, noe som ble vedtatt av FNs sikkerhetsråd på torsdag. At en flyforbudssone innebar å bombe Gadafis flybaser og andre militære mål, var en kjensgjerning som mange ledere uttalte åpent i tiden før vedtaket, skriver Aftenposten. Derfor var det mange som ble overrasket da Moussa søndag så ut til å snu 180 grader i spørsmålet om et angrep på Gadafis styrker.

– Det som skjer i Libya er noe annet enn målet om å innføre en flyforbudssone. Det vi ønsker er å beskytte sivile, ikke å utsette dem for flere bombeangrep, sa Moussa, ifølge Reuters.

Dermed slår han beina under det som var noe av det viktigste og mest historiske ved torsdagens FN-resolusjon – nemlig at vedtaket var et samarbeid mellom araber-landene og vestlige land, ikke et rent vestlig angrep på nok et arabisk land.

mars 20, 2011

«Odyssé morgengry»: Amerikanerne skal bombe Libya klart for Norge & co.

USA vil knuse Libyas forsvar. Så kan angrepspartnerne ta over operasjonen, sier viseadmiral William Gortney.

USA har tatt en svært aktiv rolle i de innledende angrep-ene mot Libya. Flere analytikere har påpekt at dette står i kontrast til måten saken er blitt behandlet på offentlig, der Frankrike, Storbritannia og araberland har gått i bresj-en for operasjonen, skriver Dagbladet.

Det er på det rene at amerikanske krigsskip har spilt nøk-kelrollen i angrepene i går og natt til i dag. Dette bekreft-es også delvis av Pentagon.

Den amerikanske hærens strategi er å danke ut det lib-yske forsvaret, for så å la de andre landene få kontroll over operasjonen.

Les også: Halve verden kritiserer Libya-angrep

– Vårt oppdrag akkuratt nå er å forme slagmarken slik at våre partnere kan ta kontrollen, sier viseadmiral William Gortney ifølge Wall Street Journal.

Les mer

mars 20, 2011

Støre: – Norge er ikke i krig

Norske styrker vil gå inn i en krevende virkelighet i Libya, hvor det pågår krigshandlinger på bakken, sier Jonas Gahr Støre. Men Norge er ikke i krig, mener uten-riksministeren.

– Norge ønsker å være i front for å gjennomføre resolu-sjonen fra FNs sikkerhetsråd politisk, humanitært og også militært. Målet er å bidra til beskyttelse av sivile, sa Støre til NRK lørdag kveld.

Utenriksministeren sier norske soldater etter planen ikke skal gå inn i operasjoner på bakken. Han understreker at en bred koalisjon av land er sammen om operasjonen, og mener norske styrker står overfor en krevende jobb.

– Norge er ikke krig. De vil gå inn i en virkelighet som er veldig krevende i Libya, hvor det pågår krigshandlinger på bakken mellom libyere. Det er ikke enkelt. Det er mange spørsmål som reiser seg. Krevende valg ligger foran oss, men alternativet om ikke å gjøre noe er enda dårligere. Derfor ønsker Norge å være med å ta sin del av ansvaret, sier Støre.

Les mer

mars 19, 2011

Internt press i Sikkerhetsrådet: Flere av de mektigste landene i Sikkerhetsrådet avsto fra å stemme over FN-resolusjonen

Flere av de mektigste landene i Sikkerhetsrådet avsto fra å stemme, da resolusjonen som gir FN rett til å bruke våpenmakt mot Libya for å beskytte sivile, ble vedtatt denne uken. – Det har nok vært spilt tøft i prosessen, tror NUPI-forsker.

Kina, Russland, Brasil, India og Tyskland avsto fra å ste-mme da den nye resolusjonen ble vedtatt natt til fredag denne uken. Alle de andre medlemslandene stemte ja, skriver forskning.no.

På spørsmål fra NRK om hvorfor enkelte land, inkludert Tyskland, ikke stemte ja til resolusjonen, svarte utenriks-minister Jonas Gahr Støre i går at land kan ha historiske grunner til å stemme som det gjør. Utenriksministeren sa dessuten at landene som ikke stemte, var fullt innefor-stått med at det å ikke nedlegge veto, ville bety at for-slaget gikk gjennom.

NUPI-forsker, John Karlsrud, mener Tysklands begrunnelse for å ikke stemme er ganske klar: De er bekymret for kon-sekvensene, når verdenssamfunnet nå har gitt klarsignal til å bruke alle mulige militære virkemidler for å beskytte sivile i Libya.

– De er nok redd for konsekvensene om det blir en ’vestlig’ intervensjon – det kan fort slå tilbake på vest-en, styrke Gaddafis posisjon og svekke prinsippet om å beskytte sivile over lengre sikt, sier han.

– Tyskland har latt være å stemme fordi de mener det er en stor risiko å gå inn, så det å la være å stemme, er ikke noe samtykke eller bifall. Hadde de vært enige, hadde de stemt ja, sier Karlsrud.

Han legger til at det skaper splid både i NATO og i EU, at Tyskland ikke stemte for.

Les mer

mars 19, 2011

USA: Vil forby mentolsigaretter

En rådgivende komité har nå foreslått for US Food and Drug Adminstration (FDA) å forby mentolsigaretter.

Ekspertutvalget leverte sin ra-pport fredag, skriver E24.no.

Rapporten konkluderer med at publikum vil få helsemessig gevinst ved at mentolsigar-etter fjernes fra markedet. FDA kan forby sigarettene om de er enig i at mentolsigaretter er farligere enn vanlige sigaretter.

Forslaget kommer etter et års forskning på mentolsig-aretter. Sigaretter med andre smaker er allerede forbudt i USA.

Komiteen slår fast at med at mentolsigaretter er mer avhengighetsskapende for unge røykere, og at de i tillegg gjør det vanskeligere å slutte.

Les mer

mars 18, 2011

FN griper inn i Libya med «alle midler»: Britiske og franske kampfly kan være på vingene i løpet av kort tid

I New York vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjonen som gir grønt lys for verdenssamfunnet til å gripe inn i situasjonen i Libya. Reolusjonen ble vedtatt av sikker-hetsrådet klokken 23.30 norsk tid torsdag.

Ti av de femten medlemslandene i Sikkerhetsrådet stemte for resolusjonen. De fem siste var avholdende, skriver VG Nett.

Resulosjonen gir verdenssamfunnet anledning til å bru-ke «alle nødvendige midler» for å «beskytte sivile og sivilt befolkede områder som trues av angrep».

FN-resulosjonen slår fast at det ikke er aktuelt med noen «okkupasjonsstyrke» i Libya.

– Dette bør være en sterk beskjed til Muammar Gaddafi og hans regime at volden må stoppe, drepingen må stoppe og at Libyas sivilbefolkning må bli beskyttet og ha mulig-heten til å ytre seg fritt, sier USAs FN-ambassadør Susan Rice.

Les mer

mars 17, 2011

EUs hemmelige overvåkningsplan avslørt

Datalagringsdirektivet er bare begynnelsen på en langt mer omfattende overvåking, skal vi tro hemmelig EU-materiale som nå har kommet frem i lyset.

Det er ikke WikiLeaks, men Det tyske Piratpartiet som nå har lagt ut to sett med hemmelige dokumenter fra EUs så-kalte INDECT-prosjekt, melder Folkets Info.

INDECT er et samarbeidsprosjekt mellom myndighetene i samtlige EU-land og bedrifter i mange europeiske land.

Prosjektet tar ifølge Folkets Info sikte på å utvikle et et sentralt overvåkingssystem for hele EU, der alle data blir koordinert og sammenlignet på tvers av landegren-ser og politimyndigheter.

Dokumentene har så langt vært unndratt offentligheten. Dette betyr at EU-borgerne først nå får et innblikk i hvilke metoder myndighetene planlegger å bruke for å overvåke dem.

Les mer

mars 17, 2011

Strengere krav for pelsdyrbransjen

Landbruksdepartementet la torsdag frem nye forskrif-ter for pelsdyrnæringen. Forskriftene innebærer streng-ere krav om stell og tilsyn av norske pelsdyr, som også skal få større plass å boltre seg på.

Den nye forskriften innfører blant annet et krav om at pel-sdyroppdrettere skal ha skriftlige rutiner og føre journal over alt som skjer i pelsdyrgården. Pelsdyrene skal få mer plass i burene, og reglene for fôring og tilgang på friskt vann blir strengere, skriver VG Nett.

– Det er mange endringer sammenlignet med dagens fors-krift, og de vil koste næringen mye både i form av investe-ringer og innsats. Dette er en nødvendig utvikling dersom vi skal kunne ha en pelsdyrnæring i Norge, og det mener jeg vi skal, sier landbruks- og matminister Lars Peder Bre-kk til VG.

Les mer