Posts tagged ‘EU’

juni 21, 2011

EU vil forby bensin- og dieselbiler i byene

Om bare 20 år må halv-parten av bilene i EUs byer gå på et annet drivstoff enn bensin og diesel, og i 2050 er det helt over og ut for den klassiske forbrennings-motoren.

EU-kommisjonen vil halvere antall bensin- og dieselbiler innen 2030, og bli kvitt dem innen 2050, viser en ny hand-lingsplan som ble lagt frem i Brussel mandag.

Innføringen av biler som går på strøm eller hydrogen skal være et viktig ledd i EU-kommisjonens plan om drastiske kutt i CO2-utslippene i Europa, ifølge NRK.

«Ved å nå disse målene vil EU kunne oppnå et kutt på 60 prosent i drivhusgasser fra alle typer transportasjon innen 2050,» heter det på EU-kommisjonens nettsider.

Den reduserte biltrafikken vil også forhåpentligvis halvere antall dødsulykker på veiene innen 2020, heter det videre.

Les mer

Stikkord:
august 12, 2010

EU-politikere får gratis Viagra: Hvis ikke det hjelper, kan de få penisoperasjon på skattebetalernes regning

Det er den britiske tabloidavisen The Sun som bringer nyheten om de noe spesielle tingene som EU-parla-mentsmedlemmene kan få refundert.

I de offisielle retningslinjene fra EU-kommisjonen skal det ifølge avisen stå at «behandling med Viagra fra nå av blir refundert».

Ifølge ABC Nyheter kan de i tillegg til sexhjelp i tablett- eller operasjonsform også få dekket metadonbehandling, dersom de vil kvitte seg med sitt heroinproblem, da retningslinjene åpner for at stoffer som blir tatt for å trappe ned fra avhengighet, refunderes fullt ut i opptil seks måneder.

Det er det svært EU-skeptiske partiet UK Independence Party som står bak avsløringen.

Les mer

Stikkord:
juli 23, 2010

Island begynner EU-forhandlinger

Island og EU innleder tirsdag formelt forhandlingspro-sessen som kan føre fram til at Island blir medlem av EU.

– Rådet (av EUs utenriksministre) vil godkjenne forhand-lingsrammen, og dagen etter, tirsdag 27. juli, begynner forhandlingene med Belgias utenriksminister Steven Vana-ckere og Islands utenriksminister Ossur Skarphedinsson, sier en belgisk diplomat, ifølge Nationen.

Belgia har formannskapet i EU andre halvår 2010.

Møtet tirsdag blir meget seremonielt, og virkelige forhandlinger ventes først å begynne senere om de 35 tekniske kapitlene som utgjør EUs forhandlingsprosess om medlemskap.

Samtalene ventes å pågå imellom 12 og 18 måneder og kan føre til islandsk EU-medlemskap i 2012 eller 2013, forutsatt at islandske velgere til slutt sier ja til medlem-skap i en folkeavstemning.

Stikkord:
juli 22, 2010

Banker gjennom direktiv etter direktiv: Norge har fått på plass 99,6 prosent av 1734 EU-direktiver

Etter at Norge lenge var EUs somlepave, banker den rødgrønne regjering-en nå gjennom nye lover og regler fra Brussel i rekordtempo.

Samtidig som motstanden mot norsk EU-medlemskap er historisk høy, setter Norge ny rekord i å tilpasse seg nye EU-regler og gjøre som EU vil. Tall som Aftenposten har hentet inn fra EFTAs over-våkingsorgan ESA, viser at Norge har fått på plass 99,6 prosent av 1734 EU-direktiver. Kun syv direktiver er ennå ikke innført.

Regjeringen med nei-partiene SV og Sp er i ferd med å bli ett av de flinkeste landene i Europa til å tilpasse seg EU-direktiver. Hvilken plass Norge endelig får, blir først kjent når EU-kommisjonen publiserer sin rangering i september.

– Norge gjør det veldig bra. Norge gjennomfører nesten alle direktiver til rett tid, og har aldri hatt så få direktiver som ikke er innført, fremholder ESA-president Per Sande-rud overfor Aftenposten.

Les mer

Stikkord:
juli 22, 2010

– Vi går mot én europeisk orden

I Europa kobles de nasjonale forvaltningene stadig mer sammen med EUs forvaltningsapparat. Det fører til at nasjonale byråkrater oftere er lojale overfor EU-syste-met, skriver EU-forsker i ny bok.

Nasjonal og europeisk forvaltning fungerer i større grad som ett system, argumenterer Jarle Trondal i boka Emerg-ent European Executive Order, ifølge Forskning.no.

Dette ser man av at Kommisjonens bruker stadig flere nasjonale eksperter, av at det blir flere byråer med regu-lativ makt, og av at komitévirksomhet der nasjonale byrå-krater og EU-byråkrater jobber side om side blir stadig mer utbredt.

Mye litteratur har hittil behandlet det nasjonale og det europeiske forvaltningsnivået separat.

− Jeg ønsker å analysere dette systemet som en helhet, sier Trondal.

Les mer

Stikkord:
juli 1, 2010

Religiøse symboler kan bli forbudt på skoler i EU-land

Italienske myndigheter anker til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen etter at det ble innført et forbud mot krusifiks i klasserom i landet.

Saken begynte med at en kvinne mente at hennes barn hadde rett til sekulær undervisning, og derfor tok saken til retten for å forby krusifiks i klasserom i Italia, melder Dagsavisen.

Nå kan religiøse symboler bli forbudt i klasserom i alle EU-land når den italienske staten har tatt ankesaken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Det ble oppstyr i Italia da kvinnen vant gjennom med sin sak i retten i fjor. 90 prosent av den italienske befolkningen betrakter seg selv som kristne, og kjennelsen blir av mange ansett som et inngrep i landets kultur, historie og religion.

Stikkord:
juli 1, 2010

EU vil lagre dine Google-søk

GOOGLE SER DEG: Svært kontroversielt forslag har fått flertall.

Forslaget går ut på å utvide det såkalte Datalagrings-direktivet til å også omfatte søkemotorer som Google, slik at alle søk du foretar på tjenesten skal lagres, skriver Nettavisen.

Hensikten skal være å bekjempe barnepornografi.

Forslaget har møtt kraftig kritikk fordi det mildt sagt er løst formulert, slik at det er vanskelig å vite både hvem som er omfattet av forslaget – og ikke minst hvordan dette er tenkt løst i praksis. Forslaget gjør også at Datalagringsdirektivet går over til å lagre innholdsdata.

Nå melder Europaportalen at forslaget offisielt har fått det nødvendige flertallet i Europaparlamentet, hvilket betyr at parlamentet ber EU-kommisjonen om å finne løsninger som gjør at systemet kan settes ut i praksis.

Les mer

Stikkord:
juli 1, 2010

Tyskerne er lei euroen

Et flertall av de spurte i en tysk meningsmåling sier de gjerne vil droppe euroen, og ønsker den tyske marken velkommen tilbake som valuta.

I undersøkelsen gjennomført av det tyske markedsforskningsinstituttet Ipsos sier 51 prosent av tyskerne at de ønsker seg tilbake den tyske marken, melder NRK.

Kun 30 prosent vil definitivt beholde euroen, mens resten ikke har bestemt seg.

For bare fire måneder siden gjennomførte Europa-barometeret en undersøkelse der 66 prosent av tyskerne ville beholde euroen, og kun 29 prosent var imot.

Tyskernes innstilling til euroen har endret seg drastisk etter at Tyskland besluttet å støtte den greske regjeringen med en redningspakke på mange milliarder euro.

Stikkord:
juli 1, 2010

EU vil spionere på «ekstreme»

Å være «radikal» er ikke det samme som å være terrorist, advarer et britisk medlem av EU-parlamentet.

EU’s regeringssjefer vil innsamle opplysninger om politiske aktivister, som – ifølge EU – er ekstreme venstre-ekstremister, islamister eller en del av den såkalte antiglobaliseringsbevegelsen, melder danske Arbejderen.

EU har sendt ut et spørreskjema på 70 spørsmål (om blant annet ideologi, nettverk, bakgrund og andre personlige opplysninger) til nasjonale politimyndigheter.

Opplysningene skal gøre det mulig å sammenligne etterretninger over hele EU. På sikt kan opplysningene samles i én felles EU-database.

Les mer

Stikkord: