Archive for ‘Våpenindustrien’

juni 21, 2011

EHEC-bakterien – nytt biologisk våpen?

EHEC-bakterien, som har herjet Nord-Tyskland de siste ukene, er en farlig variant av E. coli, og har tatt livet av nærmere 40 personer i Tyskland. Nå spekuleres det i om bakterien kan være et nytt biologisk våpen.

3.300 mennesker i til sammen 116 land er blitt syke som følge av utbruddet, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det tyske utbruddet ble sporet tilbake til en bønnespire-plantasje i delstaten Niedersachsen.

Forskere mener imidlertid det kan være vanskelig å fastslå hvorvidt bønnespirene faktisk er kilden, fordi det er flere uker siden de potensielt bakterieinfiserte grønnsakene ble høstet.

Nå spekuleres det i om den farlige E. coli-bakterien som sprer seg i Europa kan være en ny type biovåpen.

juni 21, 2011

Britiske forskere testet ut E. coli-bakterier som mulige biologisk våpen

Britisk forskere testet i perioden 1965 til 1967 ut E.coli bakterier som mulige biologiske våpen.

Detaljert beskrivelse av eksperimentene står å lese i en rapport fra det britiske forsvarsdepartementet som ble gjort tilgjengelig i nasjonalarkivet i London i 2006.

Rapporten diskuterer «produksjon av mikroorganismer til bruk i våpensystemer» og antyder at «den glimrende kvali-teten og reproduksjonen» til E.coli indikerer at «svært til-fredsstillende» resultater kunne oppnås.

Det skal ifølge Aftenposten ikke være nevnt noe om smitte på mennesker i løpet av testingen.

Enkelte former for E.coli som 0157 kan være dødelig. Det var typen 103 det britiske forsvarsdepartementet brukte i sine eksperimenter.

Les mer

juni 19, 2011

Cyberkrigen: Slik kriger Norge på nett

Krig i det femte elementet: Det norske cyberforsvaret har endret taktikk, og kriger nå som enhver annen forsvarsgren: Lokk fienden ut i åpent lende før du løsner skudd.

Forsvarets cybersoldater stopper fienden med en tak-tikk som sjokkerer it-sikkerhetsmiljøer.

JØRSTADMOEN: «Forsvaret» er samlebetegnelsen for Nor-ges fem såkalte forsvarsgrener.

Men bare fire av dem er offisielle: Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet.

Den femte – en unik avdeling som vokser raskt i en tid med stramme forsvarsbudsjetter – mangler foreløpig både formell status og ikke minst et catchy navn.

Vi er fristet til å kalle den «cyberhæren», men får inntil videre nøye oss med det vi har: Forsvarets Informasjons-infrastruktur (INI).

Les mer

august 28, 2010

Vil teste ubåter for Israel i Norskerenna

Det tyske verftet som tester ubåter i Norge har levert søknad om å teste to ubåter for Israel i Kristiansand. UD behandler saken etter regelverket for våpeneks-port.

Det tyske konsernet ThyssenKrupp og deres ubåtverft HDW bygger for tiden to ubåter for den israelske marinen. Nå ønsker selskapet å teste disse ubåtene i Norskerenna, med utgangspunkt i den gamle marinebasen i Marvika, som selskapet leier av Kristiansand havn. Testingen er viktig for sertifisering og godkjenning av ubåtene, skriver Atenposten.

Leieavtalen overdras i disse dager til Kristiansand Nærin-gsselskap (Knas).

NRK Brennpunkt avslørte i juni at Israel bruker ubåtene sine i den omstridte sjøblokaden av Gaza. Det gjelder de tre ubåtene som Israel har i dag, og som ble testet med utgangspunkt i Kristiansand for ti år siden. Men nå skal altså to nye ubåter være på vei, og Utenriksdepartemen-tet må ta stilling til om det er i tråd med norsk politikk.

Les mer

august 26, 2010

Det nye Phoenix-programmet

august 24, 2010

Været som masseødeleggelsesvåpen


august 22, 2010

Iran viser militær styrke med ny drone

Bare én dag etter at landet startet opp sin første atom-reaktor viste Irans president Mahmoud Ahmadinejad stolt frem landets første drone, det vil si et ubemannet bombefly, som er produsert i Iran.

Bombeflyet ble presentert på en seremoni og vist på nasjonal TV, skriver Aftenposten.

Dronen er fire meter lang og er i stand til å utføre bombe-tokt i høy hastighet over lange distanser, ifølge landets president. Den har fått navnet Karrar, som betyr angriper.

– Dronen har, i tillegg til å være en dødens ambassadør til våre fiender, et hovedbudskap om fred og vennskap, sa Ahmadinejad, ifølge nyhetsbyrået AP og tv-kanalen Al Jazeera.

Les mer

august 22, 2010

Tjener fett på «krigen mot terror»: Norsk våpeneksport tredoblet de siste fem årene

Den norske våpeneksporten er tredoblet de siste fem årene, og den halvstatlige våpenprodusenten Nammo satser nå på nye oppkjøp i USA.

Krigen i Afghanistan og Irak har vært meget god butikk for våpenindustrien, også i Norge, viser salgstallene.

Nammo og Kongsberg Gruppen har de siste seks årene økt sin samlede omsetning fra 7,3 milliarder kroner til 17,2 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Våpeneksporten er tredoblet i samme tidsrom og de to halvstatlige bedriftene har siden 2004 eksportert våpen og ammunisjon for 12,5 milliarder kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Les mer

august 18, 2010

Kinesisk opprustning bekymrer USA

Kina ruster opp militært på bred front, ifølge en rapport fra det amerikanske forsvarsdepartementet.

Verdens største hær, den 2,2 millioner mann sterke Folkets frigjøringshær, har fått nytt artilleri og nye strids-vogner, ifølge rapporten. Også sjøforsvaret er forsterket, blant annet med et hangarskip innkjøpt fra Ukraina for noen år siden, skriver VG Nett.

Kina har ifølge Pentagon-rapporten også utviklet rom-programmet sitt og sender opp spionsatellitter.

Videre ser det ut til at de mange cyberangrepene med datavirus i 2009 ble utført i Kina, «i den hensikt å få tilgang til både kommersielle og militære hemmeligheter», heter det videre i rapporten.

USA er positiv til militært samarbeid med Kina, men klager over mangel på innsyn og mener det kan føre til «misforståelser og feilbedømminger».

august 7, 2010

Russland mener USA bryter våpenavtaler

Russland anklagde USA lørdag for å bryte sine for-pliktelser overfor ikke-spredning av masseødeleggels-esvåpen og andre våpenavtaler.

Beskyldningen er et tegn på at forholdet mellom de to gamle erkefiendene, er i ferd med å bli anstrengt, melder MSN Nyheter.

En våpenavtale mellom Russland og USA fikk et tilbakeslag denne uken da Senatets utenrikskomité utsatte en ratifi-seringsavstemning til midten av september.

Det russiske utenriksdepartementet skriver på sine nettsider at USA har brutt flere våpenrelaterte avtaler, inkludert Strategic Arms Reduction Treaty (START I) og en annen avtale om kontroversielle våpen.

Blant annet mener de russiske myndighetene at USA har mislyktes på flere plan.

– Under START I-perioden klarte aldri USA å svare på Russlands bekymring over hvordan avtalen ble overholdt, skriver departementet.

august 1, 2010

I dag trer klasevåpenforbudet i kraft

Men stormakter som USA, Ru-ssland og Kina har ikke signe-rt avtalen.

For 20 måneder siden ble for-budet mot klasevåpen signert i Oslo rådhus. Søndag 1. august trer konvensjonen i kraft. Så langt har 108 land underskrev-et avtalen. 38 land, blant disse Norge, har ratifisert avtalen, det vil si at de har stadfestet den.

Både Røde Kors og den norske regjeringen fremhever 1. august 2010 som en merkedag i internasjonalt hum-anitært arbeid. For den rødgrønne regjeringen er det dessuten snakk om en utenrikspolitisk triumf, skriver Aftenposten.

Hensikten med avtalen er å forby all produksjon, lagring, eksport og bruk av klaseammunisjon.

– At Konvensjonen om klaseammunisjon nå endelig trer i kraft er en milepæl, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Til tross for at konvensjonen søndag trer i kraft, er det fortsatt mange land som ikke har signert den. Blant dem finner man stormakter som USA, Russland og Kina.

Les mer