Archive for ‘Vitenskap & Teknologi’

juni 22, 2011

Kloakkprøver gir ny kunnskap om Oslo-borgernes narkotikabruk

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har funnet en ny måte å dokumenterer Osloborgernes narkotikabruk.

Forskningsprosjektet har vakt oppsikt internasjonalt også utenfor forskerkretser, skriver Dagbladet.

Ved å ta prøver av kloakken i Oslo, kan forskerne nå gi den kanskje mest detaljerte oversikten over narkotika-bruk i Oslo noensinne.

Prøvene viser blant annet:

• Ti ganger normal ecstasy-bruk i russetida (1.-16. mai).

• Kokain-topper rundt nyttårsaften, 17. mai og i felles-ferien.

• Høy bruk av metamfetamin i forhold til andre europeiske storbyer.

Forskningsmetodene får ros av ledende rusforskere, og politiet og Kripos har allerede vært i kontakt med forsk-erne for å se på funnene.

Les mer

Stikkord:
juni 20, 2011

Thor Heyerdahls teorier om Polynesia og Påskeøya kan vise seg å være korrekte

Nyere gentester viser enda flere spor etter amerikanske indianere på Påskeøya. Dette kan være bevis for at Heyer-dahls teorier var sanne.

Thor Heyerdahl klamret seg fast til sin balsatreflåte, Kon-Tiki, i omtrent 7000 kilometer for å bevise at Polynesia ku-nne ha blitt kolonisert av sør-amerikanske indianere og ikke via Asia, som allmenheten lenge trodde.

Til tross for den 101 dagers lange turen, blant hai og van-skelige værforhold, klarte ikke nordmannen å overbevise det vitenskaplige samfunnet, skriver NRK.

Nå, hele 64 år etter ekspedisjonen, har nyere forskning vist at Heyerdahl hadde delvis rett i sine antagelser.

Les mer 

mars 18, 2011

EU vil forby patent på stamceller: Mener det er ulovlig, fordi det i praksis betyr å ta patent på livet

Yves Bot, en av EUs generalad-vokater, kom nylig med forslag til uttalelse i en pågående sak mellom Greenpeace og forsker-en Oliver Brüstle ved Bonn uni-versitet i Tyskland.

Brüstle søkte i 1997 patent på en medisinsk metode som benytter seg av embryonale stamceller fra mennesker. Green-peace mente en slik patentering ville være uetisk, fordi det i praksis vil bety at Brüstle tar patent på en del av det menneskelige liv, skriver forskning.no.

Organisasjonen klaget derfor saken inn for tyske dom-stoler, som igjen ba om en uttalelse fra EU-domstolen.

Bots forslag konkluderer nå svært restriktivt, og åpner kun for patentering av slike metoder i svært spesielle tilfeller, der bruken av stamcellene ikke på noen måte endrer eller tilintetgjør embryoet. Grunntanken er at det ikke skal være mulig å ta patent – altså tjene penger – på medisinske metoder som ødelegger noe som kunne blitt liv.

– Dette er verst mulig utfall, sier Brüstle til Nature.

– Om vi ikke får lov til å beskytte våre oppfinnelser, komm-er vi til å tape i den internasjonale konkurransen om å lage nye behandlingsmetoder, mener han.

Les mer

mars 17, 2011

H. Gernsbacks radiostyrte politiautomat

mars 17, 2011

– Teoriene om det moderne menneskets geografiske opprinnelse må revurderes

Øst-Afrika har lenge vært an-sett som den moderne menne-skehetens krybbe, men ifølge en ny forskningsrapport start-et alt lenger sør.

Genanalyser av moderne jeger/samler-stammer peker mot at det moderne menneskets krybbe ikke lå i Etiopia, men heller i Namibia/Sør-Afrika, melder NRK.

Rapporten, som er publisert i Proceedings of the National Academy of Science, er ifølge BBC den mest omfattende i sitt slag. Den er basert på spyttprøver fra Afrikanske sta-mmer som tidligere ikke er studert i særlig grad.

Les mer

mars 17, 2011

Rikets tilstand – Kappløpet om hjernen

Kappløpet om hjernen: Hvordan overlege Carl Wilhelm Sem-Jacobsen ved Gaustad sykehus i 1960-årene inn-ledet et skjult samarbeid med CIA og det amerikanske forsvaret.

Målet var å finne ut om det gikk an å operere inn elektro-der som kunne styre den menneskelige hjerne. Påståtte forsøk ble gjort med norske psykiatriske pasienter.

Enkelte påstander i TV-programmet ble referet til i NOU 2003: 33 Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker (kapittel 6 om bruk av elektroder). Kommisjonen bak utredningen fant at Sem-Jacobsens kirurgiske inngrep med elektroder var etisk forsvarlig og ikke gjort i forskningsøyemed.

mars 16, 2011

Roboten Kaspar hjelper autistbarn

Roboten Kaspar hjelper barn med autisme med å få en enklere hverdag, ved å lære dem ulike sinnsbevegelser. Barna lærer også å bli komfortable med fysisk kontakt.

Autister har vanskeligheter med å oppfatte og tolke ansik-tsutrykk, noe som gjør at de ofte har utfordringer med å forstå andre, skriver Forskning.no.

Forskere fra University of Hertfordshire i Storbritannia har utviklet en robot som skal hjelpe barn med autisme, slik at de tidligere kan starte den sosiale utviklingen.

Les mer

mars 16, 2011

Det tapte Atlantis trolig funnet

Det tapte Atlantis, som trolig ble utslettet av en tsunami for flere tusen år siden, kan endelig være funnet.

Atlantis ble første gang beskrevet i Platons dialoger, og hovedstaden var ifølge filosofen en by som hadde mektige sirkulære kanaler med et palass i sentrum.

Legenden forteller at det rike og siviliserte samfunnet forsvant i sjøen i løpet av en eneste dag rundt 9000 år før Kristus.

Siden har historien om det velutviklede samfunnet levd sitt eget liv, men ingen har visst hvor byen ligger begravd, selv om det gjennom årene har kommet flere forslag. Noen tror Atlantis aldri har eksistert andre steder enn i Platons dialoger.

Men nå mener et internasjonalt forskningsteam at de en gang for alle kan peke på stedet hvor Atlantis ligger, melder NRK.

Les mer

mars 8, 2011

Ny vitenskap: Sensorer i kroppen blir en del av fremtidens internett

Nå kommer sensorer som overvåker miljøet, måler blodsukkeret under huden og sjekker om senile faller. Sensorene skal kobles til fremtidens internett.

Det moderne mennesket omgir seg med en mengde sensorer. Dagens sensorer er svært enkle og er laget for helt spesielle anvendelser, slik som måling av temperatur, balanse, røykutvikling og trykket i bildekk. Felles for alle sensorene er at de er i et lukket system.

Nå utvikler forskere ved Institutt for informatikk fremtidens sensorer. Størrelsen blir mindre. De blir mer robuste enn dagens sensorer, skal kommunisere trådløst og attpåtil bruke minimalt med energi. Men det aller viktigste: Forskerne skal koble alle sensorene til fremtidens internett, skriver forskningsmagasinet Apollon.

Les mer

mars 7, 2011

NASA-forsker hevder at han har funnet bevis for at det finnes romvesener

Astrobiolog Richard B. Hoover i NASA hevder han har funnet bevis for at romvesener finnes.

Det er den pribelønte astrobiologen Dr. Richard B. Hoover hos NASAs «Marshall Space Flight Center» som har gjort de sjokkerende oppdagelsene av det han hevder er bevis på at romvesener finnes, skriver VG Nett.

I en rapport publisert i The Journal of Cosmology doku-menterer Hoover at han har funnet fossiler av bakterier i meteoritter. Bakteriene er identiske med bakterier som finnes på jorden, og kalles cyanobakterier, eller blågrønn-bakterier, og finnes over hele kloden i jord, luft og vann.

Kjemiske analyser viser, ifølge Hoover, ingen bevis på at fossilene er av organismer som kan ha infiltrert meteoritten CI1 etter den traff jorden. Dermed må de komme fra verdensrommet.

– Jeg tolker funnene som at livet er bredere fordelt enn strengt begrenset til planeten jorden, sier Hoover i et intervju med FoxNews.com.

Les mer

oktober 10, 2010

Technolife-prosjektet: Transhumanisme, biometri og global overvåkning

oktober 10, 2010

Professor i fysikk: – Global oppvarming – tidenes største svindel

Professor i fysikk langer ut i åpent brev – nå har han fått nok av «svindelen».

Harold «Hal» Lewis har vært medlem av American Physical Society (APS) i 67 år, men i et åpent brev forlater profess-oren organisasjonen for ameri-kanske fysikere på grunn av «svindelen om global oppvar-ming» som har «korrumpert organisasjonen», melder Dagbladet.

– Global oppvarming er den største og mest suksessrike pseudovitenskapelige svindelen jeg har sett i mitt lange liv som fysiker, heter det i et åpent brev fra den pensjon-erte professoren til lederen for APS.

Les mer

oktober 8, 2010

Ny studie: Når solen lyser svakere, blir det varmere på jorden!

Solen kan påvirke klimaet anner-ledes enn hittil antatt, antyder ny studie.

Resultatene strider tilsynelatende mot sunn fornuft. Når solen lyser svakere, blir det varmere på jord-en! Motsetningen kan forklares med hvilken type solstråler det er snakk om.

Det viser seg at selv om strålingen totalt går litt ned, så blir det litt mer av slike stråler som vi kan se, nemlig det synlige lyset. Dette er overraskende, skriver forskning.no.

Dette lyset varmer opp de nederste luftlagene, og gjør altså jorden litt varmere. Men det er også en annen og viktigere mekanisme med i bildet.

Når solen lyser svakere, så avtar også den ultrafiolette strålingen mye mer enn antatt tidligere. Mindre UV-stråling fører til at det dannes mer ozon i de høyere lagene av atmosfæren og mindre i lavere lag.

Dette kan forandre hvor energien fra UV-strålingen blir dumpet som varme i atmsofæren.

Les mer

oktober 7, 2010

Bygger gigantisk flygende tallerken: Skal kunne løfte opp til 150 tonn

Et australsk selskap er i ferd med å utvikle en gigantisk flygende tallerken som skal kunne transportere bygni-nger over lange avstander.

Luftskipet har fått navnet «SkyLifter», og vil kunne løfte 150 tonn – mer enn sju ganger vekten helikoptre er i stand til å bære, melder ABC Nyheter.

Oppfinnerne Jeremy Fitton og Charles Luffman håper å drive skipet med biobrensel og solcellepaneler.

De ser for seg at en vellykket kommersiell versjon av SkyLifter vil kunne flytte nødhjelp og flyttbare sykehus til fjerntliggende katastrofeområder med begrenset inf-rastruktur.

Selskapet håper også at de en dag vil bli del av turisme-sektoren, der reisende kan fly sakte over landskapet fra et mål til det neste, slik de i dag gjør på cruiseskip.

Selskapet har foreløpig bygd «Betty», en tre meters mini-SkyLifter, og «Vikki», en 18 meter bred versjon av luft-skipet. De håper å utvikle en ubemannet prototype i løpet av to til tre år.

«Lucy», den 150 meters prototypen, er ventet å være ferdig i løpet av seks til sju år.

oktober 6, 2010

Vatikanet kritiserer nobelpris

Vatikanet er opprørt over at forskeren Robert Edwards har blitt tildelt nobelprisen i medisin for sitt arbeid med assistert befruktning.

– Jeg mener at valget av Robert Edwards er fullstendig forfeilet, sier Ignacio Carrasco de Paula, Vatikanets fremste etikkekspert og leder for Det pavelige akademiet for liv. Det melder forskning.no.

Han kritiserer samtidig IVF-behandlingen, som Edwards har utviklet. Den katolske kirke mener det er uetisk å la eggceller bli befruktet med sæd utenfor en kvinnes mage.

Edwards forskning har ført til at egg har blitt en «handelsvare», mener Carrasco de Paula, som også fordømmer praksisen med at befruktede egg blir frosset ned.

– I beste fall venter de på å bli flyttet til en mage, men mest sannsynlig blir de forlatt eller de dør, sier Carrasco de Paula.

august 30, 2010

Ny vitenskap: Skal gjenskape arter med «Jurassic Park»-teknologi

Skal gjenskape truede og utryddede arter fra hudceller.

Ny teknologi kan redde flere arter fra å bli utryddet. I dag finnes det bare åtte eksemplarer av det nordlige hvite neshornet. Nå kan stamcelleteknologi redde flere. Og i løpet av bare noen par måneder kan neshornene bevege seg inn i et villdyrreservat og muligens, bare muligens, reetablere seg på de afrikanske savannene.

Vevsprøven kommer fra prosjektet «The Frozen Zoo». Prosjektet ble startet i 1972 som en del av San Diegos zoologiske institutt for konserveringsforskning, og siden den gang har man samlet inn vevsprøver fra sjeldne og truede arter og frosset dem ned, skriver Dagbladet.

I starten visste man ikke hvordan man skulle bruke prøvene, da genteknologien var i sin spede begynnelse. Likevel håpte man at prøvene en gang skulle bidra til å redde de truede artene. Nå, etter at en gruppe hos Scripps forskningsinstitutt har fått viktige gjennombrudd, ser det ut som man kan gjennomføre de ambisiøse planene.

Les mer

august 26, 2010

«Pre-Crime»: Politiet i Washington D.C. skal avløre forbrytelser før de skjer

Politiet i Washington D.C. tar nå i bruk teknologi som skal kunne forutsi når forbrytelser blir begått, og hvem som vil begå dem, før de faktisk skjer.

Tom Cruise-filmen Minority Report forteller om et samfunn der skurkene blir fakket allerede før de begår sine straff-bare handlinger.

Enheten for såkalt «før-krim» har i fremtidsvisjonen tatt kriminalitets­forebygging til et helt nytt nivå, ved hjelp av fantastisk teknologi (og noen muterte, synske orakler).

Nå er fremtidsvisjonen iferd med å bli virkelighet.

I Washington D.C. tar man nå i bruk avanserte data-programmer som skal kunne forutse hvem som er mest tilbøyelige til å kunne begå kriminelle handlinger.

Datateknologien er utviklet av Richard Berk, professor ved University of Pennsylvania, og en eldre versjon er allerede i bruk i Baltimore and Philadelphia, og brukes blant annet til å forutse om prøveløslatte fanger begår eller utsettes for mord, melder ABC News.

Les mer

august 24, 2010

Briter utfordrer Darwins evolusjonsteori: Mener tilgang på «leverom» har gjort det mulig for artene å utvikle seg

Denne gangen er det en gruppe britiske forskere, ikke amerikanske kristne, som mener at Darwin tok feil.

I en artikkel publisert i det britiske bladet Biology Letters hevder en gruppe forskere fra universitetet i Bristol at jordens dyr har utviklet seg av helt andre årsaker enn hva Charles Darwin hevder i sin evolusjonsteori, skriver Aften-posten.

Forskerne mener at tilgang på «leverom» har gjort det mulig for artene å utvikle seg og spesialisere seg.

Darwin mente at evolusjonen skjedde som et resultat av konkurranse, der de dyrene med de beste overlevelses- og tilpasningsevnene var de dyrene som også hadde størst sjanse til å føre generasjonene videre.

Den nye rapporten, som er ført i pennen av doktorgrads-studenten Sarda Sahney og forskerkolleger ved Bristol-universitetet, baserer konklusjonen på funn fra fossiler.

Les mer

august 18, 2010

Vurderer egen forskrift for nanoteknologi: Bekymring for mulige skadevirkninger på helse og miljø

Arbeidstilsynet vurderer en egen forskrift for nano-teknologi. Bakgrunnen er bekymring for ukjente helse- og miljøeffekter av nanomaterialer, blant annet på forskeres arbeidsplasser.

– Vi har startet arbeidet med å få oversikt over lov og regelverk som kan være relevant. Vi vil også vurdere behovet for en egen forskrift for nanoteknologi, sier seniorrådgiver Astrid Lund Ramstad i Direktoratet for arbeidstilsynet til NTB.

Hun har ledet en kartlegging som viser at minst 575 arbeidstakere i Norge blir eksponert for nanomaterialer eller nanopartikler på jobb, skriver forskning.no.

Nanoteknologien, med partikler nesten på atom- og molekylnivå, gir muligheter til å skape stoffer med helt nye egenskaper. Samtidig er det bekymring for mulige skadevirkninger på helse og miljø.

Dyreforsøk viser for eksempel at en type nanorør har egenskaper som ligner asbest, som kan gi lungekreft.

Les mer

august 12, 2010

Aldous Huxleys Vidunderlige nye verden